A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Вступ-2022: опубліковано проміжні рейтинги вступників за широким конкурсом

Опубліковано 16 серпня 2022 року о 15:05


Сьогодні, 16 серпня 2022 року, оприлюднено проміжний рейтинг вступників, які цього року беруть участь у широкому конкурсі на молодшого бакалавра, бакалавра та наскрізного магістра. Переглянути його можна на сайті ЄДЕБО.

У розміщених списках кожен вступник може побачити всі заяви, подані на широкий конкурс, та відстежити своє місце в загальнодержавному рейтингу за обраними спеціальностями.

Оновлений фінальний рейтинг буде опублікований 22 серпня, перед завершенням приймання заяв.

Широкий конкурс відбувається, зокрема, за галузями знань:

 • 17 «Електроніка та телекомунікації»;
 • 20 «Аграрні науки та продовольство»;
 • 21 «Ветеринарна медицина»;
 • 23 «Соціальна робота»;

А також – за міжгалузевими групами:

 • галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;
 • галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки»;
 • галузь знань 12 «Інформаційні технології», спеціальність 113 «Прикладна математика» галузі знань 11 «Математика та статистика», спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»;
 • галузі знань 13 «Механічна інженерія», 14 «Електрична інженерія», спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія», спеціальність 273 «Залізничний транспорт», спеціалізація 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт»;
 • галузі знань 06 «Журналістика», 29 «Міжнародні відносини», спеціальність 052 «Політологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».

Крім того – за підгалузевими групами:

 • спеціальності 012 «Дошкільна освіта» та 013 «Початкова освіта» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»;
 • предметні спеціальності 014.04 «Математика», 014.06 «Хімія», 014.08 «Фізика», 014.09 «Інформатика», 014.10 «Трудове навчання та технології», 014.15 «Природничі науки» спеціальності 014 «Середня освіта» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»;
 • усі спеціалізації спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», крім спеціалізації 015.39 «Цифрові технології»;
 • спеціальності 031 «Релігієзнавство» та 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки»;
 • спеціальності 032 «Історія та археологія» та 034 «Культурологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки»;
 • спеціалізації 035.043 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька», 035.051 «Романські мови та літератури (переклад включно), перша - іспанська», 035.055 «Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька», 035.065 східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська, 035.069 східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська спеціальності 035 «Філологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки»;
 • спеціальності 053 «Психологія» та 054 «Соціологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;
 • спеціальності 102 «Хімія», 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» галузі знань 10 «Природничі науки»;
 • спеціальності 111 «Математика» та 112 «Статистика» галузі знань 11 «Математика та статистика»;
 • спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», 153 «Мікро- та наносистемна техніка» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»;
 • спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» та 163 «Біомедична інженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія»;
 • спеціальності 182 «Технології легкої промисловості», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 184 «Гірництво», 185 «Нафтогазова інженерія та технології», 187 «Деревообробні та меблеві технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології»;
 • спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»;
 • спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 229 «Громадське здоров'я» галузі знань 22 «Охорона здоров'я»;
 • предметні спеціальності 014.12 «Образотворче мистецтво», 014.13 «Музичне мистецтво» спеціальності 014 «Середня освіта» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»;

Нагадаємо, до 15 серпня триває реєстрація на спеціальну сесію НМТ.