A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Співпраця з Європейським фондом освіти

Міністерство освіти і науки України упродовж багатьох років плідно співпрацює з Європейським фондом освіти з питань удосконалення національної системи професійної освіти відповідно до європейських стандартів. 

Європейський фонд освіти (ЄФО) – це агенція Європейського Союзу (ЄС) зі штаб-квартирою у Турині, Італія, створена у 1994 році з метою сприяння розвитку систем професійної підготовки і навчання в країнах-партнерах.

Завданням ЄФО є сприяння країнам з перехідною економікою в ефективному використанні людського потенціалу шляхом реформування професійної освіти, ринку праці в контексті зовнішньої політики ЄС.

Напрями співпраці України з ЄФО

  • навчання впродовж життя,
  • розвиток професійних навичок і кваліфікацій,
  • формування підприємливості,
  • підвищення якості професійної освіти,
  • оптимізація управління і фінансування,
  • участь у Туринському процесі.

Важливою складовою діяльності ЄФО є підтримка країн-партнерів у модернізації національних систем професійно-технічної освіти. Пропонована методика – інтерактивний процес (дворічної циклічності), ініційований ЄФО у 2010 році, – є аналізом політики у галузі професійної освіти і навчання на основі фактичних даних під назвою «Туринський процес» (на честь італійського міста Турин).

В основу Туринського процесу закладені наступні принципи: 

  • керівної ролі країн-учасниць як у процесі аналізу, так і підготовці звіту «Туринський процес», широка участь у цьому процесі усіх зацікавлених сторін; 
  • цілісний підхід, базований на розумінні завдань професійної освіти як по відношенню до молоді (початкова професійна освіта), так і до дорослого населення (неперервна професійна освіта); 
  • доказової бази, що ґрунтується на фактах.

Система професійної освіти країн аналізується відносно критеріїв зовнішньої (розв’язання задач у галузі демографії, економіки, ринку праці, задоволення соціальних потреб) і внутрішньої ефективності (якості початкової й неперервної професійної освіти в аспектах професійних стандартів, матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу, управління і фінансування).

У рамках Туринського процесу Міністерством освіти і науки України підготовлено звіти за 2010, 2012, 2014 та 2016 роки.

2011 – 2013 – проект «Покращення системи професійно-технічної освіти шляхом прогнозування і адаптування вмінь та навичок, соціального партнерства та оптимізації використання ресурсів»

2013 – 2014 – проект «Туринський процес – регіональний рівень»

2016 – проект «Туринський процес 2016. Україна. Регіональний рівень»

2014 – 2015 – проект «PRIME прогнозування впливу реформ у галузі професійної освіти та підготовки робітничих кадрів»

2015 – 2017 – проект «Навчання на виробництві»

2016 – проект «Децентралізація професійно-технічної освіти в Україні»

2014 – 2017 – участь у конференціях щодо впровадження Національних рамок кваліфікації в країнах Східного партнерства (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна), а також щодо удосконалення кваліфікацій.