A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Збереження виплати стипендії/заробітної плати

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Кабінет міністрів України затвердив Порядок реалізації права на академічну мобільність, яким передбачається збереження місця навчання та виплату стипендії.

Виплата стипендії зберігається у повному обсязі, якщо програма академічної мобільності не передбачає повного стипендійного забезпечення.

“11. За здобувачами вищої освіти на період навчання в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) — партнері на території України чи поза її межами зберігаються відповідно до укладеного договору про академічну мобільність місце навчання та виплата стипендії згідно із законодавством протягом навчання, стажування чи провадження наукової діяльності в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) — партнері на території України чи поза її межами, якщо стипендія не передбачена умовами академічної мобільності.”

У яких випадках передбачено збереження стипендії за студентом, який бере участь у програмі академічної мобільності?

  • Якщо студент не отримує фінансування за програмою мобільності (усі форми академічної мобільності);
  • Якщо студент отримує часткове фінансування (напр., вартість проживання програма покриває (або надають гуртожиток), а кошти на щоденні витрати і харчування не передбачені програмою);
  • Якщо студент за програмою мобільності (кредитна мобільність) не може прослухати в закордонному ВНЗ достатньої кількості курсів, які будуть перезараховані у вітчизняному ВНЗ, і студент додатково виконує індивідуальну програму навчання у вітчизняному ВНЗ (обов’язково узгоджувати план навчання у закордонному ВНЗ із навчальною частиною (кафедра, деканат) вітчизняного ВНЗ).