A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки
  Завантажуємо ще
  Часто шукають:
  1. Постанова від 13.02.2018 № 137 Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи
  2. Постанова від 22.03.2018 № 270 Наказ про затвердження деяких нормативно правових актів з питань організації та проведення вступних випробувань для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році
  3. Постанова від 12.12.2017 № 1605 Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 12 грудня 2017 року
  4. Постанова від 21.03.2018 № 268 Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти
  5. Постанова від 20.03.2018 № 262 Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 20 березня 2018 року
  6. Постанова від 07.02.2018 № 115 Про затвердження Програми вступного випробування
  7. Постанова від 25.06.2018 № 693 Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами
  8. Постанова від 12.06.2018 № 627 Про затвердження типової освітної програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами
  9. Постанова від 09.07.2018 № 1/9-434 Лист МОН 1/9-434 від 09.07.2018 року “Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення”
  10. Постанова від 08.06.2018 № 609 Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти