A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році

Наказ 409 від 23.04.2018 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів


1. Наказ від 13.10.2017 №1378 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти»

2. Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році

3. ПЕРЕЛІК спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, з яких може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

4. ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, яким надається особлива підтримка

5. ПЕРЕЛІК наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення

6. ПЕРЕЛІК конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

7. ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200

8. МАТЕРІАЛИ для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення у 2018 році

9. ПЕРЕЛІК спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

10. ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України у 2018 роціЗавантажити презентацію