A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Поширені запитання-відповіді про вищу освіту


1.


Як відновити втрачені документи про вищу освіту?
Відповідно до Порядку замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2015 року № 249, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2015 р. за № 493/26938 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 02 листопада 2020 року № 1351, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2020 р. за № 1249/35532) у разі втрати документа про вищу освіту, заклад освіти виготовляє дублікат документа про вищу освіту.

Дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього виготовляються та видаються за письмовою заявою особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, що подається нею особисто або через уповноваженого представника до закладу освіти, що видав документ про вищу освіту.
У яких випадках заклад освіти виготовляє дублікат документа про вищу освіту?
Дублікат документа про вищу освіту виготовляє заклад освіти у разі:
 1. втрати, викрадення документа про вищу освіту;
 2. пошкодження документа про вищу освіту, що призвело до порушення цілісності інформації;
 3. якщо після внесення до ЄДЕБО інформації про видачу документа про вищу освіту виявлено помилки в інформації, що відтворюється в документі про вищу освіту;
 4. невідповідності документа про вищу освіту формі (зразку), встановленій (встановленому) на дату його видачі;
 5. зміни прізвища, імені, по батькові (за наявності) у зв’язку зі зміною (корекцією) статевої належності особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту;
 6. неможливості встановити інформацію, що необхідна, зокрема, для підготовки документа про вищу освіту до міжнародного обігу, проставлення апостиля та/або його легалізації, через втрату, знищення чи недоступність архівів закладу освіти.
Яку інформацію необхідно зазначити у заяві про видачу дубліката документа про вищу освіту?
У заяві про видачу дубліката зазначаються: 
 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження;
 • серія (за наявності), номер, ким і коли видано документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 • місце проживання, телефон (за наявності) особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту;
 • найменування закладу освіти та рік його закінчення;
 • назва документа про вищу освіту, дублікат якого замовляється;
 • найменування спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми), причина замовлення дубліката документа про вищу освіту;
 • інші відомості, які особа, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, вважає суттєвими для отримання дубліката.
У разі замовлення дубліката у зв’язку з пошкодженням документа про вищу освіту, що призвело до порушення цілісності інформації; якщо після внесення до ЄДЕБО інформації про видачу документа про вищу освіту виявлено помилки в інформації, що відтворюється в документі про вищу освіту; невідповідністю документа про вищу освіту формі (зразку), встановленій (встановленому) на дату його видачі; зміною прізвища, імені, по батькові (за наявності) у зв’язку зі зміною (корекцією) статевої належності особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, до заяви додаєтьсяоригінал документа, дублікат якого необхідно виготовити.

У разі замовлення дубліката у зв’язку зі зміною прізвища, імені, по батькові (за наявності) у зв’язку зі зміною (корекцією) статевої належності особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, до заяви додатково додається медичне свідоцтво про зміну (корекцію) статевої належності та копія документа органу реєстрації актів цивільного стану про зміну прізвища, імені, по батькові(за наявності).
Як відновити втрачені документи про вищу освіту якщо заклад освіти, що видав документ, реорганізовано?
Якщо заклад освіти, що видав документ, реорганізовано шляхом приєднання, злиття чи ліквідації, заява подається його правонаступнику.
Як відновити втрачені документи про вищу освіту якщо заклад освіти, що видав документ, припинився та не проводить освітню діяльність?
У разі відсутності правонаступника закладу освіти, що припинився, а також якщо заклад освіти не проводить освітню діяльність (анульовано ліцензію на здійснення освітньої діяльності, заклад освіти не переміщено з населеного пункту, що знаходиться на непідконтрольній українській владі території), заява подається до Міністерства освіти і науки України, який визначає заклад освіти, що створює в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО) замовлення, виготовляє та видає особі документ (дублікат документа) про вищу освіту.
Як підтвердити факт видачі документа про вищу освіту?
Замовлення на формування інформації, що відтворюється в дублікаті документа про вищу освіту, створюється закладом освіти на основі інформації, що міститься в ЄДЕБО та підтверджує факт видачі документа про вищу освіту.

Отримати інформацію, що підтверджує факт видачі документа про вищу освіту, що міститься в ЄДЕБО можна вільно та безоплатно в ДП «Інфоресурс» за посиланням:  https://inforesurs.gov.ua.
Як підтвердити факт видачі документа про вищу освіту якщо в ЄДЕБО немає інформації щодо документа про вищу освіту?
Якщо в ЄДЕБО немає інформації щодо документа про вищу освіту, відповідальна особа закладу освіти завантажує до ЄДЕБО скановані копії документів, що підтверджують здобуття особою відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти або факт видачі документа про вищу освіту, якими є архівна довідка про навчання особи та виписка з журналу реєстрації виданих дипломів (титульної сторінки журналу та сторінки, на якій зроблено відповідний запис, що засвідчує факт отримання особою документа про вищу освіту) або акт знищення первинного документа про вищу освіту.
Як підтвердити факт видачі документа про вищу освіту якщо інформація про факт видачі первинного документа про вищу освіту відсутня в ЄДЕБО та недоступні, втрачені, знищені архіви закладу освіти?
У разі якщо інформація про факт видачі первинного документа про вищу освіту відсутня в ЄДЕБО та недоступні, втрачені, знищені архіви закладу освіти, відповідальна особа закладу освіти завантажує до ЄДЕБО рішення суду, що набрало законної сили, про встановлення відповідного юридичного факту здобуття особою відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти із зазначенням номера судової справи, форми та дати судового рішення або офіційний лист відповідного уповноваженого органу, яким підтверджено факт проставлення штампа «Apostille» або вчинення консульської легалізації.
Який термін виготовлення та видачі закладом освіти дубліката документа про вищу освіту?
Видачу дублікатів документів про вищу освіту заклад освіти здійснює протягом двадцяти календарних днів з дати отримання заяви від особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту (або листа Міністерства освіти і науки України, яким визначено заклад освіти, що створює в ЄДЕБО замовлення, виготовляє та видає особі дублікат документа про вищу освіту).
Хто може отримати дублікат документа про вищу освіту у закладі освіти?
Дублікати документів про вищу освіту видаються випускникам або уповноваженим ними особам відповідно до законодавства.
2.
Як перевірити документи про вищу освіту державного зразка?
На офіційному веб-сайті Державного підприємства «Інфоресурс» у відкритому доступі розміщений Реєстр документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
За наявності даних про тип, серію та номер документа про освіту фізична та юридична особа має можливість перевірити документи про освіту державного зразка у зазначеному Реєстрі.
Доступ до інформації, що міститься в Реєстрі, є безоплатним і вільним.
Водночас, у разі здобуття особою вищої освіти до 2000 року, отримання диплома виданого закладом вищої освіти поліграфічним способом, отримання диплома про перепідготовку, підтвердити видачу диплома державного зразка може лише заклад вищої освіти, що видав диплом.
3.
Як можна обміняти документ, що отриманий у ЗВО на тимчасово окупованій території України АР Крим та м. Севастополь (2015-2019 рр.) та який не визнається законодавством України,  на документ про вищу освіту та додаток до нього, встановлені законодавством України? 

На виконання статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» Міністерством освіти і науки України було розроблено Порядок проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року, який затверджено наказом МОН від 19.05.2016 року № 537, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 травня 2016 року № 793/28923 (далі - Порядок).

Цим Порядком визначено механізм атестації для визнання кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року (далі - атестація).

Отже, особи, які проживали і навчалися у вишах на тимчасово окупованій території України, мають право звернутися до будь-якого закладу вищої освіти України, в якому здійснюється підготовка за відповідною спеціальністю, із заявою щодо проходження такої атестації. Рішення щодо можливості проведення зазначеної атестації приймається виключно керівництвом відповідного вишу.

Проведення атестації здійснюється тільки за наявності у заявника документа про повну загальну середню освіту (базову загальну середню освіту) державного зразка. У разі відсутності такого документа заявник звертається до закладу загальної середньої освіти, визначеного органом управління освіти, де зараховується на екстернатну форму навчання.

Підставою для проведення атестації є освітня декларація, яка особисто подається заявником до закладу вищої освіти за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

Комісія надає (надсилає) заявнику запрошення для проходження атестації з визнання кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року, а також інформацію про форми та строки проведення атестації.

Атестація проводиться не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня отримання запрошення. Атестація може проводитись в інші строки, якщо вони погоджені із заявником письмово.

Атестація заявника може проходити у формі співбесіди, комплексного контрольного заходу та атестації здобувачів вищої освіти. Співбесіда та комплексні контрольні заходи оцінюються за двобальною шкалою: позитивна оцінка - «зараховано», негативна оцінка - «не зараховано». Оцінка вноситься до протоколу (відомості) відповідної форми атестації.

Поновлення на навчання на відповідний курс відбувається за рішенням комісії з атестації в межах ліцензованого обсягу. За умови наявності вакантних бюджетних місць можливе поновлення на місця, які фінансуються за кошти державного бюджету.

Отже, для вирішення зазначеного питання заявнику необхідно звернутись до керівництва обраного закладу вищої освіти із заявою.

4.
Який порядок продовження навчання осіб, які  здобували освіту в ЗВО, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях?

З метою надання можливості особам, які навчалися у закладах вищої освіти, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, здобувати вищу освіту у закладах вищої освіти, розташованих на території, підконтрольній органам державної влади України, затверджено Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої освіти, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях (наказ Міністерства освіти і науки України від 19 січня 2017 року № 74, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2017 року за № 490/30358 (зі змінами)), яким визначено механізм продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої освіти, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях (далі – особа).

Для продовження навчання у закладі вищої освіти (зі збереженням спеціальності, спеціалізації), розташованому в інших адміністративно-територіальних одиницях України, особа зараховується на навчання шляхом поновлення.

Поновлення дозволяється здійснювати лише на курс, за яким містяться дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО).

Керівник закладу вищої освіти має право організовувати додаткову сесію з метою ліквідації академічної заборгованості та переведення особи на наступний курс.

Поновлення осіб здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями або напрямами підготовки відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

Будь-які документи про освіту, видані у населених пунктах, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, є недійсними.

Отже, для вирішення зазначеного питання заявнику необхідно звернутись до керівництва обраного закладу вищої освіти із заявою.

5.
Як можна обміняти документ, що отриманий у ЗВО на тимчасово окупованій території України АР Крим та м. Севастополь у 2014 році та який не визнається законодавством України,  на документ про вищу освіту та додаток до нього, встановлені законодавством України?

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Порядку замовлення та видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам закладів вищої освіти, розташованих на тимчасово окупованій території України, у 2014 році» від 22.09.2015 р. № 964, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2015 р. за № 1216/27661, передбачено, що  якщо випускник отримав у 2014 році документ про вищу освіту зразка, не передбаченого законодавством України, у закладі вищої освіти, розташованому на тимчасово окупованій території України, та бажає отримати документ про вищу освіту та додаток до нього встановленого законодавством України зразка, Міністерство освіти і науки України за заявою випускника визначає заклад вищої освіти, розташований в інших регіонах України, який забезпечить виготовлення і видачу документа про вищу освіту та додатка до нього.

В обов’язковому порядку випускник додає до заяви копію документа, що посвідчує особу, а також копію документа про вищу освіту зразка, не передбаченого законодавством України, який він отримав у закладі вищої освіти, розташованому на тимчасово окупованій території України.

6.
Який порядок отримання дубліката документа про вищу освіту та додатка до нього, що видані на тимчасово окупованій території України АР Крим та м. Севастополь з 2000 року до 2014 року?
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Порядку замовлення та видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам закладів вищої освіти, розташованих на тимчасово окупованій території України, у 2014 році» від 22.09.2015 р. № 964, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2015 р. за № 1216/27661, передбачено, що виготовлення та видачу виправленого документа про вищу освіту державного зразка та додатка до нього або дубліката документа про вищу освіту державного зразка та додатка до нього випускнику, який закінчив заклад вищої освіти, розташований на тимчасово окупованій території України, до 2014 року забезпечує визначений Міністерством освіти і науки України заклад вищої освіти, розташований в інших регіонах України.
7.
Який порядок отримання дубліката документа про вищу освіту та додатка до нього, що видані на тимчасово окупованій території України АР Крим та м. Севастополь до 2000 року?

Відповідно до Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015  № 249 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 25.10.2016 № 1280) у разі, якщо інформація про факт видачі первинного документа про вищу освіту відсутня в ЄДЕБО та недоступні, втрачені, знищені (частково знищені) архіви закладу вищої освіти (відокремленого структурного підрозділу), відповідальна особа закладу вищої освіти завантажує в ЄДЕБО скановану копію рішення суду про встановлення відповідного юридичного факту здобуття особою відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти.

Отже, для вирішення зазначеного питання особі необхідно звертатись до суду.

8.
Який порядок отримання дубліката документа про вищу освіту та додатка до нього, що видані на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей після 2000 року?

Відповідно до Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2015 року № 249, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2016 року за № 1496/29626 (зі змінами), дублікати документа про вищу освіту та додаток до нього виготовляються та видаються за письмовою заявою особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, що подається нею особисто або через уповноваженого представника до закладу вищої освіти (відокремленого структурного підрозділу), що видав документ про освіту. Якщо заклад вищої освіти, що видав документ, реорганізовано шляхом приєднання, злиття чи ліквідації, заява подається його правонаступнику.

У разі відсутності правонаступника закладу вищої освіти та у випадку, коли заклад вищої освіти  не проводить освітню діяльність (анульовано ліцензію на здійснення освітньої діяльності, заклад вищої освіти не переміщений з тимчасово окупованої території України або з населеного пункту, визначеного Переліком населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, наведеним у додатку 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року № 1276-р)), заява подається до Міністерства освіти і науки України, яке визначає заклад вищої освіти, що видає особі дублікат документа про вищу освіту та додаток до нього.

Замовлення на інформацію, що відтворюється в дублікаті документа про вищу освіту, формується в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО) відповідальною особою закладу вищої освіти на підставі інформації, яка підтверджує факт видачі документа про вищу освіту, що міститься в ЄДЕБО. За відсутності в ЄДЕБО інформації, яка підтверджує факт видачі документа про вищу освіту, відповідальна особа закладу вищої освіти завантажує в ЄДЕБО скановані копії документів, що підтверджують здобуття особою відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти або факт видачі документа про вищу освіту, якими є архівна довідка про навчання особи та виписка з журналу видачі документів про вищу освіту (титульної сторінки журналу та сторінки, на якій зроблено відповідний запис, що засвідчує факт отримання особою документа про вищу освіту) або акт знищення первинного документа про вищу освіту.

Водночас повідомляємо, що у разі, якщо інформація про факт видачі первинного документа про вищу освіту відсутня в ЄДЕБО та недоступні, втрачені, знищені (частково знищені) архіви закладу вищої освіти (відокремленого структурного підрозділу), відповідальна особа закладу вищої освіти завантажує в ЄДЕБО скановану копію рішення суду про встановлення відповідного юридичного факту здобуття особою відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти або скановану копію офіційного листа відповідного компетентного органу, у якому підтверджено факт проставлення штампа "Apostille" Міністерства освіти і науки України або вчинення консульської легалізації, та у разі наявності - скановану копію первинного документа про вищу освіту, дублікат якого замовляється.

У дублікаті додатка до документа про вищу освіту відтворюється інформація, отримана з таких одного або декількох джерел:

 • архів закладу вищої освіти;
 • ЄДЕБО;
 • залікова книжка, у якій міститься інформація про виконання особою освітньої програми закладу вищої освіти та проходження атестації;
 • засвідчена в установленому порядку копія первинного додатка до документа про вищу освіту, дублікат якого замовляється;
 • офіційний лист відповідного компетентного органу, у якому підтверджено факт проставлення штампа "Apostille" або вчинення консульської легалізації, та у разі наявності - копії первинного додатка до документа про вищу освіту, дублікат якого замовляється.

Крім того, для отримання довідки про закінчення закладу вищої освіти пропонуємо Вам звернутися до Державного підприємства «Інфоресурс» з письмовою заявою за адресою:
вул. О. Довженка, 3, м. Київ, 03057, тел. 239-86-14, email: info@ inforesurs.gov.ua.

Так, для визначення закладу вищої освіти для виготовлення та видачі дубліката додатка до документа про вищу освіту державного зразка необхідно надати повний пакет документів до Міністерства освіти і науки України.

9.
Який порядок отримання дубліката документа про вищу освіту та додатка до нього, що видані на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей до 2000 року?

Відповідно до Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015  № 249 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 25.10.2016 № 1280 у разі, якщо інформація про факт видачі первинного документа про вищу освіту відсутня в ЄДЕБО та недоступні, втрачені, знищені (частково знищені) архіви закладу вищої освіти (відокремленого структурного підрозділу), відповідальна особа закладу вищої освіти завантажує в ЄДЕБО скановану копію рішення суду про встановлення відповідного юридичного факту здобуття особою відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти.

Отже, для вирішення зазначеного питання особі необхідно звертатись до суду.

10.
Який порядок вступу до вишів України осіб з тимчасово окупованої території України АР Крим та м. Севастополь?

Порядок прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти, які проживають на тимчасово окупованій території України (наказ Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 31 травня 2016 року за № 795/28925), яким визначено особливості отримання документів про загальну середню освіту та особливості умов прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти особам, які проживають на тимчасово окупованій території України.

Для організації прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Україні у 2019 році, як і під час вступної кампанії 2016, 2017, 2018 років, розпочнуть з 03 червня 2019 року працювати освітні центри «Крим-Україна» на базі 35 уповноважених закладів вищої освіти (в містах Дніпро, Запоріжжя, Київ, Львів, Миколаїв, Харків, Херсон, Одеса).

Вступати через освітні центри мають право особи, які:

 • мають український документ про освіту;
 • не мають українського документу про освіту;
 • проходили ЗНО і мають відповідні сертифікати 2017, 2018 або 2019 року;
 • не проходили ЗНО.
Особа, яка не має українського атестата, має звернутися до одного з освітніх центрів для проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та вступу до вишу за спрощеною процедурою.
Для вступу цим абітурієнтам не потрібен сертифікат ЗНО, вони складають два іспити державної підсумкової атестації: українська мова та історія України та один вступний іспит (встановлює заклад вищої освіти). Такі вступники отримують у загальноосвітньому навчальному закладі тимчасову довідку, яку протягом трьох місяців мають замінити на документ про освіту державного зразка (свідоцтво).
Повну інформацію про роботу освітніх центрів із зазначенням адреси, контактних даних відповідальних осіб, переліку уповноважених загальноосвітніх навчальних закладів розміщено на офіційному сайті МОН (за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/zhitelyam-donbasu-ta-krimu/studentam/osvitni-centri/osvitni-centri-krim-ukrayina
11.
Який порядок вступу до вишів України осіб з тимчасово окупованої територій Донецької та Луганської областей?

Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) (наказ Міністерства освіти і науки України 21червня 2016  року № 697, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 01 липня 2016 року. за № 907/29037 (зі змінами)) (далі –Порядок) визначено особливості проходження державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про повну або базову загальну середню освіту та прийому на навчання до закладів вищої і професійно-технічного освіти для осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), із наданням можливості вступати до тимчасово переміщених закладів вищої освіти, а також закладів вищої освіти, які розташовані на території Луганської та Донецької областей, де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації.

Для організації прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Україні у 2019 році, як і під час вступної кампанії 2016, 2017, 2018 років, розпочнуть з  03 червня 2019 року працювати освітні центри «Донбас-Україна» на базі переміщених закладів вищої освіти, а також тих закладів вищої освіти, які розташовані на території Луганської та Донецької областей, де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації, в містах: Київ, Бахмут, Вінниця, Краматорськ, Кремінна, Кривий Ріг, Костянтинівка, Покровськ, Лиман, Лисичанськ, Маріуполь, Рубіжне, Сєверодонецьк, Старобільськ, Слов’янськ, Торецьк.

Вступати через освітні центри мають право особи, які:

 • мають український документ про освіту;
 • не мають українського документа про освіту;
 • проходили ЗНО і мають відповідні сертифікати, 2017, 2018 або 2019 року;
 • не проходили ЗНО.

Особа, яка не має українського атестата, звертається до одного з цих центрів для проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та вступу до вишу за спрощеною процедурою.

Для вступу цим абітурієнтам не потрібен сертифікат ЗНО, вони складають два іспити державної підсумкової атестації: українська мова та історія України, а також один вступний іспит (встановлює заклад вищої освіти). Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс.

Такі вступники отримують у загальноосвітньому закладі освіти тимчасову довідку, яку протягом трьох місяців мають замінити на документ про освіту державного зразка.

Із повним переліком освітніх центрів, їх графіком роботи тощо можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України та вебсайтах закладів вищої освіти за посиланнями:

12.
Як здійснюється практична підготовка студентів у закладах вищої освіти?

Статтею 51 Закону України «Про вищу освіту» встановлено, що практична підготовка осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними закладами вищої освіти договорами або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку.

Організація практичної підготовки студентів регламентується Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93.

За більш докладною інформацією із зазначеного питання необхідно звертатись до адміністрації закладу вищої освіти, оскільки відповідно до зазначеного Положення відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на керівників закладів вищої освіти.

13.
Чи потрібно повертати кошти студентам, які відраховані з закладу вищої освіти, до завершення навчання?

Нормативно-правовими актами з питань освіти не передбачено повернення коштів студентами, які безоплатно здобували вищу освіту та були відраховані з закладу освіти до завершення навчання, за певними винятками.

Звертаємо увагу, що курсанти в разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість та в разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення закладу освіти здійснюють відшкодування витрат, пов'язаних з їх утриманням у закладах освіти, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 року № 964.

Особи, які навчалися за денною формою навчання за державним замовленням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, здійснюють відшкодування витрат, пов’язаних із їхнім утриманням відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 261 у таких випадках:

 • дострокового розірвання контракту про здобуття освіти з будь-яких підстав, крім звільнення зі служби в Національній поліції через хворобу (за рішенням медичної комісії про непридатність до служби в поліції) чи у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;
 • звільнення із служби в поліції протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу з будь-яких підстав, крім звільнення зі служби в поліції через хворобу (за рішенням медичної комісії про непридатність до служби в поліції) чи у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів.

Особи, яка уклали відповідну угоду та скористалися правом на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417, у разі відмови укласти трудовий договір про відпрацювання і розпочати роботу, їхнє звільнення за угодою сторін, з ініціативи роботодавця (крім випадків, передбачених пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України), або з ініціативи працівника протягом трьох років від початку роботи в закладі освіти чи охорони здоров’я зобов’язані в установленому законодавством порядку відшкодувати до державного або місцевого бюджету кошти, витрачені на оплату послуг з їхньої підготовки закладом вищої освіти.

Додатково повідомляємо, що громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти, за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок відшкодування коштів до державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

14.
Який порядок проходження атестації для осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою?

Законом України «Про державну службу» встановлено, що особи, які претендують на вступ на державну службу, повинні вільно володіти державною мовою.

Нормами статті 25 зазначеного Закону визначено, що особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, зокрема має подати посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. Посвідчення вручається учасникам, які успішно пройшли атестацію, відповідно до Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою», з якою можна ознайомитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2017-%D0%BF

Зазначеною постановою Кабінету Міністрів України передбачено, що платні послуги з проведення атестації та видачі за її результатами посвідчення щодо вільного володіння державною мовою (його дубліката) можуть надаватися закладами вищої освіти, які відповідно до ліцензії здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань «Публічне управління та адміністрування.

Інформація про заклади вищої освіти, що надають послуги з проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою оприлюднюється на їхніх офіційних вебсайтах, а також на офіційному вебсайті НАДС за посиланням: https://nads.gov.ua/sluzhbovtsyam/atestatsiya-shhodo-vilnogo-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu/perelik-upovnovazhenyh-zvo 

15.
У які строки студент, який навчається у коледжі чи технікумі, отримує документи про здобуття повної загальної середньої освіти?

Порядком проведення державної підсумкової атестації, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 р. за № 8/32979, визначено, що документи про повну загальну середню освіту здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста замовляються та одержуються закладом освіти після проходження атестації і зберігаються в їхніх особових справах до завершення навчання.

Отже, документи про здобуття повної загальної середньої освіти студентами, які навчаються у коледжі чи технікумі, видаються на випуску або в разі відрахування.

16.
16. Які складові педагогічного навантаження викладача закладу вищої освіти?

Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків.

Норми часу для планування і обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти державної та комунальної форми власності (крім закладів вищої освіти, що мають статус національного або дослідницького) визначаються наказом Міністерства освіти і науки від 07.08.2002 р. № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 21.08.2002 р. за № 698/6986.

Норми часу методичної, наукової та організаційної роботи визначаються закладом вищої освіти за погодженням з виборними органами первинних організацій профспілки (профспілковим представником).

Залучення педагогічних працівників до роботи, не передбаченої трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у випадках, передбачених законодавством.

17.
За яких умов студенти коледжів та технікумів можуть бути звільнені від зовнішнього незалежного оцінювання та пройти атестацію в закладі освіти?

Порядком проведення державної підсумкової атестації, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 р. за № 8/32979 встановлено, що здобувачі освіти можуть бути звільнені від зовнішнього незалежного оцінювання та пройти атестацію в закладі освіти, якщо вони:

 • мають захворювання або патологічний стан, зазначені у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до закладу освіти одного з документів або копії документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837), та не реєструвалися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів);
 • за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти отримали відмову в реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до закладу освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, та відповідного витягу із протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Строки атестації таких здобувачів освіти в закладі освіти визначаються наказом керівника закладу освіти.

Особам цих категорій, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за їх заявою може бути одноразово перенесено атестацію на наступний рік з унесенням відповідних змін до індивідуального навчального плану.

18.
Чи відраховуються студенти коледжів та технікумів, які не склали державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання?

Порядком проведення державної підсумкової атестації, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369 (зі змінами) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 р. за  № 8/32979 встановлено, що здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які отримали 1-3 бали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання хоча б із одного навчального предмета, відраховуються із закладу освіти з отриманням документа про повну загальну середню освіту та академічної довідки.

Студенти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти та які отримали в 2018 або 2019 році 1-3 бали за результатами державної підсумкової атестації, можуть одноразово повторно пройти державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання наступного року.

Державна підсумкова атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковою складовою навчального плану (і, відповідно, кожного індивідуального навчального плану) для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти. Невиконання індивідуального навчального плану (отримання 1-3 балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання хоча б із одного навчального предмета з урахуванням можливості одноразового повторного складання на наступний рік) є підставою для відрахування здобувача вищої освіти відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону України «Про вищу освіту». Відрахованим із закладу освіти видається документ про повну загальну середню освіту (з фактичними оцінками за результатами зовнішнього незалежного оцінювання) та академічна довідка, у якій зазначається результат складання державної підсумкової атестації з української мови.

Здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової середньої освіти складають державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (української мови). Отримання оцінки зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури за шкалою 100-200 є однією з обов’язкових умов для допуску до конкурсного відбору для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти, причому незважаючи на отримання 1-3 балів за 12- бальною шкалою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. З метою підтримки здобувачів освіти Міністерство освіти і науки України не вважає таку суперечливу ситуацію підставою для їхнього відрахування. У такому разі в додатку до свідоцтва про повну загальну середню освіту має бути вказана оцінка з української мови навіть менша за 4 бали (як виняток).

У разі, коли студенти випускного третього курсу, які повторно складали державну підсумкову атестацію, подали апеляцію щодо отриманих результатів або відповідно до вимог Порядку скористалися правом брати участь у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання, строк їхнього навчання може бути продовжено до 01 вересня. У такому разі атестація здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться після завершення відпусток викладацького складу.

У разі, коли студенти невипускного третього курсу, які повторно складали державну підсумкову атестацію, подали апеляцію щодо отриманих результатів або відповідно до вимог Порядку скористалися правом брати участь у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання, питання про їхнє подальше навчання може бути розглянуто після ухвалення остаточного рішення про результати зовнішнього незалежного оцінювання.

Відраховані за невиконання індивідуального навчального плану здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть бути:

 • поновлені на курс, з якого були відраховані, для повторного навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб з обов’язковою ліквідацією академічної заборгованості;
 • поновлені на освітньо-професійні програми здобуття професійно-технічної освіти в закладах освіти, які мають відповідні ліцензії, з правом перезарахування дисциплін та кредитів, які були вивчені за програмою здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Особи, які мають бажання продовжити навчання для здобуття ступеня бакалавра (молодшого бакалавра), зокрема, і за скороченою програмою, мають успішно скласти зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури (української мови). І цей результат може бути зарахований для ліквідації академічної заборгованості.

Принагідно зазначимо, що питання допуску здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти, які підлягають відрахуванню за невиконання індивідуального навчального плану, до інших контрольних заходів поточної заліково-екзаменаційної сесії вирішується закладом освіти. Допуск до атестації здобувачів без повного виконання індивідуального навчального плану є неприпустимим.

Відповідно до Постанови КМУ від 12.07.2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення» (зі змінами) під час формування рейтингових списків мають враховуватися результати оцінювання та кожного контрольного заходу, що передбачений навчальним планом. Державна підсумкова атестація є контрольним заходом. У разі перенесення державної підсумкової атестації до навчального плану наступного курсу вона виключається з переліку контрольних заходів поточного семестру.

19.
За яких умов студенти коледжів та технікумів можуть пройти атестацію в закладі освіти?

Здобувачі освіти (у разі досягнення ними повноліття) або один з їхніх батьків чи інших законних представників можуть письмово звернутись до керівника закладу освіти щодо проведення атестації в закладі освіти в інші строки, зокрема, достроково (за наявності відповідних документів, що підтверджують підстави перенесення строків), якщо здобувачі освіти:

 • хворіли під час проведення атестації;
 • не з'явилися для проходження атестації через поважні причини (смерть членів сім'ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють присутність здобувача освіти на атестації);
 • тимчасово здобували загальну середню освіту за кордоном і повернулися в Україну після проведення атестації;
 • були призвані (мобілізовані) на військову службу;
 • виїжджають на постійне місце проживання за кордон.

Строки атестації таких здобувачів у закладі освіти визначаються наказом керівника закладу освіти, що видається на підставі відповідних підтвердних документів.

Здобувачі освіти, які через поважні причини (смерть членів сім'ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють присутність здобувача освіти на атестації) не брали участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання (з усіх або окремих навчальних предметів) та були допущені до проходження додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів), але не змогли через поважні причини взяти участь у додатковій сесії, можуть пройти атестацію в закладі освіти.

20.
Чи обов’язково відпрацьовувати випускнику закладу вищої медичної освіти, якщо він навчався за державним замовленням?

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо працевлаштування випускників», який набрав чинності з 1 січня 2017 року, скасовано обов’язковість працевлаштування для випускників, підготовка яких здійснювалась за державним (регіональним) замовленням, зокрема, і випускників закладів вищої медичної освіти.

На виконання цього Закону норму обов’язкового відпрацювання та відшкодування вартості навчання для випускників закладів вищої медичної освіти скасовано постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 376 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України». Тобто прийняття зазначеної постанови спрямовано на втрату чинності постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992, якою було затверджено «Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням», і випускники отримали законне право на вільне працевлаштування.

Водночас слід зазначити, що жоден закон чи нормативно-правовий акт не має зворотної дії і тому положення, які встановлені ними, не можуть застосовуватися під час працевлаштування випускників попередніх років. Тому за умови підписання випускником угоди з керівником закладу вищої освіти і роботодавцем (організацією, підприємством, установою державної чи приватної форми власності) до прийняття Закону та зазначеної постанови, випускник зобов’язаний відпрацювати за направленням, в іншому випадку він несе відповідальність відповідно до умов угоди (це вже норми Цивільного кодексу та Кодексу законів про працю). Це стосується і випускників, які навчалися за цільовими направленнями і вступали до закладів вищої медичної освіти за спеціальними умовами, тобто - за окремим конкурсом, тому вони мають зобов’язання щодо відпрацювання відповідно до угоди.

Додатково повідомляємо, що з 1 січня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 417 «Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним замовленням», якою затверджений Порядок реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу.

Тобто майбутні випускники закладів вищої медичної освіти (зокрема і педагогічної освіти), які вперше в 2019 році отримають право першочергового зарахування на навчання за державним (регіональним) замовленням, теж мають зобов’язання обов’язкового відпрацювання згідно з угодою.