A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Укладення договору про участь за програмою академічної мобільності

Пункти 11, 12 та 15 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність передбачають укладення договору про участь у програмі академічної мобільності. Наявність такого договору є інструментом забезпечення прав та дотримання обов’язків учасників академічної мобільності, а також уникнення суперечностей по закінченню перебування особи за програмою академічної мобільності та повернення до основного ВНЗ.

Які сторони повинні підписати договір про академічну мобільність?

Договори укладають вітчизняні учасники академічної мобільності (студенти, аспіранти, докторанти, науково-педагогічні, педагогічні, наукові працівники)  та вітчизняні вищі навчальні заклади (наукові установи), у яких вони (учасники академічної мобільності) навчаються/працюють/провадять наукову діяльність до початку реалізації академічної мобільності.

Якщо студент за індивідуальним запрошенням їде на навчання/стажування до іноземного закладу, чи повинен базовий університет із тим закладом укласти Договір?

Ні, вітчизняний ВНЗ не укладає договір із іноземним ВНЗ (науковою установою), де учасник освітнього процесу перебуватиме за програмою академічної мобільності. Договір укладають учасник освітнього процесу (учасник академічної мобільності) і вітчизняний ВНЗ, у якому навчається/працює особа.

Яку інформацію повинен містити договір?

Це залежить від виду та форми академічної мобільності, а також від того, хто є учасником мобільності.

Рекомендується включати у договір між вітчизняним здобувачем вищої освіти та вітчизняним вищим навчальним закладом (науковою установою) наступну інформацію:

Якщо договір між студентом-бакалавром/магістром та ВНЗ

 • Навчальний рік реалізації академічної мобільності, період проведення академічної мобільності (семестр, місяць), вид/форма академічної мобільності;
 • Персональні дані учасника академічної мобільності:
  1. ПІБ;
  2. рівень вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень (бакалавр/магістр), що здобувається;
  3. факультет, напрям підготовки/спеціальність; рік навчання.
 • Інформацію про вищі навчальні заклади/наукові установи:
  1. Вітчизняний ВНЗ/наукова установа (сторона, яка відправляє учасника академічної мобільності);
  2. Іноземний (або вітчизняний у разі внутрішньої мобільності) ВНЗ/наукова установа (сторона, яка приймає учасника академічної мобільності)
 • Орієнтовну інформацію про навчальну програму в іноземному ВНЗ/науковій установі:

Курси у ВНЗ, який приймає учасника академічної мобільності

Відповідні курси у ВНЗ, який відправляє учасника академічної мобільності (і які ВНЗ погоджується перезарахувати)

Код курсу (за наявності)
Назва курсу
ЄКТС кредити
Семестр
Код курсу (за наявності)
Назва курсу
ЄКТС кредити
Семестр
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Загальна кількість кредитів ЄКТС:
Загальна кількість кредитів ЄКТС:

Рекомендуємо узгоджувати, за можливості, навчальні програми до початку реалізації програми академічної мобільності з метою визначення можливості або неможливості виконання програми навчання в основному ВНЗ.

 • Підтвердження учасником академічної мобільності, що він/вона уважно ознайомилися із академічною програмою іноземного ВНЗ перед заповненням цієї частини договору;
 • Інформацію про тип документу, який учасник академічної мобільності отримає після завершення програми академічної мобільності (диплом, сертифікат, академічна довідка тощо);
 • Фінансові умови участі у програмі академічної мобільності (повне фінансування участі у програмі академічної мобільності = студент не отримує стипендію у вітчизняному ВНЗ; часткове фінансування участі у програмі академічної мобільності = ВНЗ зберігає виплату стипендії учаснику академічної мобільності);
 • Підписи завідувача кафедри/декана/проректора з міжнародної діяльності/начальника відділу міжнародного співробітництва/ректора, а також підпис учасника академічної мобільності;
 • Іншу інформацію, яку ВНЗ/наукові установи вважають за необхідне додати у договір.

Якщо договір між аспірантом/докторантом та ВНЗ/науковою установою

 • Навчальний рік реалізації академічної мобільності, період проведення академічної мобільності (семестр, місяць), вид/форма академічної мобільності;
 • Персональні дані учасника академічної мобільності:
  1. ПІБ;
  2. освітньо-науковий/науковий рівень (аспірант/докторант), що здобувається;
  3. спеціальність; рік здійснення підготовки.
 • Інформація про вищі навчальні заклади/наукові установи:
  1. Вітчизняний ВНЗ/наукова установа (сторона, яка відправляє учасника академічної мобільності);
  2. Іноземний (або вітчизняний у разі внутрішньої мобільності) ВНЗ/наукова установа (сторона, яка приймає учасника академічної мобільності).
 • Інформація про дослідницьку програму в іноземному (або вітчизняному у разі внутрішньої мобільності) ВНЗ/науковій установі:
  1. Тема та короткий зміст дослідження;
  2. Керівник дослідження у вітчизняному ВНЗ/науковій установі, керівник дослідження в іноземному ВНЗ/науковій установі;
  3. Опис дослідницької діяльності впродовж програми академічної мобільності.
 • Документ, який учасник академічної мобільності отримає після завершення програми академічної мобільності (диплом, сертифікат тощо);
 • Фінансові умови участі у програмі академічної мобільності (повне фінансування участі у програмі академічної мобільності = аспірант/докторант не отримує стипендію у вітчизняному ВНЗ; часткове фінансування участі у програмі академічної мобільності = ВНЗ зберігає виплату стипендії учаснику академічної мобільності);
 • Підписи керівника програми/завідувача кафедри/декана/проректора з міжнародної діяльності/начальника відділу міжнародного співробітництва/ректора, а також підпис учасника академічної мобільності;
 • Інша інформація, яку ВНЗ/наукові установи вважають за необхідне додати у договір.

Якщо договір між науковим, педагогічним та науково-педагогічним працівником та ВНЗ (науковою установою)

 • Навчальний рік реалізації академічної мобільності, період проведення академічної мобільності (семестр, місяць), вид/форма академічної мобільності;
 • Персональні дані учасника академічної мобільності:
  1. ПІБ;
  2. Факультет, кафедра, посада;
  3. Науковий ступінь/вчене звання.
 • Інформація про вищі навчальні заклади/наукові установи:
  1. Вітчизняний ВНЗ/наукова установа (сторона, яка відправляє учасника академічної мобільності);
  2. Іноземний (або вітчизняний у разі внутрішньої мобільності) ВНЗ/наукова установа (сторона, яка приймає учасника академічної мобільності).
 • Інформація про програму академічної мобільності в іноземному (або вітчизняному у разі внутрішньої мобільності) ВНЗ/науковій установі:
  1. Опис діяльності наукового, педагогічного, науково-педагогічного працівника впродовж програми академічної мобільності.
  2. Документ, який учасник академічної мобільності отримає після завершення програми академічної мобільності (диплом, сертифікат тощо);
  3. Фінансові умови участі у програмі академічної мобільності (повне фінансування участі у програмі академічної мобільності = науковий, педагогічний, науково-педагогічний працівник не отримує оплату праці у вітчизняному ВНЗ; часткове фінансування участі у програмі академічної мобільності = ВНЗ зберігає оплату праці учаснику академічної мобільності на строк до шести місяців);
  4. Підписи завідувача кафедри/декана/проректора з міжнародної діяльності/начальника відділу міжнародного співробітництва/ректора, а також підпис учасника академічної мобільності;
  5. Інша інформація, яку ВНЗ/наукові установи вважають за необхідне додати у договір.