A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Позиція МОН щодо удосконалення механізму формування переліку та функціонування редакцій наукових фахових видань

Опубліковано 03 вересня 2020 року о 09:26

Міністерство освіти і науки України сформулювало позицію щодо удосконалення механізму формування переліку наукових фахових видань. Зокрема, розроблено проєкт наказу МОН «Про внесення змін до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН від 15 січня 2018 року № 32». Порівняльна таблиця до проєкту наказу розміщена на сайті Міністерства.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» Міністерством освіти і науки України на підставі наказу від 15 січня 2018 року № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2018 р. за № 148/31600, формується відповідний перелік вітчизняних рецензованих фахових видань.

Наукові фахові видання, що включені до вказаного Переліку, застосовуються, зокрема, для офіційного визнання наукових публікацій, у тому числі щодо оприлюднення основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань.

В актуальному Переліку наразі розміщено 99 наукових видань, що включені до категорії «А» (ці видання входять до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection), та 1018 наукових видань, включених до категорії «Б».

Слід зазначити про незначну кількість видань у категорії «А», в яких оприлюднюються наукові праці в галузях знань: «Освіта/Педагогіка», «Гуманітарні науки», «Архітектура та будівництво», «Аграрні науки та продовольство», «Ветеринарна медицина», «Транспорт», «Міжнародні відносини», та про відсутність у галузях знань: «Культура та мистецтво», «Богослов’я», «Журналістика», «Право», «Соціальна робота», «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», «Цивільна безпека» «Публічне управління та адміністрування».

Схожа проблема є й у видань, які віднесені до категорії «Б». Так, у Переліку присутні лише по два видання у галузях мистецтвознавства та архітектури та по одному виданню у галузях культурології та соціальних комунікацій.

За результатами проведеного Міністерством моніторингу встановлено, що ключовою проблемою є неспроможність засновником (співзасновниками) наукового фахового видання сформувати редакційну колегію, у складі якої має бути не менше семи вчених, які мають науковий ступінь за однією із спеціальностей, що відповідають науковому профілю видання згідно з пунктом 5 вказаного Порядку. Кожен із цих фахівців, включаючи головного редактора видання, повинен мати не менше трьох публікацій за останні п’ять років або не менше семи публікацій (статті, монографії, розділи монографій, що відповідають науковому профілю видання) за останні п’ятнадцять років, у тому числі не менше однієї за останні три роки, опублікованих щонайменше у двох різних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мати монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE). У складі редакційної колегії має бути не менше трьох вчених, що працюють за основним місцем роботи в українських наукових установах або закладах вищої освіти, і щонайменше – один науковець, який працює за основним місцем роботи в закордонній науковій установі або закладі вищої освіти. Вчений може входити до складу не більш як трьох редакційних колегій видань, включених до Переліку.

Як альтернатива публікацій вчених у виданнях, які включені до баз даних Web of Science Core Collection та/або Scopus, в наказі запропоновано зараховувати монографію чи розділи монографій, які видані міжнародними видавництвами зі списку SENSE. Одначе після ретельного вивчення списку видавництв WASS-SENSE book publishers ranking list 2017 (до якого востаннє вносили нові дані у 2017 році), з урахуванням відсутності на вебсайті SENSE інформації про процедуру включення/виключення та періоду перебування міжнародних видань у цьому списку, МОН дійшло висновку, що для виконання вищезазначених вимог необхідно вносити зміни до чинної правової бази.

Міністерство освіти і науки України пропонує інститутам громадянського суспільства, науковим установам, закладам освіти, окремим науковцям та експертам долучитися до громадського обговорення проєкту наказу МОН «Про внесення змін до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН від 15 січня 2018 року № 32».