A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Світовий банк затвердив проєкт для України щодо покращення якості вищої освіти

Опубліковано 06 травня 2021 року о 12:58


Для підвищення ефективності, якості та прозорості вищої освіти в Україні вчора, 5 травня 2021 року, Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила проєкт «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів».

Реалізація проєкту обсягом 200 мільйонів доларів США сприятиме підвищенню якості вищої освіти, забезпеченню відповідності навичок та знань випускників закладів вищої освіти очікуванням роботодавців, вимогам ринку праці та суспільства загалом, подолання викликів у освітньому секторі, спричинених пандемією COVID-19, зокрема, забезпеченню стійкості освітньої системи, створенню умов для безперервності освітнього процесу в умовах карантинних обмежень.

Зазначимо, у межах проєкту фінансуватимуться: 

  • модернізація обладнання, закупівля дослідницьких та навчальних лабораторій, деякі ремонтні та відновлювальні роботи закладів вищої освіти, зокрема тих, що об'єднуються; 
  • цифрова інфраструктура для організації навчання в закладах вищої освіти для забезпечення безперервності освітнього процесу за допомогою технологій дистанційного навчання, розробки та запуску електронних систем управління навчанням; 
  • підтримка стійкості системи та управління змінами в довгостроковій перспективі;
  • модернізація інформаційно-аналітичної системи вищої освіти;
  • запровадження Національного опитування студентів та Єдиної електронної системи конкурсного державного фінансування наукових досліджень і розробок закладів вищої освіти, запуск і удосконалення цифрових рішень освітніх вимірювань навчальних досягнень.

Крім того, з огляду на змішаний інструмент фінансування проєкту, в його зміст закладено й реалізацію певних освітніх політик – розбудову фінансової автономії закладів вищої освіти, розширення імплементації формульного підходу до фінансування, удосконалення мережі закладів вищої освіти.

Як зазначив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі, Світовий банк радий співпрацювати з Україною над модернізацією методів викладання та навчання в університетах відповідно до європейських стандартів з метою надання можливості молоді в Україні отримувати ті навички, які потрібні їй у ХХІ столітті.

Проєкт складається з чотирьох взаємопов’язаних компонентів, а його реалізація відбуватиметься впродовж п'яти років.

Перший компонент передбачає вдосконалення підходів до управління, фінансування, якості та прозорості у сфері вищої освіти. Другий компонент – формування партнерських альянсів закладів вищої освіти для підвищення ефективності та якості. Третім компонентом передбачено розбудову спроможності та покращення освітнього середовища. У межах четвертого компонента фінансуватиметься, зокрема, оперативне управління проєктом, його оцінювання та моніторинг реалізації, організація діяльності системи фінансового управління, підготовка звітних документів.

Цілі проєкту відповідають напрямам формування та реалізації державної політики, визначеним третьою статтею Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. №1556-VII.

Нагадаємо, Уряд ухвалив рішення щодо залучення коштів позики від МБРР для реалізації проєкту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів».