A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Рішення Уряду: продовжено гармонізацію переліку галузей знань та спеціальностей із Міжнародною стандартною класифікацією освіти (МСКО)

Опубліковано 19 грудня 2022 року о 18:10


16 грудня 2022 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 1392 «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». 

Зміни обумовлені розвитком ринку праці, новими загрозами та завданнями, які постали перед Україною у 2022 році. 

Зокрема, цією постановою: 

  • уточнено відповідності між спеціальностями українського переліку та МСКО;
  • змінено назви деяких спеціальностей: «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», «Підприємництво та торгівля», «Біологія та біохімія», «Кібербезпека та захист інформації», «Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика», «Електронні комунікації та радіотехніка», «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство», «Терапія та реабілітація», «Туризм і рекреація»;
  • перенесено спеціальності галузі «Автоматизація та приладобудування» до галузі «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації»;
  • об’єднано спеціальності «Ветеринарна медицина» та «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»;
  • введено спеціальність «Управління інформаційною безпекою».

Надалі Міністерство освіти і науки України передбачає ще низку змін у переліку галузей знань і спеціальностей у процесі забезпечення гармонізації систем вищої та фахової передвищої освіти із вимогами і практиками Європейського Союзу. 

Водночас звертаємо увагу, що ядром вищої освіти, яке визначає її зміст, сутність здобутої освіти, присвоєних кваліфікацій тощо, є освітні програми, а не спеціальності. Галузі знань і спеціальності встановлюють загальну рамку. Відповідно, зміни у переліку галузей та спеціальностей не перешкоджають реалізовувати освітні програми, що належать до змінених позицій переліку.

Нагадаємо, майже 13 тис. здобувачам освіти надано дозвіл для переведення на навчання за державним замовленням.