A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Освітні центри

Контакти освітніх центрів (оновлюється)

Перелік уповноважених закладів вищої та фахової передвищої освіти

 1. Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія»
 2. Бердянський державний педагогічний університет
 3. Вищий навчальний заклад комунальної форми власності «Маріупольський коледж мистецтв»
 4. Вугледарський коледж Донецького державного університету управління
 5. Відокремлений структурний підрозділ «Донецький коледж Луганського національного аграрного університету» (Красногорівка)
 6. Відокремлений структурний підрозділ Української інженерно-педагогічної академії – Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії
 7. Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»
 8. Генічеське медичне училище Херсонського державного університету
 9. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
 10. Державний заклад  «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
 11. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
 12. Донбаська державна машинобудівна академія
 13. Донбаська національна академія будівництва і архітектури
 14. Донбаський державний коледж технологій та управління
 15. Донбаський державний педагогічний університет
 16. Донецький державний університет управління
 17. Донбаський фаховий коледж Луганського національного аграрного університету
 18. Донецький Інститут приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад Міжрегіональна академія управління персоналом»
 19. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
 20. Донецький національний університет імені Василя Стуса
 21. Дружківський фаховий коледж Донбаської державної машинобудівної академії
 22. Національний університет «Запорізька політехніка»
 23. Запорізький національний університет
 24. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 25. Ізмаїльський державний гуманітарний університет
 26. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 27. Комунальний заклад «Бахмутський медичний коледж»
 28. Комунальний заклад «Бахмутський педагогічний коледж»
 29. Краматорський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
 30. Лисичанський гірничо-індустріальний фаховий коледж
 31. Луганський інститут приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад Міжрегіональна академія управління персоналом»
 32. Луганський національний аграрний університет
 33. Луцький національний технічний університет
 34. Львівський навчально-науковий інститут Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»
 35. Маріупольський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
 36. Маріупольський державний університет
 37. Маріупольський механіко-металургійний коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет»
 38. Маріупольський фаховий будівельний коледж
 39. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
 40. Миколаївський національний аграрний університет
 41. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
 42. Миргородський художньо-промисловий коледж імені М. В. Гоголя Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
 43. Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
 44. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 45. Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
 46. Національний університет «Львівська політехніка»
 47. Національний університет «Одеська морська академія»
 48. Національний університет «Одеська юридична академія»
 49. Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
 50. Національний університет водного господарства та природокористування
 51. Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова
 52. Одеська державна академія технічного регулювання та якості
 53. Одеська національна академія будівництва і архітектури
 54. Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова
 55. Одеська національна академія харчових технологій
 56. Одеський державний аграрний університет
 57. Одеський державний екологічний університет
 58. Одеський національний економічний університет
 59. Одеський національний морський університет
 60. Одеський національний політехнічний університет
 61. Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
 62. Первомайський індустріально-педагогічний фаховий коледж
 63. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
 64. Приазовський державний технічний університет
 65. Приватний вищий навчальний заклад «Донецький університет економіки та права»
 66. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
 67. Селидівський фаховий політехнічний коледж
 68. Рубіжанський індустріально-педагогічний фаховий коледж
 69. Слов’янський енергобудівний фаховий коледж
 70. Слов’янський фаховий коледж транспортної інфраструктури
 71. Слов’янський хіміко-механічний технікум
 72. Слов’янський фаховий коледж індустрії та фармації
 73. Сумський державний університет
 74. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 75. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
 76. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (м. Київ)
 77. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 78. Ужгородський національний університет
 79. Український державний університет залізничного транспорту
 80. Уманський національний університет садівництва
 81. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
 82. Херсонська державна морська академія
 83. Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
 84. Херсонський державний аграрно-економічний університет
 85. Херсонський державний університет
 86. Херсонський національний технічний університет
 87. Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Перелік уповноважених закладів вищої та фахової передвищої освіти підпорядкованих Міністерству культури та інформаційної політики

 1. Коледж Луганської державної академії культури і мистецтв
 2. Львівська національна академія мистецтв
 3. Маріупольська філія Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури
 4. Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
 5. Харківська державна академія культури
 6. Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського
 7. Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Перелік уповноважених закладів вищої та фахової передвищої освіти підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я

 1. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
 2. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
 3. Державний заклад “Луганський державний медичний університет”
 4. Донецький національний медичний університет
 5. Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
 6. Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"
 7. Запорізький державний медичний університет
 8. Івано-Франківський національний медичний університет
 9. Одеський національний медичний університет
 10. Тернопільський національний медичний університет
 11. Українська медична стоматологічна академія
 12. Харківський національний медичний університет

Перелік уповноважених закладів вищої та фахової передвищої освіти підпорядкованих підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ

 1. Донецький юридичний інститут МВС України
 2. Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
 3. Одеський державний університет внутрішніх справ