A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Результати здійснення МОН позапланових перевірок у серпні-вересні 2020 року

Опубліковано 16 жовтня 2020 року о 15:33


Враховуючи заборону органам державного нагляду (контролю) на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), на проведення планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (вимоги Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»), Міністерством освіти і науки України протягом серпня-вересня 2020 року здійснено п’ять позапланових заходів державного нагляду (контролю) за погодженням Державної регуляторної служби України (ДРС), прийнятого на підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування ДРС.

Підставами для звернення органу ліцензування до ДРС за дозволами на проведення позапланових перевірок закладів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти були неодноразові звернення фізичних осіб про порушення, що спричинили шкоду їхнім правам та законним інтересам, виявлені недостовірні дані у державних інформаційних ресурсах (паперових та електронних), а також неподання ліцензіатом в установлений строк органу ліцензування актуальної звітності про кадрове та матеріально-технічне забезпечення до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, що передбачено Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

За результатами позапланових заходів державного нагляду Міністерством були прийняті відповідні рішення, а саме:

  • анулювати ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти у зв’язку із виявленням недостовірних даних у документах, поданих суб’єктом господарювання разом із заявами про отримання ліцензій, приватному закладу вищої освіти «Одеський міжнародний медичний університет» на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти для підготовки здобувачів освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти із спеціальностей 221 Стоматологія (з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства), 222 Медицина (з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства), 226 Фармація, промислова фармація (з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства) та Приватному закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський податковий інститут» на провадження освітньої діяльності для підготовки здобувачів освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти зі спеціальностей 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 081 Право, на другому (магістерському) рівні вищої освіти зі спеціальностей 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 081 Право;

  • анулювати ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти у зв’язку з відмовою у проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти приватному вищому навчальному закладу «Медико-Природничий Університет» на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальностей 053 Психологія та 223 Медсестринство та приватному акціонерному товариству «Вищий навчальний заклад Київський славістичний університет» на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за напрямами підготовки та спеціальностями 6.030201 Міжнародні відносини, 6.030301 Журналістика, 6.140103 Туризм, 032 Історія та археологія, 035 Філологія, 061 Журналістика, 242 Туризм, 055 (291) Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, з підготовки магістрів за спеціальностями 8.03020101 Міжнародні відносини, 055 (291) Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, з підготовки іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами (спеціальностями);

  • зобов’язано у тримісячний строк з дня отримання наказу розробити заходи та усунути порушення, виявлені під час позапланової перевірки, Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України.

На сьогодні відповідно до вимог законодавства набрало чинності рішення про анулювання ліцензій Приватному закладу вищої освіти «Одеський міжнародний медичний університет».