A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки
Наказ Міністерства освіти і науки України Наказ Міністерства освіти і науки України
м. Київ
від 04 лютого 2022 р.
№ 119

Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 143 Атомна енергетика галузі знань 14 Електрична інженерія освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»