A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Проекти стандартів вищої освіти

011 Освітні, педагогічні науки

012  Дошкільна освіта (доктор філософії)

016 Спеціальна освіта (доктор філософії)

022 Дизайн (доктор філософії)

028 Менеджмент соціокультурної діяльності (доктор філософії)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (доктор філософії) 

031 Релігієзнавство (доктор філософії)

033 Філософія (доктор філософії)  

035 Філологія  (доктор філософії) 

052 Політологія (доктор філософії) 

053 Психологія (доктор філософії) 

054 Соціологія (доктор філософії)

071 Облік і оподаткування (PhD)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Доктор філософії) 

072 Фінанси, банківська справа та страхування (доктор філософії) 

073 Менеджмент (доктор філософії) 

075 Маркетинг PhD

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (доктор філософії)

081 Право

091 «Біологія» (доктор філософії)

101 Екологія (доктор філософії)  

103 Науки про землю (PhD)

121 Інженерія програмного забезпечення (доктор філософії) 

123 Комп`ютерна інженерія (PhD)

124 Системний аналіз  (доктор філософії) 

126 Інформаційні системи та технології (Доктор філософії) 

131 Прикладна механіка (доктор філософії) 

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (доктор філософії) 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Доктор філософії) 

144 Тепроенергетима (доктор філософії) 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (доктор філософії)

161 Хімічні технології та інженерія (доктор філософії) 

162 Біотехнології та біоінженерія (Доктор філософії)

163 Біомедична інженерія (Доктор філософії)

171 Електроніка PhD

173 Авіоніка (доктор філософії)

181 Харчові технології (доктор філософії) 

182 Технології легкої промисловості (Доктор філософії)

183 Технології захисту навколишнього середовища (Доктор філософії)

187 Деревообробні та меблеві технології (доктор філософії)

201 Агрономія (доктор філософії)  

202 Захист і карантин рослин (Доктор філософії) 

203 Садівництво та виноградарство (Доктор філософії) 

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Доктор філософії) 

205 Лісове господарство (Доктор філософії) 

206 Садово-паркове господарство (Доктор філософії)

207 Водні біоресурси та аквакультура (доктор філософії) 

208 Агроінженерія (PhD)

211 Ветеринарна медицина (Доктор філософії) 

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (Доктор філософії) 

222 Медицина (доктор філософії) 

225 Медична психологія (доктор філософії) 

226 Фармація  (доктор філософії) 

227 Фізична терапія, ерготерапія (доктор філософії) 

229 Громадське здоров'я (доктор філософії) 

231 Соціальна робота (доктор філософії) 

232 Соціальне забезпечення (Доктор філософії)

242 Туризм (доктор філософії)

253 Військове управління (за видами збройних сил) (доктор філософії) 

261 Пожежна безпека (Доктор філософії)

263 Цивiльна безпека (Доктор філософії)

273 Залізничний транспорт (доктор філософії) 

275 Транспортні технології (за видами)PhD 

281 Публічне управління та адміністрування (доктор філософії)

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (доктор філософії) 

292 Міжнародні економічні відносини (PhD)

Пропозиції та зауваження до ПРОЕКТІВ подавати за електронною адресою: standartvo@mon.gov.ua протягом 30 днів з дати розміщення.