A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Молодший спеціаліст 2019

1. Чи набиратимуть цього року на навчання на молодших спеціалістів?

Так, набиратимуть. Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про освіту” останній прийом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста проводиться у 2019 році.

2. На МС можна вступати тільки після 9-го класу чи після 11-го також?

Вступити на молодшого спеціаліста можна на підставі документів про базову (9 класів) чи повну загальну середню освіту (11 класів).

3. Чи потрібно здавати ЗНО при вступі на МС?

Зовнішнє незалежне оцінювання потрібно складати при вступі на молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класу).

4. У якій формі цього року подавати документи на МС?

У 2019 році при вступі на молодшого спеціаліста заяви подають:

 • на базі 11 класів – в електронній формі (крім випадків, визначених в пункті 1 Розділу VІI Умов прийому)
 • інші категорії вступників – в паперовій формі.

5. Скільки заяв я можу подати?

Кількість заяв Умовами прийому не регламентується.

6. Який перелік документів треба подавати?

Перелік документів, які необхідно подавати вступникам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році:

 • заява;
 • документ, що посвідчує особу;
 • військово-обліковий документ (для осіб, яким у 2019 році виповнюється 17 років). Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, військово-облікові документи не подають.
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ. А саме:

- для тих, хто закінчив 9 класів – свідоцтво/атестат про здобуття базової середньої освіти;

- для тих, хто закінчив 11 класів – свідоцтво/атестат про здобуття повної загальної середньої освіти;

- для тих, хто здобув ОКР кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста або ступені вищої освіти бакалавра чи магістра – диплом.

 • для вступників на основі повної загальної середньої освіти - сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою‑2 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

7. Якщо я не встиг отримати паспорт, чи можу я подати свідоцтво про народження?

Свідоцтво про народження можуть подавати тільки особи, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2019 року. Інші вступники подають документ, що посвідчує особу. Повний перелік таких документів наведено в ст. 13 ЗУ "Про Єдиний державний демографічний реєстр".

8. Коли починається та закінчується прийом документів на МС?

Строки подачі документів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:


Категорії вступників

Початок прийому документів

Закінчення прийому документів

1
На основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання
01 липня
13 липня о 18.00 год
2
На основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання
реєстрація електронних кабінетів вступників – 01 липня
реєстрація електронних кабінетів вступників закінчується 30 серпня
для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів
прийом заяв 10 липня
22 липня о 18.00 год.
для осіб, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або творчих конкурсів, складених з 01 до 10 (12) липня
прийом заяв 10 липня
29 липня о 18.00 год.
3
На основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання
Відповідно до правил прийому (але не раніше 10 липня)
Відповідно до правил прийому, тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше 30 днів
4
На основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та інших категорій вступників

Відповідно до Правил прийому

Відповідно до Правил прийому


Докладніше див. в розділ VІ Умов прийому 2019 року.

9.  Коли проводяться вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди?

Вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди для вступу на молодшого спеціаліста проводяться в такі строки:Категорії вступників

Терміни проведення вступних іспитів, творчих конкурсів та співбесід

1
На основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання
З 14 липня до 21 липня
2
На основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання
Творчі конкурси (в кілька сесій):
на місця державного та регіонального замовлення – з 01 до 10 липня (12 липня для спеціальності 025 «Музичне мистецтво»);
за кошти фізичних та/або юридичних осіб – додаткові сесії з 11 по 29 липня;
вступні іспити – з 23 до 28 липня;
співбесіди – з 23 до 28 липня
3
На основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання
Визначаються правилами прийому
4
На основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та інших категорій вступників
Визначаються правилами прийому


10. Як мені дізнатися, які предмети потрібні для вступу на обрані мною спеціальності?

Перелік конкурсних предметів визначається Правилами прийому кожного окремого закладу. Ви можете ознайомитись з ними на сайтах обраних закладів.

11. Коли я дізнаюся, чи вступив, і коли мене мають зарахувати?

Зарахування вступників відбувається у такі терміни:


Категорії вступників

Оприлюднення рейтингових списків

Зарахування

1
На основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання
Не пізніше 12.00 год. 23 липня
За державним або регіональним замовленням – не пізніше 18:00 год 29 липня;
за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 01 серпня;
додаткове зарахування - не пізніше 30 серпня;
2
На основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання
не пізніше 12:00 год 01 серпня;
За державним (регіональним) замовленням - не пізніше 12.00 год. 06 серпня;
за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 12.00 год. 16 серпня;


3
На основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання
Відповідно до правил прийому
Не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів, але не пізніше 30 листопада
4
На основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та інших категорій вступників
Відповідно до правил прийому
На місця державного та регіонального замовлення закінчується не пізніше 15 вересня.
Інше – відповідно до правил прийому.


Радимо уточнити, як саме відбуватиметься інформування в обраному вами закладі вищої освіти.

12. Чи можу я пройти скорочене навчання на молодшого спеціаліста, якщо вступаю після 11-го класу чи після навчання у закладі профосвіти?

Так. Особи, які здобули повну загальну середню освіту, можуть вступати на перший курс (на програму зі скороченим строком навчання) або на другий (третій) курс, якщо це передбачено Правилами прийому.

Особи, які здобули кваліфікованого робітника, можуть вступати на другий або старші курси, якщо це передбачено Правилами прийому.

13. Якщо я вже навчався на бюджеті на МС, але не закінчив навчання, чи можу я знову вступити на бюджет?

Особи, які навчалися за державним або регіональним замовленням і не завершили навчання, мають право повторно безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в державних і комунальних закладах за умови відшкодування до бюджету коштів, витрачених на їх підготовку.

14. Чи можу я здобувати рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю на бюджеті, якщо я вже отримав одну освіту на бюджеті?

Так, можете у випадках, визначених в Умовах прийому. А саме:

 • за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної комісії;
 • маєте направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

15. Якщо я іноземець, я можу вступити на молодшого спеціаліста на бюджет?

Іноземці мають право на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кошти державного бюджету України в межах квот, які визначені в частині другій статті 4 Закону України «Про вищу освіту»

16. Чи можу я одночасно претендувати і на бюджетні, і на контрактні місця?

Так, можете. Для цього в заяві необхідно вказати, що ви претендуєте на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням.

Докладніше див. в розділ VІІ Умов прийому 2019 року.

17. Хто має право на пільговий вступ та як скористатися пільгою?

Спеціальні умови участі в конкурсному відборі визначені в розділі IX Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році. А саме:


Спеціальні умови

Категорії вступників, які можуть ними скористатися

1
Вступні випробування у формі співбесіди
особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди
особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення)
2
Вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти)
особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема, ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби)
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа
3
Вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти)
особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов
4
Вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2019 році)
особи, які в 2019 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900
особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані з 01 грудня 2018 року включно);
громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном
5
Вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти) до закладів освіти у структурі уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до наказу № 560
особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2019 року
6
Вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) до закладів освіти на території Луганської і Донецької областей та закладів освіти у структурі переміщених закладів вищої освіти, визначених відповідно до наказу № 697
громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2019 року


Перелік категорій осіб, які підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому Умовами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, дивитися у розділі IX Умов прийому.

18. Як розраховується конкурсний бал?

Для вступу на основі базової загальної середньої освіти:

КБ = П1 + П2 + А + ОУ

де П1 – оцінка вступного іспиту з першого предмета; П2 – оцінка вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета; А – середній бал документа про базову загальну середню освіту, ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 0 до 4 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2019 року останній доданок встановлюється рівним 4. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних закладів освіти. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 40, то він встановлюється таким, що дорівнює 40.

Для вступу на основі повної загальної середньої освіти:

КБ = П1 + П2 + А + ОУ

де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета; П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100‑200 (додаток 3), ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 50 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2019 року останній доданок встановлюється рівним 50, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 650, він встановлюється таким, що дорівнює 650. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних закладів освіти. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 650, то він встановлюється таким, що дорівнює 650.

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника:

КБ = П1 + П2 +ОУ

де П1 – оцінка вступного іспиту з української мови; П2 – оцінка фахового вступного випробування; ОУ – бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів профосвіти з професій. Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів профосвіти з професій 2019 року останній доданок встановлюється рівним 10.

В інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому з урахуванням права на першочергове зарахування (шляхом множення конкурсного бала на коефіцієнт 1,05) до вищих медичних і педагогічних закладів освіти.

19. Чи можу я отримати якісь додаткові бали?

Додаткові бали, які мають враховуватися при вступі, визначені у розділі VІІІ “Конкурсний відбір, його організація та проведення” Умов прийому.

Для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти:

 • до конкурсного балу може додаватися бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу для вступу до нього за шкалою від 0 до 4 балів при вступі на спеціальності, визначених Переліком;
 • призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2019 року може додаватися бал, рівний 50;
 • для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних закладів освіти, остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05.

Для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти:

 • до конкурсного балу може додаватися бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 50 балів при вступі на спеціальності, визначених Переліком;
 • призерам (особам, нагородженим дипломами І - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2019 року може додаватися бал, рівний 4;
 • для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних закладів освіти, остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05.

Для осіб, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника:

 • призерам (особам, нагородженим дипломами І - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів профосвіти з професій 2019 року може додаватися бал, рівний 10.

20. Чи можу я подати апеляцію на результати вступних випробувань?

Так, можете. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені закладом вищої освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом закладу освіти.

21. Чи правда, що цього року на МС буде широкий конкурс? І якщо я отримаю бюджетне місце, то зможу обрати будь-який навчальний заклад?

Широкий конкурс для вступу на молодшого спеціаліста в 2019 році не передбачено.