A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Розпочинається прийом документів для участі в установчих зборах із формування нового складу Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України

Опубліковано 10 травня 2018 року о 13:14

Ініціативна група з підготовки та проведення установчих зборів із формування нового складу Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України запрошує представників інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС) до участі в установчих зборах, які відбудуться 26 червня 2018 року о 12:00 год. в приміщенні актової зали Міністерства, адресою: 01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10.

Метою діяльності Громадської ради є забезпечення участі широкої громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері освіти і науки, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Формування нового складу відбувається на підставі завершення терміну діяльності попереднього складу.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України та у сфері, що пов’язана з діяльністю Міністерства освіти і науки України, про що в їх статуті (положенні) повинні бути визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Для участі в установчих  зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

  • рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами  інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
  • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
  • копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
  • інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
  • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) не менше ніж за рік до дня подання заяви;
  • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;
  • інформація про те, за яким напрямом роботи Громадської ради делегований представник інституту громадянського суспільства має намір працювати: 1) з питань вищої освіти; 2) з питань середньої освіти; 3) з питань науки; 4) з питань позашкільної освіти; 5) з питань антикорупційної політики; 6) З інших питань.
  • Прийом заяв та документів здійснюється винятково в електронному вигляді шляхом завантаження та надсилання відсканованих документів на електронну пошту gromrada2018@gmail.com, а також заповнення он-лайн форми

Нагадуємо, що відповідно до Положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 3 листопада 2010 р. № 996 (зі змінами) (далі – Типове положення), підставами для відмови представнику ІГС в участі в установчих зборах є:

•        невідповідність документів, поданих ІГС, вимогам Типового положення;

•        неусунення ІГС невідповідності поданих документів вимогам, встановлених Типовим положенням, протягом семи календарних днів;

•        невідповідність ІГС або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 Типового положення;

•        недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

•        відмова ІГС від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

•        перебування ІГС, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення діяльності.

Увага!!! Оригінал заяви та оригінали всіх документів, які додаються до заяви, делегований представник зобов’язаний принести на установчі збори та надати ініціативній групі під час реєстрації.

У випадку ненадання оригіналу заяви чи неповного комплекту документів, представник ІГС до участі в установчих зборах не допускається.

19.06.2018 року на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України буде опубліковано перелік ІГС, представники яких допущені до участі в Установчих зборах з формування нового складу Громадської ради при МОН України.

Термін подання документів: з 10.05.2018 по 25.05.2018 (включно).

Установчі збори відбудуться 26 червня 2018 р. в приміщенні актової зали Міністерства (01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10).

Час проведення: з 12-00.

Реєстрація учасників: з 11-00 до 12-00.

Додаткова інформація: e-mail: gromrada2018@gmail.com

Cклад ініціативної групи (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2018 р. № 293):

Андрєєв Микита Андрійович

Бідзюра Іван Павлович

Кдирова Інеш Осербаївна

Коваль Валерій Вікторович

Колумбет Максим Геннадійович

Кудрявець Євген Володимирович

Недашківський Руслан Михайлович

Терепищий Сергій Олександрович (секретар)

Усатенко Галина Олегівна (голова)

Яровой Володимир Ілліч