A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Пріоритети науково-технічної та інноваційної діяльності: триває перегляд законодавства

Опубліковано 15 січня 2021 року о 14:50


Триває робота МОН над переглядом переліку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності, а також механізму їх реалізації. Про це повідомив Перший заступник Міністра освіти і науки України Микола Кизим під час засідання Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

У доповіді Микола Кизим зазначив, що станом на сьогодні відсутні пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та спливає чинність пріоритетних напрямів розвитку інноваційної діяльності.

Для розв’язання цієї проблеми у Верховній Раді України вже зареєстровано законопроєкт щодо продовження на рік наукових пріоритетів. За цей час перед командою МОН стоїть завдання напрацювати засади відбору пріоритетних напрямів та конкретні напрями науково-технологічного розвитку.

«По-перше, Україна потребує оновлення пріоритетів науки і техніки та інноваційної діяльності, як де-юре, оскільки термін дії перших закінчився в минулому році, а других – закінчиться цьогоріч, так і де-факто, оскільки наявні пріоритети не відображають реального економічного та наукового стану країни. По-друге, ці пріоритети повинні бути об’єднані та мають забезпечити нерозривний ланцюг від ідеї до його реалізації в економіці. По-третє, підхід до їх відбору повинен відповідати європейським та світовим тенденціям, зокрема Цілям сталого розвитку, до імплементації яких приєдналася Україна, оскільки завдання 11 із 17 сфер ЦСР безпосередньо містять необхідність використання “інноваційних технологій”, “інноваційних підходів” тощо – фактично інноваційні пріоритети», – підкреслив Перший заступник Міністра.

Зазначимо, що законодавство, яке регулює наукову, науково-технічну та інноваційну сфери, складається із двох рамкових законів, низки законів, що регулюють окремі аспекти цих видів діяльності, а також сотень нормативно-правових актів. 

З метою розв’язання наявних у цих сферах проблем ухвалено низку нормотворчих ініціатив Міністерства, започаткованих у 2020-му і запланованих на 2021 рік: 

 • розпорядження КМУ від 25 листопада 2020 р. № 1499-р «Про зміну складу Національної ради з питань розвитку науки і технологій»; 
 • постанова КМУ від 09 грудня 2020 р. № 1219 «Про внесення змін до Положення про Національну раду України з питань розвитку науки і технологій»;
 • постанова КМУ від 3 червня 2020 р. № 443 «Про внесення змін до Порядку формування та використання коштів Національного фонду досліджень України»; 
 • постанова КМУ від 18 листопада 2020 р. № 1133 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 528 і від 4 грудня 2019 р. № 1007».

Підготовлено та подано на розгляд Уряду:

 • проєкт ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків», що схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України; 
 • проєкт ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій», метою якого є підвищення рівня впровадження (комерціалізації) результатів наукових досліджень.

Підготовлено:

 • розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції державної програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на 2021- 2026  роки» та «Про схвалення Концепції реалізації державної політики розвитку українських е-інфраструктур до 2023 року та затвердження Плану заходів з її реалізації»;
 • проєкт змін до ЗУ «Про наукову і науково-технічну експертизу»;
 • проєкт змін до ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо врегулювання питань, пов'язаних з Національним фондом досліджень України;
 • проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи»;
 • Проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 494» для забезпечення реалізації права наукових працівників на отримання надбавки за стаж наукової роботи.

Серед цілей команди МОН на 2021 рік:

 • проєкт ЗУ «Про основні засади формування та реалізації пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні»;
 • проєкт зміни до ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність», зокрема, щодо застосування до визначення терміну «молодий вчений» критерію кількості років після отримання наукового ступеня»;
 • проєкт постанови КМУ «Про оплату праці керівних, наукових та інших працівників, які проводять наукові та науково-технічні розробки,  закладів і установ науки і освіти, що належать до бюджетної сфери» щодо формування нових єдиних підходів до оплати праці наукового працівника.

Важливим напрямом реформування та розвитку наукової сфери стане вдосконалення діяльності Національної академії наук та національних галузевих академій наук. Опрацювання цього питання розпочалося на попередніх засіданнях Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, а на засіданні, яке відбулось 12 січня 2021 року, було ухвалено низку важливих рішень.

Плани передбачають здійснення у 2021-2022 роках заходів за наступними напрямами: 

 • аудит актуального стану земельних ділянок, майнових комплексів та матеріально-технічної бази;
 • аудит фінансового стану та ефективності використання коштів державного бюджету;
 • аудит організаційної структури наукових установ та їх реорганізація;
 • аудит стану та напрями підвищення ефективності й розвитку наукової діяльності;
 • заходи з розвитку міжнародної наукової й науково-технічної діяльності.

«Міністерство освіти і науки спільно з іншими центральними органами виконавчої влади та Національною академією наук і національними галузевими академіями наук визначило основні заходи з реформування. Найближчим часом Міністерством буде надіслано на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади та внесено на розгляд Уряду необхідні нормативно-правові акти, але, незважаючи на те, що такі рішення Уряду ще не затверджені, підготовка до процесу реформування академій наук вже розпочалася», – підкреслив Перший заступник Міністра. 

Нагадуємо, МОН працює над удосконаленням законодавчої бази для розвитку наукової сфери.