A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Роз’яснення: як ЗВО та наукові установи мають сплачувати збори за підтримання чинності патентів в умовах воєнного стану?

Опубліковано 08 вересня 2022 року о 11:30


Міністерство економіки України на запит МОН надало роз’яснення щодо сплати закладами вищої освіти України та науковими установами зборів за підтримання чинності патентів на винаходи і патентів на корисні моделі в умовах воєнного стану.

Відповідно до Закону України № 2174-IX «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України» з дня введення в Україні воєнного стану зупиняється перебіг строків для вчинення дій, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також строків щодо процедур набуття цих прав (визначених законами України «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про правову охорону географічних зазначень», «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на сорти рослин»).

З дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до їхнього зупинення.

Правила зупинення перебігу строків не тягнуть за собою зупинення дії свідоцтв, патентів, якими засвідчується виникнення прав інтелектуальної власності відповідно до законодавства, а також відповідних прав інтелектуальної власності. Під час дії воєнного стану встановлені законодавством права інтелектуальної власності продовжують діяти і реалізуються суб’єктами права інтелектуальної власності у повному обсязі.

Також передбачено право подавати документи (заяви, клопотання, заперечення, відповіді тощо), подання яких передбачено згаданими вище законами та нормативними актами, без сплати зборів за поновлення, подовження або продовження строків, передбачених цими законами та Порядком сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, не пізніше 90 днів з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану.

Нагадаємо, завершено набір на курс із отримання грантів для українських ЗВО.