A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Закордонним українцямОтримання статусу закордонного українця

Закордонний українець – це особа, яка є громадянином іншої держави або особою без громадянства, а також має українське етнічне походження або є походженням з України.

Українське етнічне походження - це належність особи або її предків до української нації та визнання нею України батьківщиною свого етнічного походження.

Рішення про надання, відмову або припинення статусу за¬кордонного українця приймає Національна комісія з питань закордонних українців, яка створюється при Кабінеті Міністрів України. У разі позитивного рішення щодо надання статусу закордонного українця Національна комісія видає особі посвідчення встановленого зразка.

Посвідчення закордонного українця є документом, що засвідчує цей статус, але не замінює паспорт. Посвідчення закордонного українця видається на 10 років з подальшою його перереєстрацією.

Детальну інформацію щодо процедури отримання статусу закордонного українця можна знайти на сайті Міністерства закордонних справ України, у розділі «Порядок оформлення і видачі посвідчення закордонного українця».

Наявність статусу закордонного українця надає такі переваги:

 • можливість навчання у закладах вищої освіти України за кошти державного бюджету в межах встановлених квот;
 • право працювати на підприємствах, в установах і організаціях або провадити іншу трудову діяльність на підставах і в порядку, встановлених для громадян України;
 • право на безкоштовне оформлення багаторазової візи для відвідання України без надання відповідного запрошення терміном дії на 5 років (для громадян держав, з якими Україна має візовий режим);
 • можливість іммігрувати в Україну для постійного проживання за умови отримання в установленому законом порядку дозволу на імміграцію для постійного проживання поза межами квот на імміграцію;
 • набуття громадянства України в порядку, встановленому Законом України "Про громадянство України";

Закордонний українець, який перебуває в Україні на закон¬них підставах, користується такими самими правами і свобода¬ми, а також несе такі самі обов'язки, як і громадянин України, за винятками, встановленими Конституцією, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.Перелік документів для оформлення статусу закордонного українця

Відповідно до статті 3 Закону України «Про закордонних українців», іноземці та особи без громадянства, які мають українське етнічне походження або походження з України, досягли 16-ти річного віку та не є громадянами України мають право отримати статус закордонного українця та посвідчення закордонного українця.

Особа, яка виявила бажання набути статусу закордонного українця, подає письмову заяву МЗС або представництву МЗС на території України, за кордоном – закордонній дипломатичній установі України.

Завантажити бланк заяви

До заяви про надання статусу закордонного українця додаються:

 • паспортний документ або документ, що його замінює;
 • копії документів, які засвідчують українське етнічне походження або походження з України (свідоцтво або інші документи про народження особи або її родичів, документи, що підтверджують факт проживання особи на території України, та у разі потреби інші документи);
 • дві кольорові фотокартки розміром 30 х 40 міліметрів;
 • квитанція про оплату заявником послуг, пов'язаних з оформленням і видачею посвідчення.

До документів можуть додаватися письмові свідчення громадян України або закордонних українців (не менш як трьох осіб), які підтверджують українське етнічне походження або походження з України заявника, а також характеристика-клопотання громадської організації закордонних українців, членом якої є заявник.

За оформлення посвідчення справляється плата у валюті країни перебування заявника у розмірі, еквівалентному 10 доларам США.

З питань отримання більш детальної інформації необхідно звертатися до управління з питань закордонного українства та гуманітарного співробітництва Міністерства закордонних справ України за адресою: Михайлівська площа, 1, м. Київ, 01018, Україна, факс: (+ 38-044) 238 18 36, телефони: (+ 38-044) 238 15 37, (+ 38-044) 238 18 51, електронна пошта: uzued@mfa.gov.ua.


Навчання закордонних українців у закладах вищої освіти України

Відповідно до чинного законодавства вступ закордонних українців до закладів вищої освіти України на навчання за рахунок коштів державного бюджету України здійснюється:

 • У межах квот, встановлених для вступу закордонних українців на навчання до ЗВО України, що належать до системи управління МОН. Зарахування на навчання в межах встановлених квот здійснюється за результатами співбесіди з української мови та предметів, визначених правилами прийом до ЗВО.
 • Відповідно до міжнародного договору в галузі освіти з країною громадянства закордонного українця. Відбір на навчання у ЗВО України здійснює профільне міністерство країни громадянства закордонного українця. Зарахування на навчання здійснюється на підставі направлення Міністерства освіти і науки України.

Умови встановлення квот для закордонних українців

Закордонним українцям встановлюються квоти на навчання у закладах вищої освіти України за денною формою за кошти державного бюджету України за умови, якщо певний ступінь вищої освіти в Україні закордонний українець здобуває вперше.

Квоти для здобуття ступеня магістр на основі ступеня бакалавр, здобутого за іншою спеціальністю, не встановлюються.

Зазначені квоти не поширюються на громадян України, які проживають в іноземних державах.

Закордонні українці, які бажають вступати до закладів вищої освіти України в межах квот для закордонних українців, мають підтвердити свій статус посвідченням закордонного українця, мати документ про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, який дає право навчатися на відповідному рівні вищої освіти з оцінками, що відповідають оцінкам «відмінно» та «добре», володіти українською мовою на рівні, достатньому для здобуття освіти.

Оголошення про прийом документів та умови встановлення квот для закордонних українців щороку оприлюднюється на сайті МОН.


Документи, які необхідно подати МОН України для встановлення квоти

 1. анкета;
 2. копія паспорта;
 3. копія посвідчення закордонного українця;
 4. копія документ про освітній або освітньо-професійний рівень, що дає право на продовження навчання за освітньою програмою відповідного ступеня вищої освіти (бакалавр, магістр).

Документи подаються до Міністерства освіти і науки України у паперовому та електронному вигляді.


Документи, які подаються до закладу вищої освіти україни для вступу на навчання в межах встановлених квот

Строки подачі заяв, документів, проведення співбесід та зарахування визначаються приймальними комісіями відповідних закладів освіти та розміщуються на офіційному веб-сайті закладу освіти. Для вступу до ЗВО в межах встановлених квот закордонний українець особисто подає до відповідного структурного підрозділу/приймальної комісії заяву у паперовій формі.

До заяви додається:

 1. документ (оригінал та його копія) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 2. додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 3. копія паспортного документа або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 4. поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 5. 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
 6. посвідчення закордонного українця (оригінал та його копія).

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 3 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 2 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення.

Закордонні українці, які вступають на навчання на підставі іноземного документа про освіту обов’язково мають пройти процедуру визнання такого документа відповідно до чинного законодавства України.

Закордонні українці, зараховані на навчання, забезпечуються місцем у гуртожитку з оплатою за проживання та розмірі, встановленому для громадян України, стипендією та медичним обслуговуванням відповідно до чинного законодавства.

Транспортні витрати до місця навчання і у зворотному напрямку здійснюються за власні кошти закордонних українців.


2023 рік


2022 рік


2021 рік


2020 рік