A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Проєкти стандартів вищої освіти

013 Початкова освіта (магістр)

081 Право (бакалавр)

081 Право (магістр)

104 Фізика та астрономія (доктор філософії)

122 Комп’ютерні науки (магістр)

122 Комп’ютерні науки (доктор філософії)

142 Енергетичне машинобудування (доктор філософії)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (доктор філософії)

153 Мікро- та наносистемна техніка (доктор філософії)

185 Нафтогазова  інженерія та технології (магістр)

185 Нафтогазова інженерія та технології (доктор філософії)

186 Видавництво та поліграфія (доктор філософії)

192 Будівництво та цивільна інженерія (магістр)

224 Технології медичної діагностики та лікування (магістр)

256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності), перший (бакалаврський) рівень