A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Магістр 2020


1. Коли та як подати документи на магістра? Яким має бути перелік документів?

У 2020 році для вступу в магістратуру (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство», 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» та спеціальності 025 «Музичне мистецтво») необхідно скласти зовнішнє тестування (докладніше в запитаннях 9-24), тож для вступників визначено чіткі терміни проведення іспитів та подачі документів.

Зокрема:

 • реєстрація на тестування – з 12 травня до 18:00 5 червня;
 • єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) – 1 липня;
 • єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (ЄФВВ) – 3 липня;
 • прийом заяв та документів – з 5 серпня до 22 серпня;
 • для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» (крім вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти з специфічними умовами навчання, військових підрозділів закладів вищої освіти), 01 «Освіта/Педагогіка», 025 «Музичне мистецтво», 20 «Аграрні науки та продовольство» починається не пізніше 10 серпня і закінчується не раніше 23 серпня. Конкретні терміни встановлює кожен заклад вищої освіти (ЗВО).

2020 року заяви на вступ у магістратуру подаються тільки в електронній формі, крім таких випадків:

 • для вступу за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою для іноземців;
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти;
 • для реалізації права на першочергове зарахування;
 • за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Під час подання заяв у паперовій формі вступник також пред’являє оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • екзаменаційний листок ЄФВВ/ЄВІ (для визначених спеціальностей);
 • документів, які підтверджують право на участь у конкурсі за вступними іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) за спеціальностями, для яких передбачено складання ЄВІ та ЄФВВ
2. Чи можна вступити на магістра за іншою спеціальністю, ніж закінчив бакалавра?

Так, можна. 

У грудні 2019 року скасували обов'язковість додаткових випробувань під час перехресного вступу до магістратури. Однак ЗВО мають право у своїх Правилах прийому визначити обов’язкове складання додаткових фахових випробувань. Їх вступники складають у ЗВО, куди вони хочуть вступити за іншою спеціальністю. Виші самостійно визначають зміст і форму додаткових фахових випробувань.
3. Чи можуть вступники за неспорідненою спеціальністю проходити додаткове вступне випробування у формі фахової співбесіди?
Форма такого випробування встановлюється закладами вищої освіти самостійно.
4. Чи можна вступати на магістра в інший виш, а не той, де отримав бакалавра?
Так, вступник вільний у своєму виборі закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра.
5. Коли та де перевірити, чи вступив я до магістратури?
Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій ЗВО. Рішення також розміщується на сайті вишу.
6. Чи діє сертифікат TOEFL та інші результати міжнародних мовних іспитів тільки при вступі в аспірантуру, чи можливе зарахування сертифіката також при вступі в магістратуру?
Така процедура передбачена тільки для вступу в аспірантуру.
7. Вступ до магістратури 2020 року буде на спеціальність чи на освітню програму?
Вступники подають заяву для вступу на конкурсну пропозицію.
8. Що робити, якщо виш затримує видачу диплома бакалавра, а термін подачі документів на вступ в магістратуру завершується?
У такому випадку подається довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома 2020 року. Однак на момент зарахування вступнику потрібно буде подати оригінал диплома.

ЗНО в магістратуру

9. Хто повинен здавати ЗНО в магістратуру?
ЗНО в магістратуру потрібно складати вступникам на всі спеціальності окрім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство», 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» та спеціальності 025 «Музичне мистецтво».

Усім таким вступникам потрібно складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) – англійської, французької, німецької або іспанської. Вступникам на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» також треба скласти єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (ЄФВВ).

10. Коли почнеться реєстрація на ЗНО для вступу в магістратуру?
Реєстрацію учасників проводять приймальні комісії вишів з 12 травня до 18:00 5 червня.
11. Як зареєструватися на ЗНО в магістратуру?

Для реєстрації вступнику треба звернутися до приймальної комісії одного з обраних ним для вступу вишів. Підтвердженням реєстрації є виданий комісією екзаменаційний листок. Після цього на сайті УЦОЯО для кожного зареєстрованого вступника створюватимуть кабінет учасника, доступ до якого буде за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Докладніше про Порядок реєстрації, умови, терміни та документи можна дізнатись у Порядку організації та проведення вступних випробувань, який розміщений за посиланням, а також на офіційному сайті МОН.
12. Де можна дізнатися питання на ЗНО в магістратуру?

Завдання, що будуть уміщені до тестових зошитів, не оприлюднюються завчасно.

Водночас вже затверджено програми, за якими укладатимуть тести для вступників. Більше про них можна прочитати тут.

Самі ж програми дивіться тут і тут.
13. Коли і де відбуватимуться тестування?
Основна сесія ЄВІ з іноземної мови відбудеться 1 липня, а ЄФВВ з права та ТЗНПК – 3 липня. Пункти тестування створюватимуться на базі закладів вищої освіти. Під час реєстрації вступник має обрати місто, в якому він проходитиме тестування.
14. Як відбуватиметься тестування? Що можна робити під час тестування, а що ні?

Для входу до пункту тестування учасник має пред’явити:

 • екзаменаційний листок;
 • документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку);
 • запрошення-перепустку.

У пункті тестування заборонено використовувати та мати при собі протягом часу, відведеного для виконання вступних випробувань, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та/або відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких вступник повинен повідомити працівникам пункту тестування до початку виконання вступних випробувань).

Більше про це є в Порядку організації та проведення вступних випробувань тут.
15. Якщо я хочу вступати в кілька вишів у магістратуру за результатами ЗНО, мені всюди треба брати екзаменаційний листок?
Екзаменаційний лист ви отримаєте один – в тому виші, де будете реєструватися для проходження ЗНО.
16. Коли будуть відомі результати та відбудеться зарахування?
Результати основної сесії ЄФВВ та ЄВІ будуть розміщені на інформаційних сторінках вступників «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше 14 календарних днів із дня їхнього проведення.
Рекомендації до зарахування на бюджет будуть надані до 1 вересня, а саме зарахування пройде 11 вересня.

17. Як можна оскаржити результати ЗНО?

У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результатів вступник має право протягом 3 календарних днів із дня офіційного оголошення результатів (включаючи день оголошення) подати апеляційну заяву щодо результатів вступних випробувань до УЦОЯО. У разі подання апеляційної заяви за допомогою поштового зв’язку дата подання визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. Якщо апеляційну заяву щодо результатів вступних випробувань надіслано у відсканованому вигляді електронною поштою, датою її подання вважається дата відправлення вхідного листа, що зафіксована в електронній скриньці УЦОЯО.

Розгляд апеляційних заяв щодо результатів вступних випробувань здійснюється апеляційною комісією протягом 3 робочих днів із моменту їх отримання.

Інформація про дату, час і місце проведення засідання апеляційної комісії розміщуватиметься на сайті УЦОЯО.

За результатами розгляду апеляційної заяви апеляційна комісія може ухвалити одне з таких рішень:

 • відмовити в задоволенні апеляційної заяви (результат, визначений раніше, підтверджується);
 • задовольнити апеляційну заяву (попередньо встановлений результат буде змінено).

У разі задоволення заяви щодо результатів ухвалюють одне з таких рішень:

 • про відновлення результату зовнішнього оцінювання;
 • про збільшення або зменшення кількості балів, отриманих учасником вступного випробування.
18. Хто може не здавати ЗНО на магістратуру?

Участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів можуть брати:

 • особи, які не можуть взяти участь в єдиному фаховому вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;
 • особи, які для виконання єдиного фахового вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;
 • вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня 2020 року (з 1 квітня).

Особи, зазначені у пунктах 1 і 2, обов’язково надають підтверджуючі документи щодо наявності захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання або щодо потреби створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання (перелік та форми таких документів зазначені у наказі Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900).

19. Якщо я хочу спробувати вступити на різні спеціальності, одна з яких передбачає складання тільки ЄВІ, а інша – і ЄВІ, і ЄФВВ, як я маю реєструватися?
У такому разі вступник має звернутися для реєстрації до приймальної комісії вишу, в який він хоче вступити на ту спеціальність, що передбачає складання і ЄВІ, і ЄФВВ (наразі це 081 «Право» або 293 «Міжнародне право»).
20. Яким чином особа реєструється на вступ до магістратури, якщо на момент реєстрації ще навчається на рівні бакалавра та не має документа про отриману освіту?
Особи, що не мають дипломів, зможуть зареєструватися на підставі довідки про плановий строк завершення навчання та отримання диплома в 2020 році.
21. Чи зараховуватиметься оцінка сертифіката єдиного вступного іспиту замість іспиту з  іноземної мови на спеціальності, що не передбачають єдиний вступний іспит?
Так, за рішенням приймальної комісії закладу вищої освіти.
22. Якщо я вже маю ступінь магістра і знову вступаю в магістратуру на спеціальність, де треба проходити ЄВІ, то я маю складати цей іспит? А щодо ЄФВВ?
Якщо ви бажаєте вступити в магістратуру на контракт (крім спеціальностей «Право» та «Міжнародне право») на основі диплому магістра (спеціаліста), то можете скласти іспит з іноземної мови в закладі вищої освіти (за умови, що такий вид вступних випробувань передбачений Правилами прийому обраного Вами вишу).
Що ж до спеціальностей «Право» та «Міжнародне право», то для вступу на них у будь-якому випадку необхідні результати ЄВІ та ЄФВВ.

23. Чи можу я вступати з результами минулорічного тестування ЄВІ чи ЄФВВ?
У 2020 році ви можете використати результати ЄВІ та ЄФВВ тільки 2020 року.
25. Якщо я не встигну зареєструватися на основну сесію ЗНО в магістратуру чи не зможу скласти тест з певних причин, що мені робити? Чи будуть додаткові сесії?

Так, Порядком організації та проведення вступних випробувань передбачена можливість організації та проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту (третьої сесії) та проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для вступників, які:

 1. зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають повторно скласти єдиний вступний іспит;
 2. не зареєструвалися для участі в основній сесії єдиного вступного іспиту;

Терміни проведення третьої сесії та реєстрації вступників для участі в ній встановлює Міністерство освіти і науки України.