A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Затверджені стандартиСпеціальність
Дата
та номер наказу
Рік набрання чинності
012 Дошкільна освіта
13.07.2021 р. № 806
2021/2022
013 Початкова освіта
13.07.2021 р. № 801
2021/2022
014 Середня освіта(за предметними спеціальностями)
21.09.2021 р. № 1003
2021/2022
015 Професійна освіта(за спеціалізаціями)
13.07.2021 р. № 802
2021/2022
11.01.2022 р. № 46
2022/2023
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
15.06.2021 р. № 432
2022/2023
022 Дизайн
14.06.2021 р. № 429
2022/2023
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
23.06.2021 р. № 459
2022/2023
024 Хореографія
08.06.2021 р. № 408
2022/2023
025 Музичне мистецтво
14.06.2021 р. № 430
2022/2023
026 Сценічне мистецтво
10.06.2021 р. № 414
2022/2023
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
10.06.2021 р. № 417
2022/2023
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
10.06.2021 р. № 416
2022/2023
051 Економіка
22.06.2021 р. № 699
2021/2022
071 Облік і оподаткування
22.06.2021 р. № 698
2021/2022
072 Фінанси, банківська справа та страхування
22.06.2021 р. № 700
2021/2022
073 Менеджмент
22.06.2021 р. № 697
2021/2022
075 Маркетинг
22.06.2021 р. № 703
2021/2022
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
22.06.2021 р. № 704
2021/2022
102 Хімія
17.05.2022 р. № 453 2022/2023
121 Інженерія програмного забезпечення
21.09.2021 р. № 1006
2021/2022
122 Комп’ютерні науки
30.11.2021 р. № 1283
2021/2022
123 Комп’ютерна інженерія
20.04.2022 р. № 366 2022/2023
126 Інформаційні системи та технології
17.11.2021 р. № 1246
2021/2022
131 Прикладна механіка
30.11.2021 р. № 1284
2021/2022
01.04.2022 р. № 288
2022/2023
143 Атомна енергетика
04.02.2022 р. № 119
2022/2023
144 Теплоенергетика
16.02.2022 р. № 185
2022/2023
145 Гідроенергетика
16.02.2022 р. № 189
2022/2023
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
08.12.2021 р. № 1322
2021/2022
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
06.04.2022 р. № 305 2022/2023
153 Мікро- та наносистемна техніка
06.04.2022 р. № 306 2022/2023
161 Хімічні технології та інженерія
17.05.2022 р. № 451 2022/2023
162 Біотехнології та біоінженерія
17.05.2022 р. № 452 2022/2023
171 Електроніка 19.04.2022 р. № 346 2022/2023
172 Телекомунікації та радіотехніка 19.04.2022 р. № 347 2022/2023
173 Авіоніка 19.04.2022 р. № 348 2022/2023
181 Харчові технології
17.11.2021 р. № 1244
2021/2022
182 Технології легкої промисловості 05.04.2022 р. № 292 202/2023
184 Гірництво
21.09.2021 р. № 1005
2021/2022
191 Архітектура та містобудування
13.05.2022 р. № 437 2022/2023
192 Будівництво та цивільна інженерія
17.11.2021 р. № 1243
2021/2022
201 Агрономія
30.06.2021 р. № 743
2021/2022
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
30.12.2021 р. № 1478
2022/2023
205 Лісове господарство
08.11.2021 р. № 1199
2021/2022
206 Садово-паркове господарство
06.04.2022 р. № 307 2022/2023
207 Водні біоресурси та аквакультура
08.11.2021 р. № 1201
2021/2022
208 Агроінженерія
11.01.2022 р. № 15
2022/2023
211 Ветеринарна медицина
30.11.2021 р. № 1285
2021/2022
223 Медсестринство
08.11.2021 р. № 1202
2021/2022
231 Соціальна робота
21.09.2021 р. № 1004
2021/2022
241 Готельно-ресторанна справа
13.07.2021 р. № 803
2021/2022
242 Туризм
13.07.2021 р. № 805
2021/2022
253 Військове управління (за видами збройних сил)
31.12.2021 р. № 411
2022/2023
261 Пожежна безпека
06.04.2022 р. № 308 2022/2023
273 Залізничний транспорт
20.04.2022 р. № 353 2022/2023