A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Документи для вступу

Відповідно до «Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України», вступники подають особисто заяву про вступ до професійно-технічного навчального закладу, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

  1. Документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
  2. Документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти у навчальних закладах третього атестаційного рівня) – оригінал або його завірену копію;
  3. Медичну довідку за формою, що її установлено чинним законодавством;
  4. 6 фотокарток розміром 3х4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток);
  5. Копії документів, що дають право на пільги до вступу до навчального закладу (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.