A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Триває громадське обговорення проєкту Положення про акредитацію освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти

Опубліковано 18 січня 2021 року о 16:04


Державна служба якості освіти України пропонує для громадського обговорення проєкт Положення про акредитацію освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти (Положення).  

Документ визначає основні засади та порядок проведення акредитації освітньо-професійних програм як інструменту зовнішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти в Україні.

Дотримано вимоги статті 19 Закону України «Про фахову передвищу освіту» щодо здійснення акредитації центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти – Державною службою якості освіти України, а акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми виконується уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти державною установою. Проєкт Акта визначає алгоритм дій закладу освіти, який проводить підготовку у сфері фахової передвищої освіти та який заявив про бажання акредитувати освітньо-професійну програму Державної служби якості освіти України (Служба) та Уповноваженого державної установи.

Заяву про проведення акредитації освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти та пакет інших документів заклад освіти подає через Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО) або Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія».

Акредитація освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти здійснюється з обов’язковим залученням представників певної сфери, які відповідають кваліфікаційним вимогам Положення про акредитацію освітньо-професійних програм.

Проєктом Акта передбачено 7 критеріїв оцінювання якості освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою. За допомогою критеріїв буде встановлено рівень відповідності освітньо-професійної програми сучасним вимогам та очікуваної заінтересованими сторонами підготовки. 

Також у проєкті документа визначено поняття внесення суттєвих змін в освітньо-професійну програму фахової передвищої освіти, на підставі яких Служба протягом місяця від дня отримання відповідного повідомлення ухвалює рішення про проведення акредитації цієї програми або про чинність попередньої акредитації.

Фінансування процедури акредитації здійснюється за рахунок закладів освіти, які подали документи для проведення акредитації. Оплата послуг за проведення процедури акредитації виконується на рахунок Уповноваженої установи відповідно до проведеного розрахунку (детально питання фінансування викладено в розділі VІ проєкту Положення).

Зауваження та пропозиції до проєкту Положення у вигляді порівняльної таблиці можна надсилати до 10 лютого 2021 року на e-mail: nattall@ukr.net (Наталія Вітранюк, заступник директора департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих-начальник відділу контролю за наданням фахової передвищої освіти Державної служби якості освіти України, тел. (044)  236-33-58).

Наразі Службою складений графік проведення презентацій проєкту Положення в територіальних органах Служби за участю представників фахової передвищої освіти і громадськості в регіонах.

Звіт за результатами громадського обговорення.