A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Затверджені стандартиСпеціальність
Дата
та номер наказу
Рік набрання чинності
012 Дошкільна освіта
13.07.2021 р. № 806
2021/2022
013 Початкова освіта
13.07.2021 р. № 801
2021/2022
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
21.09.2021 р. № 1003
2021/2022
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
13.07.2021 р. № 802
2021/2022
11.01.2022 р. № 46
2022/2023
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
15.06.2021 р. № 432
2022/2023
022 Дизайн
14.06.2021 р. № 429
2022/2023
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
23.06.2021 р. № 459
2022/2023
024 Хореографія
08.06.2021 р. № 408
2022/2023
025 Музичне мистецтво
14.06.2021 р. № 430
2022/2023
026 Сценічне мистецтво
10.06.2021 р. № 414
2022/2023
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
10.06.2021 р. № 417
2022/2023
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
10.06.2021 р. № 416
2022/2023
051 Економіка
22.06.2021 р. № 699
2021/2022
061 Журналістика
27.03.2023 р. № 344
2023/2024
071 Облік і оподаткування
22.06.2021 р. № 698
2021/2022
072 Фінанси, банківська справа та страхування
22.06.2021 р. № 700
2021/2022
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
(нова редакція)
02.04.2024 р. № 434 2024/2025
073 Менеджмент
22.06.2021 р. № 697
2021/2022
075 Маркетинг
22.06.2021 р. № 703
2021/2022
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
22.06.2021 р. № 704 2021/2022
076 Підприємництво та торгівля
(нова редакція)
19.02.2024 р. № 198
2024/2025
101 Екологія
12.07.2022 р. № 624
2022/2023
102 Хімія
17.05.2022 р. № 453
2022/2023
103 Науки про Землю
20.07.2022 р. № 642
2022/2023
113 Прикладна математика
30.05.2022 р. № 499
2022/2023
121 Інженерія програмного забезпечення
21.09.2021 р. № 1006
2021/2022
122 Комп’ютерні науки
30.11.2021 р. № 1283
2021/2022
123 Комп’ютерна інженерія
20.04.2022 р. № 366
2022/2023
126 Інформаційні системи та технології
17.11.2021 р. № 1246
2021/2022
131 Прикладна механіка
30.11.2021 р. № 1284
2021/2022
132 Матеріалознавство
21.08.2023 р. № 1016 2023/2024
01.04.2022 р. № 288
2022/2023
136 Металургія
20.02.2023 р. № 182
2023/2024
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
03.06.2022 р. № 517
2022/2023
142 Енергетичне машинобудування
29.11.2022р. № 1070
2023/2024
143 Атомна енергетика
04.02.2022 р. № 119
2022/2023
144 Теплоенергетика
16.02.2022 р. № 185
2022/2023
145 Гідроенергетика
16.02.2022 р. № 189
2022/2023
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
08.12.2021 р. № 1322
2021/2022
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
06.04.2022 р. № 305
2022/2023
153 Мікро- та наносистемна техніка
06.04.2022 р. № 306
2022/2023
161 Хімічні технології та інженерія
17.05.2022 р. № 451
2022/2023
162 Біотехнології та біоінженерія
17.05.2022 р. № 452
2022/2023
171 Електроніка
19.04.2022 р. № 346
2022/2023
172 Телекомунікації та радіотехніка
19.04.2022 р. № 347
2022/2023
173 Авіоніка
19.04.2022 р. № 348
2022/2023
181 Харчові технології
17.11.2021 р. № 1244
2021/2022
182 Технології легкої промисловості
05.04.2022 р. № 292
2022/2023
183 Технології захисту навколишнього середовища
05.09.2022 р. № 794
2022/2023
184 Гірництво
21.09.2021 р. № 1005
2021/2022
185 Нафтогазова інженерія та технології
05.09.2022 р. № 793
2022/2023
186 Видавництво та поліграфія
27.03.2023 р. № 346
2023/2024
187 Деревообробні та меблеві технології
17.04.2023 р. № 447
2023/2024
191 Архітектура та містобудування
13.05.2022 р. № 437
2022/2023
192 Будівництво та цивільна інженерія
17.11.2021 р. № 1243
2021/2022
193 Геодезія та землеустрій
10.02.2023 р. № 137
2023/2024
201 Агрономія
30.06.2021 р. № 743
2021/2022
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
30.12.2021 р. № 1478
2022/2023
205 Лісове господарство
08.11.2021 р. № 1199
2021/2022
206 Садово-паркове господарство
06.04.2022 р. № 307
2022/2023
207 Водні біоресурси та аквакультура
08.11.2021 р. № 1201
2021/2022
208 Агроінженерія
11.01.2022 р. № 15
2022/2023
211 Ветеринарна медицина
30.11.2021 р. № 1285
2021/2022
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
05.09.2022 р. № 788
2022/2023
221 Стоматологія 24.08.2023 р. № 1036 2023/2024
223 Медсестринство
08.11.2021 р. № 1202
2021/2022
224 Технології медичної діагностики та лікування
30.06.2023 р. № 801
2023/2024
226 Фармація, промислова фармація
07.06.2023 р. № 700
2023/2024
231 Соціальна робота
21.09.2021 р. № 1004
2021/2022
241 Готельно-ресторанна справа
13.07.2021 р. № 803
2021/2022
242 Туризм
13.07.2021 р. № 805
2021/2022
242 Туризм і рекреація
(нова редакція)
03.04.2024 р. № 450 2024/2025
253 Військове управління (за видами збройних сил)
31.12.2021 р. № 411
2022/2023
254 Забезпечення військ (сил)
08.08.2022 р. № 221/нм
2022-2023
255 Озброєння та військова техніка
01.08.2022 р. № 208/нм
2022-2023
261 Пожежна безпека
06.04.2022 р. № 308
2022/2023
262 Правоохоронна діяльність
01.03.2023 р. № 225
2023/2024
263 Цивільна безпека
19.09.2022 р. № 830
2022/2023
272 Авіаційний транспорт
19.09.2022 р. № 831
2022/2023
273 Залізничний транспорт
20.04.2022 р. № 353
2022/2023
274 Автомобільний транспорт
27.01.2023 р. № 82
2023/2024
275 Транспортні технології (за видами)
27.02.2023 р. № 213
2023/2024