A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Європейська стратегія для Дунайського регіону (ЄСДР)Європейська стратегія для Дунайського регіону (ЄСДР) є однією з чотирьох макрорегіональних стратегій ЄС. У географічному плані Стратегія охоплює 14 країн, зокрема 9 країн-членів ЄС (Німеччина, Болгарія, Хорватія, Австрія, Угорщина, Словаччина, Чеська Республіка, Румунія, Словенія) та 5 асоційованих країн (Боснія та Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Молдова та Україна). Структура ЄСДР складається із 12 тематичних напрямів, кожний з яких координується двома країнами-членами ЄСДР.

Ключовими завданнями ЄСДР є зміцнення міжнародних зв’язків, залучення політичної уваги до необхідності розвитку Дунаю як регіону з потужним потенціалом, посилення співробітництва між органами влади на всіх рівнях для подолання економічної та соціальної нерівності країн у регіоні.

У 2020 році Міністерство освіти і науки України уклало партнерську Угоду із Федеральним Міністерством з питань праці, сім’ї та молоді Австрійської Республіки щодо спільної координації тематичного напряму 9 ЄСДР «Люди та навички». Таким чином Україна вперше стала країною співкоординатором одного з напрямів Дунайської стратегії.

Спільна робота над реалізацією пріоритету спрямуватиметься на просування комплексу заходів з метою підвищення рівня зайнятості, особливо серед молоді; якості освіти та її адаптації до потреб ринку праці; забезпечення інклюзивної освіти, професійної підготовки та рівних можливостей; а також розширення співпраці між університетами та бізнесом для посилення мобільності між секторами.

Відповідно до оновленого Плану дій ЄСДР діяльності тематичного напряму зосереджується на двох векторах, зокрема:

1-ий вектор: ринок праці і соціальна політика

Дія 1 - Посилення співпраці в сфері ринку праці

 • Обмін досвідом, консультаціями та професійними навичками
 • Підвищення якості професійно-технічної освіти
 • Якісний перехід від навчання до працевлаштування

Дія 2 - Діджиталізація та інновації на ринку праці

 • Розвиток навичок у сфері ІТ серед працездатного населення регіону
 • Адаптація трудового законодавства країн регіону до залучення новітніх технологій

Дія 3 - Інтеграція вразливих груп суспільства до ринку праці - інклюзія

 • Інклюзія та інтеграція вразливих груп населення та людей з інвалідністю до ринку праці
 • Сприяння зменшенню кількості молодих людей, які не навчаються, не працюють або не проходять професійну підготовку

Дія 4 - Боротьба з бідністю та просування соціального залучення для всіх

 • Доступ незаможним верствам населення до ринку праці
 • Впровадження заходів щодо зменшення кількості людей на межі бідності


2-ий вектор: освіта та професійна підготовка 

 Дія 5 – Якість, актуальність та ефективність системи освіти 

 • Передбачення актуальних навичок для ринку праці в даний період
 • Покращення якості професійно-технічної та виробничих спеціальностей, зокрема навчання без відриву від професійної діяльності (work-based learning)
 • Підвищення привабливості освітніх спеціальностей

Дія 6 - Високоякісні знання, вміння та компетентність

 • Орієнтація на підвищення рівня цифрової, математичної та медіа грамотності, знання іноземних мов
 • Покращення обізнаності в сфері підприємництва

Дія 7 – Освіта протягом життя та освітня мобільність

 • Співпраця та мобільність між закладами освіти
 • Продовження стратегії навчання впродовж життя (lifelong learning) та навчання дорослих
 • Визнання здобутої освіти та кваліфікації, впровадження Європейської системи кваліфікації (European Qualification Framework) та Національної системи кваліфікації (National Qualification Framework)

Дія 8 - Інклюзія в освіті, рівність прав, спільні цілі та сталий розвиток

 • Рівність в правах на освіту різних соціальних груп
 • Скорочення кількості учнів, що не здобули середню освіту
 • Подолання гендерна нерівності в сфері освіти
 • Розвиток критичного мислення, міжкультурних зв’язків, демократичних цінностей в сфері освіти


Контактна інформація Координаторів тематичного напряму 9 ЄСДР «Люди та навички»:

Австрія
Федеральне міністерство праці, сім’ї та молоді
Роланд Ханак, (Roland.Hanak@sozialministerium.at)
Федеральне міністерство освіти, науки та досліджень
Юрген Щік, (juergen.schick@bmbwf.gv.at)
Україна
Міністерство освіти та науки
Дар’я Бовкун (daria.bovkun@mon.gov.ua)
Вікторія Карбишева (karbysheva@mon.gov.ua)
Молдова
Міністерство охорони здоров’я, праці та соціального захисту
Анна Герганова, (Anna.Gherganova@msmps.gov.md)
Міністерство освіти, культури та досліджень
Людмила Павлов (ludmila.pavlov@mecc.gov.md)

Більше інформації та новин про реалізацію тематичного напряму 9 ЄСДР «Люди та навички» можна знайти на офіційному веб-сайті ЄСДР за посиланням тематичний напрям 9 "Люди та навички"

Приклади успішно реалізованих проєктів Пріоритетного напрямку 9