A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Секція «Концепція розвитку педагогічної освіти»

Презентація "Учитель, якого чекають". Наталія Лазаренко 

Презентація "Революція Гідності для вчительства: 5 кроків до свободи". Інна Совсун 

Презентація "Європейський вимір педагогічної освіти". Жанна Таланова 

Презентація "Підтримка розробки базових програм педагогічної освіти в Україні на основі фінського досвіду в галузі педагогічної освіти". Туйя Лаурен  

Концепція розвитку педагогічної освіти 


Засідання секції було присвячено стану та перспективам розвитку педагогічної освіти. У обговоренні взяли участь близько 60 представників інститутів післядипломної педагогічної освіти з усіх регіонів України, закладів вищої та фахової передвищої освіти, що готують фахівців за педагогічними спеціальностями, Інституту вищої освіти НАПН України, Національного офісу Еразмус+, обрані народні депутатки України Ганна Новосад (партія «Слуга народу») та Інна Совсун (партія «Голос»), а також партнери з Фінляндії, які спільно з освітянами України реалізують проєкт «Фінська підтримка реформи української школи».


Концепція розвитку педагогічної освіти була затверджена наказом МОН України № 776 від 16.07.2018 року. Шляхи її реалізації закладені в План впровадження Концепції розвитку педагогічної освіти (наказ МОН № 7 від 03.01.2019 року). Стан виконання плану можна переглянути в довідці.


Також для виконання завдань Концепції Міністерством освіти і науки розроблено і наказом Міністерства соціальної політики від 10.08.2018 № 1143 затверджено та внесено до реєстру професійних стандартів професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти».

Засідання відкрив Олег Шаров, генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України. Він відзначив, що завдання МОН полягає в тому, щоб дати спільний тезаурус, провести певні «червоні» лінії, за які не слід виходити, і дати можливість закладам освіти творити, шукати, обмінюватись досвідом, запроваджувати кращу практику. Саме ці ідеї закладено в Концепції розвитку педагогічної освіти, яка не містить детального змісту педагогічної освіти, - його повинні згенерувати самі заклади. Те ж, що стосується спільного змісту, мають розробити представники закладів в науково-методичних комісіях як стандарти вищої педагогічної освіти.


«Ми розраховуємо, ‒ зазначив Олег Шаров, ‒ що індикатором успіху реалізації Концепції буде виконання запланованих заходів на рівні 80%. Досягти 100% виконання практично неможливо, оскільки життя постійно йде вперед, – вже сьогодні ми бачимо, що деякі ідеї потребують вдосконалення. Тому цей та інші документи повинні регулярно переглядатися, що є цілком нормальним».

Уже другий рік поспіль реформування педагогічної освіти відбувається за підтримки українсько-фінського проєкту «Фінська підтримка реформи української школи» («Навчаємось разом»). Туйя Лаурен, радник з питань професійного розвитку вчителів, познайомила учасників конференції з фінським досвідом в галузі педагогічної освіти, особливостями роботи шкільного вчителя в Фінляндії та діяльністю в межах проєкту «Навчаємось разом». Туйя Лаурен також анонсувала оголошення невдовзі нового конкурсу, в якому зможуть взяти участь кафедри закладів вищої педагогічної освіти України для отримання  підтримки в розробленні освітніх програм.

Який він ‒ учитель, якого сьогодні чекають в школі? Відповідь на це запитання давала Наталія Лазаренко, ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вона наголосила, що новий учитель ‒ не транслятор, а фасилітатор. Він одночасно має бути методологом, дослідником, інноватором, комунікатором, технологом, творцем, тьютором і коучем.

Сьогодні українська вища освіта поступово переймає принципи і цінності, на яких будується Європейський простір вищої освіти, та інтегрується до нього. Про європейський вимір педагогічної освіти для України говорила Жанна Таланова,  головний науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України, менеджер Національного Еразмус+ офісу в Україні.

Свій виступ «Революція Гідності для вчительства: 5 кроків до свободи» Інна Совсун, обрана народна депутатка України від партії «Голос», присвятила тому, яким чином в педагогічній освіті може і повинен проявлятися вимір людської гідності, гідності вчителя. Для відновлення правдивої гідності і престижу педагогічної професії потрібно, щоб учителями ставали люди, які є зацікавленими, мотивованими і кваліфікованими. Гідність – це неприйняття плагіату в дисертаціях з педагогічних наук, це винагорода сумлінної наполегливої праці, а не зрівнялівка, це самоочищення вчительської професії.