A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет взяв участь у розширеному засіданні Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України

Опубліковано 05 серпня 2020 року о 15:17

4 серпня 2020 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулося розширене засідання Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, в якому взяли участь т.в.о. Міністра Сергій Шкарлет, ректори закладів вищої освіти, відповідальні представники Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України, представники громадськості, науковці. На засіданні головував Голова Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський.

На засіданні обговорювалися питання щодо удосконалення системи підтримки якості освіти в Україні (зокрема, в частині уточнення повноважень органів управління у сфері освіти, а також визначення організаційно-правового статусу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та Національного агентства кваліфікацій), проведення вступної кампанії до закладів вищої освіти, особливості організації діяльності закладів вищої освіти у 2020/21 навчальному році (у тому числі в умовах адаптивного карантину). З основною доповіддю виступив т.в.о. Міністра Сергій Шкарлет, який зазначив, що Міністерство освіти і науки України постійно здійснює роботу, спрямовану на підтримку високої якості освіти в Україні. Зокрема, Міністерство освіти і науки України розробило проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» (далі – законопроєкт), який спрямовано на удосконалення механізмів реалізації державної освітньої політики, зокрема через визначення організаційно-правового статусу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі – НАЗЯВО) та Національного агентства кваліфікацій (далі – НАК).

28 травня 2020 року Національним агентством з питань запобігання корупції було внесено припис № 32-07/1/92, в якому вказано на невідповідність постанови Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 244 «Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» та постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 р. № 1029 «Деякі питання Національного агентства кваліфікацій» вимогам Законів України «Про центральні органи виконавчої влади», «Про державну службу» та невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції». У приписі встановлено імперативну (безальтернативну) вимогу щодо вжиття заходів з усунення порушень шляхом приведення у відповідність вказаних постанов до вимог зазначених законів. На виконання зазначеного припису 17 липня 2020 року Кабінет Міністрів України надав доручення (№ 22503/11/1-20) Міністерству освіти і науки України виконати припис Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 травня 2020 року № 32-07/1/92.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 17 липня 2020 року № 22503/11/1-20 та припису Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 травня 2020 року № 32-07/1/92 Міністерство освіти і науки України провело ретельний аналіз законодавства, що регулює правові відносини в сфері функціонування НАЗЯВО та НАК, а також відповідної практики правозастосування. На основі проведеного аналізу було зроблено висновок, що приведення у відповідність постанов Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 244 та від 05.12.2018 р. № 1029 вимогам Законів України «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про державну службу» не створить засад для закріплення правового статусу цих органів, що не суперечить Закону України «Про запобігання корупції», оскільки цей статус закріплений в Законах України «Про вищу освіту» та «Про освіту». Тому визначення організаційно-правового статусу НАЗЯВО та НАК потребує внесення змін до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту».

Крім того, зміна організаційно-правового статусу НАЗЯВО та НАК потребує приведення у відповідність до окремих спеціальних законів, які регламентують їх повноваження та повноваження Міністерства освіти і науки України як центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки.

Законопроєкт передбачає внесення змін до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про фахову передвищу освіту», відповідно до яких:

  • визначається правовий статус НАЗЯВО як центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості вищої освіти;
  • визначається правовий статус НАК як центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом;
  • приводяться у відповідність норми законів, що регламентують повноваження органів управління у сфері освіти.

Законопроєктом не передбачено ліквідацію НАЗЯВО або НАК.

Прийняття законопроєкту позитивно вплине на забезпечення прав та інтересів громадян, оскільки суттєво розширить можливості НАЗЯВО та НАК у створенні належних правових та організаційно-економічних умов для підтримки якості освіти в Україні.

НАЗЯВО, незалежно від наявного організаційно-правового статусу, в своїй діяльності має керуватися Конституцією України, законами України, міжнародними договорами та підзаконними нормативно-правовими актами. 

Законопроєкт направлено на погодження до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства фінансів України, а також до Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи.

Під час обговорення доповіді виступили Президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський, Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт, Голова Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України Микита Андрєєв, Голова Київського вузівського центру, ректор  Київського національного університету будівництва і архітектури Петро Куліков, Голова ради ректорів Харківського регіону, ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Віль Бакіров, Голова ради ректорів Одеського регіону, ректор Одеського національного екологічного університету Сергій Степаненко, ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Євген Сокол, проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Вячеслав Комаров, ректор Тернопільського національного університету Андрій Крисоватий та інші. У виступах, зокрема, наголошувалося на необхідності уточнення окремих параметрів державної політики у сфері вищої освіти, зокрема щодо визначення справедливої ціни за надання послуг з акредитації освітніх програм, індикативної собівартості, встановлення обґрунтованих показників оцінювання результатів роботи керівників закладів вищої освіти та ін. Окрім того, було звернуто увагу на неузгодженості окремих норм функціонування НАЗЯВО, зокрема в частині процедури проведення акредитації освітньої програми, фінансування його діяльності, обрання членів та утворення робочих органів НАЗЯВО та ін.

«Курс Міністерства освіти і науки України спрямований на гармонізацію державної політики у сфері якості освіти на засадах законності, економічної ефективності, правової визначеності. Ми маємо пам’ятати, що Україна – правова держава. Міністерство в своїй діяльності керується законом, виконує приписи наглядових органів. Усі раціональні пропозиції будуть обов’язково враховані. Закликаю ректорів, громадськість, небайдужих фахівців долучитися до обговорення законопроєкту, а також усіх інших ініціатив Міністерства, які виносяться на громадське обговорення», - зазначив Сергій Шкарлет.

Окрім того, на засіданні обговорювалися окремі питання щодо уточнення строків вступної кампанії до закладів освіти. Доповіді з цього питання зробили в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко та директор Державного підприємства «Інфоресурс» Оксана Бєлік.  

Т.в.о. Міністра Сергій Шкарлет відповів на численні запитання журналістів та громадських активістів. Зокрема, відповідаючи на запитання представників студентських організацій, Сергій Шкарлет заявив, що протягом останнього місяця провів 4 робочі зустрічі із представниками різних студентських організацій, у тому числі в частині удосконалення механізму проведення єдиного фахового вступного випробування, за результатами цих зустрічей ухвалено відповідні управлінські рішення або видані відповідні доручення. «Керівництво Міністерства освіти і науки України, у тому числі і я особисто, є відкритими до спілкування з громадськістю, ми постійно проводимо робочі зустрічі із студентами, роботодавцями, профспілками, керівниками закладів освіти, лідерами громадських організацій і ця робота буде тривати постійно. Нині триває процес формування нового складу Громадської ради при МОН. Ми дуже уважно аналізуємо пропозиції громадськості, які надходять в рамках громадського обговорення проєктів нормативно-правових актів. На нашому сайті розміщено дуже багато корисної та цікавої інформації щодо функціонування системи освіти і науки, а також щодо діяльності Міністерства. Я закликаю всіх до конструктивного співробітництва», - зазначив Сергій Шкарлет.