A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Відбулось засідання Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

Опубліковано 17 листопада 2020 року о 14:30


Сьогодні, 17 листопада 2020 року, під головуванням Першого заступника Міністра освіти і науки України Миколи Кизима відбулося засідання Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

«Мета заснування Премії – заохочення науковців та винахідників до створення інноваційного продукту. Основне завдання нашого засідання – з урахуванням висновків експертів визначити щонайбільше п’ять найкращих робіт із 18 поданих у 2019 році. Ці роботи мають бути інноваційними, широко впровадженими та гідними Премії Кабінету Міністрів України», – зазначив Микола Кизим.

Під час присудження Премії враховуються:

  • практична цінність та перспективність результатів пов’язаної з роботою господарської діяльності заявника для підприємства, окремих галузей промисловості або національної економіки в цілому;
  • кількість створених робочих місць для впровадження інноваційної технології, в тому числі нових робочих місць у високотехнологічних галузях;
  • наявність сучасного високотехнологічного наукового обладнання та ефективність його використання в процесі впровадження інноваційної технології;
  • відповідність роботи пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності;
  • кількість охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, що отримані в Україні і за кордоном та використані в роботі;
  • кількість укладених у процесі виконання роботи ліцензійних угод на використання об’єктів права інтелектуальної власності та ноу-хау.

Українським інститутом науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ) проведено попередню експертизу робіт, висунутих на здобуття Премії.

Відповідно до Положення не допускається висунення на здобуття Премії робіт, що удостоєні або висунуті на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Одна робота була відхилена за цим критерієм.

Наказом МОН було сформовано експертні групи з розгляду робіт, поданих на конкурс у 2019 році на здобуття Премії за напрямами, назви яких відповідають стратегічним пріоритетам інноваційної діяльності:

  1. «Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки. Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій». Експертною групою розглянуто 8 робіт;
  2. «Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу» – 6 робіт;
  3. «Впровадження нових технологій для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики» – 4 роботи.

Після завершення відкритого голосування Комітет обрав п’ять робіт. Пропозиції Комітету є підставою для підготовки проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії. 

Нагадаємо, 203 грантових угоди на суму 38 млн 358 тис. євро підписали учасники Програми «Горизонт 2020» в Україні.