A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Робота з електронним кабінетом

1. Які документи регламентують подання електронних заяв під час вступної кампанії у 2019 році?

Подання електронних заяв на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua/ регламентують наступні документи:

Ці документи затверджено наказом МОН №1096 від 11.10.2018 року, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.2018 року.

2. Які основні дати вступної кампанії 2019?

1 липня – початок реєстрації електронних кабінетів вступників на основі повної загальної середньої освіти для денної та заочної  форм навчання;

10 липня – початок прийому заяв та документів від вступників на навчання на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми навчання (крім військових закладів вищої освіти);

16 липня до 18:00 – завершення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів;

22 липня до 18:00 – завершення прийому документів від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Творчі конкурси (не військові) для вступників на місця державного та регіонального замовлень будуть проводитись з 1 до 10 липня включно в кілька сесій. Відповідні конкурси для спеціальності 025 “Музичне мистецтво” – до 12 липня включно.

Творчі конкурси (не військові) для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – з 11 до 22 липня включно.

Вступні іспити – з 17 до 22 липня включно.

Співбесіди – з 17 до 19 липня включно.

Рейтинговий список вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету формується не пізніше 12:00 20 липня.

Вступники, які отримають рекомендації для зарахування, мають виконати вимоги до зарахування до 10:00 22 липня.

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (зокрема, за квотою-1 та квотою-3, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету формується не пізніше 18:00 26 липня.

Вступники, які отримають рекомендації для зарахування, мають виконати вимоги до зарахування  до 18:00 31 липня.

Зарахування вступників на денну форму навчання на основі ПЗСО проходить:

 • за кошти державного або регіонального бюджету – не пізніше 12:00 1 серпня;
 • для вступників на основі співбесіди та за квотою-2 – не пізніше 15:00 22 липня;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових пільгових державних кредитів за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 30 вересня.

3. Чи є надійною система електронної реєстрації? Наскільки і як захищена приватна інформація?

Щоб зареєструватись у системі, вступнику не потрібно надавати жодної персональної інформації. Вступник зазначає лише адресу електронної пошти, номер та серію свого документа про повну загальну середню освіту, а також номер, пінкод та рік видачі сертифіката ЗНО.

Важливо, що власний електронний кабінет вступника активується за умови, коли всі параметри було введено коректно, а ПІБ співпадають у документі про ПЗСО та сертифікаті. Даний електронний кабінет вступника містить необхідні відомості для вступу до вишу.

4. Чи можуть подавати електронні заяви випускники шкіл минулих років?

Так, можуть. Такі заяви можуть подавати вступники, які беруть участь у конкурсному відборі на основі документа про повну загальну середню освіту (який обов’язково є в базі в електронному форматі, орієнтовно починаючи з 2000 року) та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, виданого у 2017, 2018 та 2019 роках, з конкурсних предметів, визначених Умовами прийому та правилами прийому до закладів вищої освіти, та не мають підстав для особливих умов зарахування. Виключенням є тільки використання сертифікатів ЗНО з іноземної мови – нині приймаються сертифікати, видані у 2018 та 2019 роках.

Примітка: прізвище, ім'я, по батькові вступника у сертифікаті ЗНО різних років повинні збігатися з прізвищем, ім’ям, по батькові вступника у свідоцтві/атестаті про повну загальну середню освіту.

5. Хто зі вступників має подавати заяви в паперовій формі?

Особи, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО, передбачені пунктом 1 розділу IV Умов.

У паперовій формі подають заяви вступники:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців відповідно до Умов;
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов;
 • для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Умов;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) та в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення (до 2000 року);
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

6. Як перевести середній бал свідоцтва/атестата з 12-бальної системи в 200-бальну, якщо на момент випуску зі школи середній бал не рахували?

Середній бал у свідоцтві/атестаті розраховується як середнє арифметичне всіх зазначених у додатку оцінок (інваріантна та варіантна частини, державна підсумкова атестація). Предмети, за якими зроблено запис “звільнений(а)”, а також факультативи в загальну кількість не враховуються. (для розрахунку рекомендуємо скористатись калькулятором середнього бала, доступному на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/ ). Суму оцінок з усіх предметів та екзаменів, що вказані в додатку до документа про ПЗСО, поділити на кількість цих предметів та екзаменів. Середній бал, вказаний в особистому електронному кабінеті з помилкою, вступник може виправити самостійно до подання першої заяви.

Наприклад:

Предмети:

1. Українська мова – 8

2. Українська література – 9

3. Математика – 10

4. Історія – 8

5. Іноземна мова - 11

Екзамени:

1. Географія – 10

2. Алгебра – 9

3. Історія – 8

Сума: 8+9+10+8+11+10+9+8=73

Ділення: 73/8=9,1

Після виконаних дій переведіть отримані результати у 200-бальну шкалу за цією таблицею.

Переведення за прикладом: 9,1 => 171

Середній бал атестата можна вказати через кому або через крапку, інформація зберігається автоматично через крапку.

7. Як перевести середній бал свідоцтва/атестата з 5-бальної системи в 12-бальну, якщо на момент випуску зі школи середній бал не рахували?

Згідно з п.8 розділу VII Умов прийому 2019 року оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються у такий спосіб:

“3” відповідає “6”,

“4” відповідає “9”,

“5” відповідає “12”.

8. Якщо я здавав(ла) ЗНО у 2017, 2018 і 2019 роках, чи можу я використовувати дані з усіх сертифікатів?

Так, система автоматично завантажить дані не тільки з сертифіката, який було вказано під час реєстрації (окрім сертифікатів ЗНО з іноземної мови за 2017 рік). Ви зможете обрати сертифікат з найвищим балом.

9. У які заклади можливо подавати електронну заяву?

Вступник може подати електронну заяву до закладів освіти наступних типів:

- технікум (училище),

- коледж,

- інститут,

- університет,

- академія,

- консерваторія (музична академія),

- їхні філії тощо.

10. Для навчання за якими ступенями можливо подавати електронні заяви?

Електронні заяви можливо подавати для навчання на основі документа про повну загальну середню освіту та сертифікатів ЗНО на такі рівні вищої освіти: молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр (магістр медичного та ветеринарно-медичного спрямування).

11. На які форми навчання можливо подавати електронні заяви?

Електронні заяви можливо подавати на денну і заочну форми навчання на основі документа про повну загальну середню освіту.

12. Чому в системі немає пропозицій деяких закладів вищої освіти (ЗВО)?

У системі відображаються пропозиції ЗВО, створені в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Можливість подання заяв (зокрема, електронних) визначається виключно закладом освіти шляхом зазначення, що формування конкурсної пропозиції завершено. З іншими питаннями звертайтесь безпосередньо до обраного вами закладу освіти.

13. Який освітній ступінь потрібно обирати, якщо я бажаю вступити до медичного або ветеринарно-медичного закладу освіти?

Для подання заяв у ЗВО медичного та ветеринарно-медичного спрямування необхідно обрати ступінь: магістр медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування (НЕ бакалавр).

Перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань здійснюється виключно за ступенем магістра:

 • 211 “Ветеринарна медицина”;
 • 212 “Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза”;
 • 221 “Стоматологія”;
 • 222 “Медицина”;
 • 225 “Медична психологія”;
 • 226 “Фармація, промислова фармація”;
 • 228 “Педіатрія”.

Важливо, що мінімальні бали з другого та третього конкурсних предметів не можуть бути менш ніж 150 балів для спеціальностей 221 “Стоматологія”, 222 “Медицина” та 228 “Педіатрія”.

14. Чи потрібно надсилати листи на електронну адресу закладу освіти?

Ні, не потрібно. Заклади також працюють у системі “Подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти”. Вся інформація про ЗВО та вступника знаходиться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, тому дублювати лист на електронну адресу не потрібно. Вступник обирає заклад освіти, факультет, спеціальність, спеціалізацію (за наявності), освітню програму. Після цього натискає “Подати заяву” та бере участь у конкурсному відборі для вступу.

15. Які є типи заяв?

Згідно з Умовами прийому вступники подають заяви на участь у конкурсному відборі до закладу вищої освіти у паперовій або в електронній формі.

Заяви в паперовій формі особисто подаються вступником до приймальної комісії закладу.

Заяви в електронній формі має право подавати вступник на основі документа про повну загальну середню освіту та сертифікатів ЗНО з конкурсних предметів, визначених Умовами та правилами прийому до ЗВО, який вступає на денну/заочну форму навчання.

Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в онлайнрежимі відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ЗВО.

Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, що оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до ЄДЕБО безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується в ЄДЕБО автоматично.

16. Що означає статус заяви?

Статус електронної заяви —  це параметр електронної заяви, що встановлюється закладом вищої освіти в ЄДЕБО та відображається в електронному кабінеті вступника, а також у ЗВО.

Статус заяви в ЄДЕБО

Статус заяви в електронному кабінеті

Роз’яснення щодо даних статусів

Заява надійшла з сайту

Зареєстровано в Єдиній базі

Підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником ЗВО. Подана електронна заява одразу відображається в ЄДЕБО на сторінці ЗВО.

Затримано

Потребує уточнення вступником

Електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, але дані щодо вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання.

Зареєстровано

Зареєстровано у закладі освіти

Заяву (електронну або паперову) прийнято до розгляду у ЗВО та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі.

Допущено

Допущено до конкурсу (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)

Власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету.
 

Відмова

Відмовлено закладом освіти

Власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає причину відмови.

Скасовано

Скасовано вступником

(або закладом освіти)

Подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу “Зареєстровано у закладі освіти” або “Потребує уточнення вступником”:
– електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу “Зареєстровано у навчальному закладі” або “Потребує уточнення вступником”;
 скасовано вступником(без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю) - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після встановлення заяві статусу “Зареєстровано у закладі освіти” або “Потребує уточнення вступником”, але до моменту закінчення подання електронних заяв. Водночас вступник не має права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю;
– паперову заяву скасовано ЗВО – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано закладом освіти за рішенням приймальної комісії за умови виявлення закладом освіти технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку.

Рекомендовано

Рекомендовано до зарахування

Вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення.

Відхилено

Виключено зі списку рекомендованих

(навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)

Вступник втратив право бути зарахованим до закладу вищої освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на навчання за кошти державного (регіонального) бюджету у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням тощо. У разі встановлення заяві такого статусу заклад обов’язково зазначає причину виключення.

Відхилено

“Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)”

Вступник втратив право бути зарахованим до закладу вищої освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням тощо. У разі встановлення заяві такого статусу заклад вищої освіти обов’язково зазначає причину виключення.

Допущено (контракт)

Допущено до конкурсу

 
 
 
 
 
 
 
Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)

 

Власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, та на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.
 
Власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.
 
Статус встановлюється у випадках:
- вступник у встановлені строки не виконав вимог Умов прийому (вимоги пункту 1 розділу X) для зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але за рішенням приймальної комісії допущений до конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб;
- вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на місця за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до пункту 4 розділу VI Умов прийому;
- вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але він також має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

Рекомендовано (контракт)

Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги до зарахування пункту 1 розділу Х Умов прийому.

До наказу

Включено до наказу

Наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу вищої освіти.

Відраховано

Відраховано

Вступника відраховано з закладу або скасовано його зарахування.


17. Коли я отримаю відповідь від ЗВО про те, що моя заява надійшла?

Електронна заява зі статусом “Зареєстровано в Єдиній базі” розглядається приймальною комісією ЗВО не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один із таких статусів, що відображаються в кабінеті вступника: “Зареєстровано у закладі освіти” або “Потребує уточнення вступником”.

18. Коли я отримаю відповідь від ЗВО про те, чи допущено мою заяву до участі в конкурсному відборі?

Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання впродовж трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Заяві встановлюється статус “Допущено до конкурсу”.

Якщо ж власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі, електронній заяві присвоюється статус “Відмовлено закладом освіти”, водночас ЗВО зазначає причину відмови.

Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному вебсайті ЗВО на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

19. Скільки заяв я можу подати і як система відстежує їх кількість?

Система автоматично відстежує кількість поданих заяв до ЗВО та не дозволяє подання заяв поза встановленими правилами. Тобто у вступника є можливість подати 7 заяв на бюджетні місця не більш ніж на 4 спеціальності.

Подати 8-му заяву не вдасться. Система видасть повідомлення про перевищення ліміту кількості поданих заяв.

Важливо, що подача заяв на контракт не обмежується.

20. Що робити, якщо я використав усі спроби подання заяв до ЗВО, але хочу подати ще одну заяву?

Якщо ЗВО вже зареєстрували Ваші заяви, відхилити їх неможливо. Електронну заяву без втрати пріоритетності можна скасувати тільки за умови, що вона перебуває в статусі “Зареєстровано в Єдиній базі”.

21. Чому на різних спеціальностях у різних ЗВО маю різні рейтингові бали?

Залежно від набору предметів до конкретного вишу, що встановлені ним у пропозиціях на вступ, вступник обирає з сертифікатів ЗНО потрібні предмети. Також кожен заклад встановлює власні невід’ємні вагові коефіцієнти, які можуть відрізнятися.

22. Після подання заяви до обраного ЗВО, коли потрібно вказувати набір предметів, із яких складалось ЗНО, що будуть зараховані під час вступу?

Перед поданням електронної заяви вступник має ознайомитися з Правилами прийому до обраного закладу, де зазначається перелік предметів для усіх спеціальностей. Заяву можна подати за умови, якщо визначений перелік предметів співпадає з наявними у вашому сертифікаті ЗНО.

23. Що робити, якщо статус моєї заяви “Допущено до конкурсу”, але на сайті ЄДЕБО (https://vstup.edbo.gov.ua) знайти себе в рейтингових списках не можу?

Варто зауважити, що оновлення даних здійснюється двічі на добу. Тому навіть у разі, коли заява має статус “Допущено до конкурсу”, але вступник не знаходить свого прізвища у рейтингових списках у цій системі, треба зачекати оновлення системи.

Водночас спеціалісти інформаційної підтримки консультують вступників тільки з питань реєстрації на сайті ez.osvitavsim.org.ua та функцій електронного кабінету.

24. Яку адресу електронної пошти можна використовувати як логін для входу до електронного кабінету?

Використовуйте адресу чинної електронної пошти (до якої маєте постійний  доступ). На цю адресу вам надійде лист для активації доступу до системи.

Варто зауважити, що використання адрес електронної пошти з окремих доменів (наприклад, mail.ru, yandex.ru) в Україні заборонено. Використовуйте інші адреси.

25. У який спосіб можна подавати електронні заяви, якщо вступник минулого року вже реєструвався на сайті ez.osvitavsim.org.ua?

У 2019 році необхідно повторно здійснити реєстрацію електронного кабінету вступника. Відповідно інформація про подання заяв до обраних цього року ЗВО буде відображатись у новому кабінеті.

26. Куди звертатись, якщо виникли проблеми під час реєстрації або входу в електронний кабінет?

У разі виникнення проблем під час процесу реєстрації або входу в електронний кабінет Ви можете надсилати звернення спеціалістам підтримки ЄДЕБО. На центральній панелі головної сторінки потрібно натиснути кнопку “Контакти”.

27. Що робити, якщо під час введення даних система не знаходить документ про ПЗСО або сертифікат ЗНО?

Достовірність даних документа про ПЗСО можна перевірити на сайті ІВС «Освіта» ( http://osvita.net), де для перевірки необхідно заповнити поля (логін та пароль вже чинної пошти) у формі “Вхід”.

Наявність даних сертифікату ЗНО перевіряйте на сайті http://testportal.gov.ua/.

28. Куди звертатись, якщо необхідно внести зміни в ПІБ чи дату народження у сертифікаті ЗНО або документі про ПЗСО?

Для виправлення помилки у прізвищі, імені, по батькові чи даті народження необхідно звернутись:

 • у сертифікаті ЗНО – до регіонального центру оцінювання якості освіти;
 • у документі про ПЗСО – до установи, що видала свідоцтво/атестат про ПЗСО (школа, коледж тощо).

29. Чому на вказану мною електронну пошту не надійшов лист про підтвердження реєстрації?

Підтвердження про успішну реєстрацію надходять за умови правильно введених символів електронної пошти. У разі, коли Ви виявили помилку у вказаній адресі, зареєструйтесь повторно з правильно вказаною адресою через 24 години (це термін анулювання попередньої реєстрації без активації створеного електронного кабінету вступника).

30. Не можу увійти в систему зі своїм логіном. Видає помилку “Не вдалося виконати запит. Виникли технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше”. Що робити у такому випадку?

Найімовірніше, причиною цього є неправильно введена адреса сайту для електронного подання. Можливо, Ви заходите за адресою osvitavsim.org.ua, хоча потрібно використовувати адресу ez.osvitavsim.org.ua. Будь ласка, ще раз уважно перечитайте інструкцію перед тим, як скористатися системою.

31. Після того, як я ввів логін та пароль, мене знову повертає на головну сторінку. Але замість слова “Реєстрація” стоїть мій логін, а посилання на профайл немає, і переходу до нього не відбулося.

У цій ситуації пропонуємо Вам “очистити” історію та кеш браузера за весь період або змінити браузер.

32. Як дізнатися свій логін для входу в кабінет вступника?

Логіном є адреса електронної пошти, вказана вступником під час реєстрації.

33. Що робити у разі, якщо я забув(ла) пароль?

Якщо Ви забули пароль від електронного кабінету, скористайтесь функцією “Забули пароль?” у вікні входу до електронного кабінета.

34. Чому я не можу змінити “Обов’язкові дані” в кабінеті вступника?

Можливість змінювати “обов’язкові дані” в кабінеті вступника блокується після того, як перша подана заява зареєстрована у ЗВО.

35. Чи можливо змінити середній бал свідоцтва/атестата в електронному кабінеті вступника?

Середній бал свідоцтва/атестата можна змінити в електронному кабінеті вступника до моменту подання першої заяви до ЗВО.

Важливо, що після подання хоча б однієї заяви до закладу освіти редагування середнього бала буде недоступним. З питань коригування середнього бала, якщо є подані заяви, необхідно звернутися безпосередньо до закладу освіти, в який подано заяву.

36. Чому після реєстрації електронного кабінету бали сертифікатів ЗНО за 2019 рік не вказано або бали не відповідають отриманим?

Бали сертифікатів ЗНО 2019 року автоматично з’являються в електронному кабінеті після завершення складання всіх предметів ЗНО.

Якщо є невідповідність, перевірте дані сертифіката ЗНО на сайті УЦОЯО ( http://testportal.gov.ua). У разі їх невідповідності на сайті – зв’яжіться з інформаційною підтримкою електронного кабінету вступника (ez@inforesurs.gov.ua).