A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді (УДЦНПВКТУМ)


Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді (далі – УДЦНПВ) – державний заклад позашкільної освіти.

Основними напрямами діяльності є:

 • національно-патріотичний напрям;
 • туристсько-краєзнавчий напрям;
 • туристсько-спортивний напрям;
 • молодіжна співпраця у сфері НПВ.

Метою діяльності УДЦНПВ:

 • реалізація державної політики щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
 • координація процесу національно-патріотичного виховання дітей та молоді в системі освіти;
 • реалізація державної політики в галузі освіти засобами краєзнавства і туризму;
 • координація освітньої діяльності закладів туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти;
 • надання позашкільної освіти вихованцям УДЦНПВКТУМ, формування умінь і навичок (компетентностей) відповідно до їх здібностей, обдарувань і стану здоров’я;

Головні завдання УДЦНПВ:

 • формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді;
 • вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;
 • виховання у дітей та молоді поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
 • виховання у дітей та молоді патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;
 • створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей та молоді у позашкільній освіті, організації їх змістовного дозвілля і відпочинку;
 • формування у дітей та молоді свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
 • вдосконалення фізичного розвитку вихованців;
 • формування здорового способу життя вихованців;
 • виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення та розвиток краєзнавчо-дослідницької діяльності дітей та молоді;
 • удосконалення нормативно-правової бази з національно-патріотичного виховання дітей та молоді та туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти;
 • здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи за напрямами діяльності УДЦНПВ;
 • організація та проведення всеукраїнських масових туристсько-краєзнавчих заходів та заходів з національно-патріотичного виховання в системі освіти у взаємодії з органами виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та сім’ї;
 • надання методичної і практичної допомоги закладам освіти з питань впровадження форм і методів туристсько-краєзнавчої роботи та національно-патріотичного виховання;
 • проведення заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти та громадських кадрів за напрямами своєї діяльності;
 • популяризація туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти та заходів національно-патріотичного спрямування;
 • створення умов для творчого, інтелектуального духовного і фізичного розвитку вихованців УДЦНПВКТУМ;
 • надання первинних професійних навичок і умінь, необхідних для їхньої реалізації, подальшої самореалізації та /або професійної діяльності;
 • надання вмінь і навичок, необхідних для служби в Збройних Силах України.

Структурні підрозділи УДЦНПВ:

 1. Відділ національно-патріотичного вихованння дітей та молоді
 2. Відділ краєзнаства
 3. Відділ спортивного туризму
 4. Організаційно-педагогічний відділ
 5. Відділ інформаційно-методичного забезпечення та зв’язків з громадськістю
 6. Філія «Центральний табір туристського активу учнів України»
 7. Молодіжний центр громадянської освіти

Найбільшими заходами УДЦНПВ є Всеукраїнські етапи Військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), Всеукраїнський злет юних туристів-краєзнавців, Чемпіонати та Кубки України серед юнаків з видів спортивного туризму, Змагання зі спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді, Чемпіонати України серед вихованців позашкільних навчальних закладів зі спортивного орієнтування.