A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

До уваги випускників і працівників закладів вищої духовної освітиЛихошерст Інна Миколаївна


Головний спеціаліст відділу ліцензування освітньої діяльності департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Міністерства освіти і науки України


Міністерство освіти і науки України відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 652 «Про державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти» здійснює процедуру державного визнання зазначених документів, виданих до 1 вересня 2018 року закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровані в установленому законодавством порядку.

Для державного визнання документа про вищу духовну освіту до МОН у зброшурованому вигляді подаються такі документи:

1) заява власника документа про вищу духовну освіту встановленого МОН зразка (Заява);

2) клопотання релігійного центру (управління) (за наявності);

3) засвідчені в установленому порядку:

  • копія документа про вищу духовну освіту, виданого до 1 вересня 2018 р.;
  • копія додатка до документа про вищу духовну освіту або іншого документа, що містить інформацію про освітній рівень, кваліфікацію, тривалість, обсяг і зміст освітньої програми;
  • копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника документа про вищу духовну освіту;
  • копія документа про зміну імені власника документа про вищу духовну освіту (за наявності);
  • копія документа про повну загальну середню освіту;

{Підпункт 3 пункту 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМУ № 595 від 09.08.2017}

  • копія документа про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, на основі якого здобувалася вища духовна освіта (за наявності);

{Підпункт 3 пункту 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМУ № 595 від 09.08.2017}

4) документ банківської установи про оплату адміністративної послуги з державного визнання документів про вищу духовну освіту.

Розгляд поданих документів здійснюється комісією, склад якої затверджено наказом МОН від 15.07.2016 № 839 «Про утворення Комісії з державного визнання документів про вищу духовну освіту».

Водночас повідомляємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 розмір плати за надання адміністративної послуги з визнання зазначених документів про вищу духовну освіту, виданих закладами вищої духовної освіти становить:

  • для фізичних осіб - три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян;
  • для юридичних осіб - п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Плата за адміністративну послугу з державного визнання документів про вищу духовну освіту вноситься на рахунки територіального органу Державного казначейства.

Код відомчої організації – 16 (Міністерство освіти і науки України),

Код бюджетної класифікації за доходами – 22012500 (Плата за надання інших адміністративних послуг).


м. Київ
ГУК у м.Києві/м.Київ/22012500
37993783
Казначейство України(ел. адм. подат.)
UA058999980334189879016026001
22012500
Плата за надання інших адміністративних послуг
"16" Міністерство освіти і науки України