A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Освітні центриКонтакти освітніх центрів (оновлюється)


Перелік закладів вищої та фахової передвищої освіти

 1. Донецький національний університет імені Василя Стуса
 2. Вінницький нацiональний технiчний унiверситет
 3. Вінницький державний педагогiчний унiверситет ім. Михайла Коцюбинського
 4. Вінницький національний аграрний університет
 5. Луцький національний технічний університет
 6. Східноєвропейський національний унiверситет імені Лесі Українки
 7. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
 8. Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
 9. Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
 10. Національна металургійна академія України
 11. Український державний хіміко-технологічний університет
 12. Криворізький державний педагогічний університет
 13. Криворізький національний університет
 14. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
 15. Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
 16. Павлоградський фаховий коледж НТУ "Дніпровська політехніка"
 17. Автотранспортний фаховий коледж НТУ "Дніпровська політехніка"
 18. Марганецький фаховий коледж НТУ "Дніпровська політехніка"
 19. Дніпровський державний технiчний  унiверситет
 20. Дніпровський нацiональний унiверситет ім. Олеся Гончара
 21. Дніпропетровський національний університетт залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
 22. Університет митної справи і фінансів
 23. Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
 24. Азовський морський інститут
 25. Національного університету "Одеська морська академія"
 26. Вугледарський коледж Донецького державного університету управління
 27. Відокремлений структурний підрозділ "Дружківський фаховий коледж Донбаської державної машинобудівної академії"
 28. Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет"
 29. Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"
 30. Відокремлений структурний підрозділ "Донецький фаховий коледж Луганського національного аграрного університету" (Красногорівка)
 31. Донбаська державна машинобудівна академія
 32. Донбаська національна академія будівництва і архітектури
 33. Донбаський державний коледж технологій та управління
 34. Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет"
 35. Донецький державний університет управління
 36. Відокремлений структурний підрозділ "Донбаський фаховий коледж Луганського національного аграрного університету"
 37. Краматорський фаховий  коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
 38. Краматорський фаховий коледж технологій та дизайну
 39. Маріупольський державний університет
 40. Маріупольський фаховий коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
 41. Маріупольський фаховий будівельний коледж
 42. Держаний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
 43. Селидівський політехнічний фаховий коледж
 44. Слов’янський фаховий коледж транспортної інфраструктури
 45. Слов’янський енергобудівний фаховий коледж
 46. Слов’янський хіміко-механічний технікум (Слов’янський фаховий коледж індустрії та фармації)
 47. Донецький Інститут приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад Міжрегіональна академія управління персоналом"
 48. Приватний вищий навчальний заклад "Донецький університет економіки та права"
 49. Комунальний заклад "Маріупольський фаховий коледж культури і мистецтв"
 50. Комунальний заклад "Бахмутський медичний коледж"
 51. Комунальний заклад "Бахмутський педагогічний фаховий коледж"
 52. Луганський національний аграрний університет
 53. Луганський національний аграрний університет
 54. Відокремлений структурний підрозділ Української інженерно-педагогічної академії – Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут)
 55. Навчально-науковий інститут бізнесу і гостинності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
 56. Житомирський державний унiверситет ім. Івана Франка
 57. Державний університет "Житомирська політехніка"
 58. Житомирський національний агроекологічний університет
 59. Державний вищий навчальний заклад «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права»
 60. Ужгородський національний університет
 61. Мукачівський державний університет
 62. Гуманітарно-природничий фаховий коледж Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет"
 63. Бердянський державний педагогічний університет
 64. Запорізький національний університет
 65. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
 66. Національний університет "Запорізька політехніка"
 67. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
 68. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 69. Прикарпатський національний унiверситет ім. Василя Стефаника
 70. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 71. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
 72. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (м. Київ)
 73. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
 74. Національний технiчний унiверситет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського
 75. Національний транспортний унiверситет
 76. Київський нацiональний унiверситет будiвництва i архiтектури
 77. Київський нацiональний унiверситет технологiй i дизайну
 78. Національний унiверситет харчових технологiй
 79. Національний авiацiйний унiверситет
 80. Національний педагогiчний унiверситет ім. М. П. Драгоманова
 81. Київський нацiональний лiнгвiстичний унiверситет
 82. Київський нацiональний торговельно-економiчний унiверситет
 83. Національний унiверситет "Києво-Могилянська академiя"
 84. Державний університет телекомунiкацiй
 85. Національний університет фізичного виховання і спорту України
 86. Національний університет біоресурсів та природокористування України
 87. Державний університет інфраструктури та технологій
 88. Київський нацiональний унiверситет культури і мистецтв
 89. Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України
 90. Київський коледж зв'язку
 91. Національна музична академія України імені П.І.Чайковського
 92. Переяслав-Хмельницький державний педагогiчний унiверситет ім. Григорія Сковороди
 93. Білоцерківський національний аграрний університет
 94. Льотна академiя Національного авіаційного університету
 95. Центральноукраїнський нацiональний технiчний унiверситет
 96. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
 97. Державний заклад  "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
 98. Державний заклад "Луганський державний медичний університет"
 99. Лисичанський гірничо-індустріальний фаховий коледж
 100. Лисичанський промислово-технологічний коледж
 101. Лисичанський медичний фаховий коледж
 102. Відокремлений структурний підрозділ «Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»
 103. Обласний комунальний заклад "Сєвєродонецький коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва"
 104. Луганський національний аграрний університет
 105. Відокремлений структурний підрозділ "Старобільський фаховий коледж Луганського національного аграрного університету"
 106. Первомайський індустріально-педагогічний фаховий коледж
 107. Рубіжанський індустріально-педагогічний коледж
 108. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 109. Луганський інститут приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад міжрегіональна академія управління персоналом"
 110. Львівський нацiональний унiверситет імені Івана Франка
 111. Українська академiя друкарства
 112. Національний лiсотехнiчний унiверситет України
 113. Дрогобицький державний педагогiчний унiверситет ім. Івана Франка
 114. Львівський iнститут економiки i туризму
 115. Львівський державний університет фізичної культури
 116. Львівський національний аграрний університет
 117. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького
 118. Університет банківської справи
 119. Миколаївський національний аграрний університет
 120. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
 121. Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова
 122. Чорноморський державний університет імені Петра Могили
 123. Ізмаїльський державний гуманітарний університет
 124. Національний університет "Одеська морська академія"
 125. Одеська державна академія технічного регулювання та якості
 126. Одеська державна академія будівництва і архітектури
 127. Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова
 128. Одеська національна академія харчових технологій
 129. Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
 130. Одеський державний аграрний університет
 131. Одеський національний економічний університет
 132. Одеський національний морський університет
 133. Одеський національний політехнічний університет
 134. Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
 135. Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
 136. Одеський державний екологiчний  унiверситет
 137. Національний університет "Одеська юридична академiя"
 138. Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
 139. Відокремлений структурний підрозділ Миргородський художньо-промисловий
 140. коледж імені М. В. Гоголя Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
 141. Відокремлений структурний підрозділ Полтавський коледж нафти і газу Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
 142. Полтавський національний педагогiчний унiверситет ім. В. Г.Короленка
 143. Кременчуцький національний унiверситет ім. Михайла Остроградського
 144. Полтавська державна аграрна академія
 145. Національний університет водного господарства та природокористування
 146. Національний університет "Острозька академія"
 147. Рiвненський державний гуманiтарний унiверситет
 148. Сумський державний університет
 149. Сумський державний педагогiчний унiверситет ім. А.С.Макаренка
 150. Глухiвський національний педагогiчний унiверситет ім. Олександра Довженка
 151. Сумський національний аграрний університет
 152. Західноукраїнський національний університет
 153. Тернопiльський національний педагогiчний унiверситет імені Володимира Гнатюка
 154. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 155. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
 156. Український державний університет залізничного транспорту
 157. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
 158. Харківський національний унiверситет iм. В. Н. Каразiна
 159. Харківський національний автомобiльно-дорожний унiверситет
 160. Харківський національний унiверситет радiоелектронiки
 161. Харківський національний унiверситет будiвництва та архiтектури
 162. Харківський нацiональний университет мiського господарства імені О.М. Бекетова
 163. Харківський національний економiчний унiверситет імені Семена Кузнеця
 164. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
 165. Українська iнженерно-педагогiчна академiя
 166. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
 167. Харківський національний педагогiчний унiверситет iм. Г. С. Сковороди
 168. Харківський державний унiверситет харчування та торгiвлi
 169. Харківська державна академія фізичної культури
 170. Харківська державна зооветеринарна академія
 171. Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва
 172. Хмельницький національний університет
 173. Кам'янець-Подiльський національний унiверситет ім. Івана Огієнка
 174. Подільський державний аграрно-технічний університет
 175. Генічеське медичне училище Херсонського державного університету
 176. Херсонська державна морська академія
 177. Херсонський державний аграрно-економічний університет
 178. Херсонський державний університет
 179. Херсонський національний технічний університет
 180. Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
 181. Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ
 182. Уманський національний університет садівництва
 183. Черкаський державний технологiчний унiверситет
 184. Черкаський нацiональний унiверситет iм. Богдана Хмельницького
 185. Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка
 186. Чернігівський національний технологiчний унiверситет (Національний університет "Чернігівська політехніка")
 187. Нiжинський державний унiверситет ім. Миколи Гоголя
 188. Чернівецький нацiональний унiверситет iм. Юрія Федьковича
 189. Харківський державний автомобільно-дорожній коледж
 190. Відокремлений структурний підрозділ «Золотоніський фаховий коледж ветеринарної  медицини Білоцерківського національного аграрного університету»

Перелік закладів вищої та фахової передвищої освіти підпорядкованих Міністерству культури та інформаційної політики України

 1. Фаховий коледж мистецтв імені А. Ерделі Закарпатської академії мистецтв
 2. Закарпатська академія мистецтв
 3. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
 4. Коледж Луганської державної академії культури і мистецтв
 5. Луганська державна академія культури і мистецтв
 6. Косівський фаховий коледж прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв
 7. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв
 8. Львівська національна академія мистецтв
 9. Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка
 10. Маріупольська філія Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури
 11. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
 12. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
 13. Національна музична академія Україна імені П. І. Чайковського
 14. Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
 15. Харківська державна академія дизайну і мистецтв
 16. Харківська державна академія культури
 17. Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського
 18. Київський державний фаховий хореографічний коледж
 19. Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

Перелік закладів вищої та фахової передвищої освіти підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я України

 1. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
 2. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
 3. Державний заклад "Луганський державний медичний університет"
 4. Донецький національний медичний університет
 5. Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
 6. Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"
 7. Запорізький державний медичний університет
 8. Івано-Франківський національний медичний університет
 9. Одеський національний медичний університет
 10. Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
 11. Українська медична стоматологічна академія
 12. Харківський національний медичний університет
 13. Національний фармацевтичний університетм

Перелік закладів вищої та фахової передвищої освіти підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ України

 1. Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України
 2. Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
 3. Одеський державний університет внутрішніх справ

Перелік закладів вищої та фахової передвищої освіти підпорядкованих Міністерству фінансів України

 1. Університетдержавної фіксальної служби України