A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Про створення Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів з формування нової Громадської ради при МОН

Опубліковано 14 квітня 2020 року о 12:15

Громадська рада при Міністерстві освіти і науки України оголошує про прийом заяв на вступ до складу ініціативної групи з підготовки чергових Установчих зборів. Пропонуємо представникам інститутів громадянського суспільства подати відповідні документи для участі у формуванні складу ініціативної групи з підготовки чергових Установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», до складу ініціативної групи з підготовки Установчих зборів можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю відповідного органу та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі й завдання діяльності.

Для участі у формуванні складу ініціативної групи інститутом громадянського суспільства надсилаються такі документи:

  • заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства;
  • прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради; біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
  • заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто; інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
  • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності); відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;
  • відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради;
  • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;
  • мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;
  • фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності);

Заяви та інші документи інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються в електронному вигляді сканкопій.

Заяви приймаються до 18:00 20 квітня 2020 року на електронну пошту grmonua@gmail.com та m_kolumbet@mon.gov.ua