A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Відбулося надзвичайне засідання Секторальної робочої групи «Освіта і наука» для формування міжнародної коаліції на підтримку української освіти/Serhiy Shkarlet held the emergency meeting of the Sectoral Working Group "Education and Science" (SWG)

Опубліковано 15 березня 2022 року о 21:24


Сьогодні, 15 березня 2022 року, за участю Сергія Шкарлета відбулося  надзвичайне засідання Секторальної робочої групи «Освіта і наука» при МОН для формування міжнародної коаліції на підтримку української освіти.

«Станом на 15 березня 2022 року 400 закладів освіти постраждали від бомбардувань і обстрілів. 59 з них зруйновано повністю, а кількість біженців станом на 13 березня 2022 року склала майже 2,698 млн осіб. Від початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 85 дітей, більше 100 отримали поранення. Оцінити впливи війни на освітній і науковий сектори вкрай важко, особливо через непрогнозованість подальшого розвитку ситуації та проблеми зі збором інформації», – повідомив Міністр у своєму Telegram-каналі.

Сергій Шкарлет зазначив, що для МОН безперечним і стратегічним пріоритетом залишається безперервність навчання та створення безпечних умов для здобуття освіти та викладання. З цією метою забезпечено координацію діяльності органів управління освітою щодо функціонування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та інклюзивної освіти в регіонах, а також:

 • створено низку проєктів із дистанційного навчання та підтримки дітей у закладах освіти;
 • досягнуто домовленостей щодо надання безкоштовного доступу до платформи Coursera, edX, Udemy;
 • проведено тренінги зі спеціалістами з Ізраїлю для освітян України щодо організації надання освітніх послуг під час військових дій;
 • спільно з представниками українського парламенту розроблено відповідний законопроєкт, яким пропонується у 2022 році запровадити особливий порядок вступу до закладів фахової передвищої та вищої освіти;
 • здійснюються заходи стосовно релокації серверів Єдиної державної електронної бази з питань освіти;
 • забезпечується координація евакуації іноземних студентів;
 • розроблено та готується до запуску інформаційний онлайн-інструмент для суб'єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, які виїхали до безпечних регіонів України або за її межі;
 • створено інтерактивну мапу пошкоджених і зруйнованих закладів освіти «Освіта під загрозою»;
 • здійснюється щоденний моніторинг і збір інформації щодо роботи закладів освіти, стану будівель, переміщення дітей-сиріт, інших потреб.

Сергій Шкарлет також повідомив, що звернувся з листами про підтримку до всіх профільних Міністрів країн-членів ЄС і отримує щодня відповіді про відкритість до спільних дій у протидії російському агресорові, вже проведено результативні онлайн-зустрічі з Міністрами профільних міністерств Польщі та Ірландії, а також Литовської, Латвійської, Естонської, Італійської, Грецької, Чеської та Французької Республік. Усі вони висловлюють непохитну підтримку України в боротьбі з безпрецедентним проявом агресії з боку РФ.


Today, March 15, 2022, Serhiy Shkarlet held the emergency meeting of the Sectoral Working Group "Education and Science" at the Ministry of Education and Science of Ukraine to form an international coalition in support of Ukrainian education.

"As of March 15, 2022, 400 educational institutions were affected by bombing and shelling. 59 of them were destroyed, and the number of refugees as of March 13, 2022, reached almost 2.698 million people. Since the beginning of the Russian invasion in Ukraine, 85 children have died and more than 100 have been injured. It is extremely difficult to assess the impact of the war on the education and research sectors, especially due to the unpredictability of further developments and problems with the collection of information”, – the Minister said on his Telegram channel.

Serhiy Shkarlet noted that the priority remains the continuity of education and the creation of safe conditions for education and work of teachers and scientists.

Currently, the functioning of preschool, general secondary, out-of-school and inclusive education institutions in the regions is regulated.

What has already been done?

 • A number of projects on support and online-education for children.
 • Agreements on providing free access to the Coursera, edX, Udemy platforms.
 • Trainings with Israeli specialists for Ukrainian educators on the organization of the educational process during hostilities.
 • Creation of a Bill that in 2022 will introduce a special procedure for applicants (institutions of professional higher and higher education).
 • Coordination of evacuation of foreign students.
 • An online information tool for subjects of scientific, scientific-technical and innovative activity who have left for safe regions of Ukraine or abroad.
 • An interactive map of damaged and destroyed educational institutions (information on the condition of educational institutions, buildings, the movement of orphans and other needs continues).
 • Transportation of servers of the Unified state electronic database of education.

Serhiy Shkarlet also had addressed letters to all relevant ministers of EU member states and received positive responses from them.

In addition, online-meetings were recently held with the Ministers of the relevant Ministries of Poland and Ireland, as well as the Lithuanian, Latvian, Estonian, Italian, Greek, Czech and French Republics. All of them unwaveringly support Ukraine in the fight against aggression by the Russian Federation.