A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Поступ команди МОН на зміцнення системи освіти і науки України: загальна середня освіта

Опубліковано 06 жовтня 2020 року о 17:47


МОН продовжує серію бліц-публікацій про роботу нової команди Міністерства на зміцнення системи освіти і науки України. Другий блок стосується питань загальної середньої освіти. 


УХВАЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ (STEM-ОСВІТИ)

5 вересня 2020 року Кабінет Міністрів України ухвалив Концепцію розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), реалізація якої передбачена до 2027 року. 

Концепція спрямована на модернізацію STEM-освіти, її широкомасштабне впровадження на всіх складниках та рівнях освіти, встановлення партнерства з роботодавцями і науковими установами та їхнє залучення до розвитку природничо-математичної освіти. 

Згідно з Концепцією навчальні методики та навчальні програми STEM-освіти будуть спрямовані на формування компетентностей, актуальних на ринку праці. Зокрема, це критичне, інженерне й алгоритмічне мислення, навички оброблення інформації й аналізу даних, цифрова грамотність, креативні якості та інноваційність, навички комунікації. 

STEM-освіта буде впроваджуватись із урахуванням принципів особистісного підходу, постійного оновлення змісту освіти відповідно до нових досягнень науки та вимог ринку праці, формування необхідних компетентностей, розвитку закладів спеціалізованої освіти наукового спрямування. 

STEM-освіта (Science, Technology, Engineering and Mathematics) – система природничої і математичної освітніх галузей, яка має на меті розвиток особистості через формування компетентностей, природничо-наукової картини світу, світоглядних позицій і життєвих цінностей. 


ЗАВЕРШЕННЯ ПОГОДЖЕННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМИ «СПРОМОЖНА ШКОЛА ДЛЯ КРАЩИХ РЕЗУЛЬТАТІВ»  

Урядова програма «Спроможна школа для кращих результатів» – це фінансова підтримка закладів освіти на ремонт будівель шкіл, завершення недобудов, закупівлю обладнання для класів та оновлення навчальних кабінетів, інтер’єрів у коридорах, класах та інших приміщеннях школи. Програма допомагає зробити школи безпечним та комфортним середовищем для кожного учня та вчителя.

Відповідно до Постанови КМУ «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» від 12.02.2020 р. № 100 (зі змінами) з державного бюджету було виділено 500 000,0 тис. грн, що були розподілені по 20 000,0 тис. грн кожній області та м. Київ. Понад половину профінансованих коштів вже вдалося освоїти Чернівецькій (66,3%) та Рівненській (55,6%) областям, 46,7% – Одеській області (додаток 2). Проте більшість регіонів ще не почали використовувати кошти, зважаючи на тривалі підготовчі роботи: конкурсні торги, укладення договорів тощо. Залишається не ухваленим рішення тільки по м. Київ, оскільки до поданої документації були висловлені зауваження МОН, які необхідно врахувати.

 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТРИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

Центри професійного розвитку педагогів консультуватимуть вчителів, надаватимуть психологічну підтримку та поширюватимуть інформацію про можливості підвищення кваліфікації. Відповідне Положення, яке регулює діяльність таких центрів, Уряд затвердив 29 липня 2020 року.

Центри будуть узагальнювати та поширювати інформацію про можливості професійного розвитку освітян: програми підвищення кваліфікації, вебресурси та інші інструменти, які зможуть стати в пригоді для їхнього професійного зростання. Вони також координуватимуть діяльність професійних спільнот педагогів і надаватимуть психологічну підтримку педпрацівникам.

Центри проводитимуть консультації, зокрема, з наступних напрямів:

 • планування та визначення траєкторії професійного розвитку;
 • проведення супервізії;
 • розроблення документів закладу освіти;
 • впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного та інклюзивного підходів у навчанні;
 • застосування нових освітніх технологій;
 • організація освітнього процесу за різними формами, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання.

Утворювати Центр професійного розвитку педагогічних працівників може орган місцевого самоврядування, врахувавши потреби територіальної громади. Декілька засновників можуть спільно утворити Центр та укласти засновницький договір або договір про спільну діяльність. Сільські, селищні, міські ради можуть утворювати центри та організовувати їхню діяльність відповідно до Закону «Про співробітництво територіальних громад».

Керівництво Центром здійснюватиме його директор, якого призначатиме на посаду засновник за результатами конкурсу. Директором Центру може стати особа, яка має громадянство України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш ніж п’ять років.


РОЗРОБЛЕННЯ ОНЛАЙН-КУРСУ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ ТА ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ТА КЕРІВНИКІВ ШКІЛ 

Онлайн-курс розроблений для педагогів і керівників шкіл та закладів професійно-технічної освіти, а також освітніх управлінців. 

Цей курс допоможе освітянам легко організувати дві форми навчання:

 • дистанційну, коли учасники віддалені один від одного і взаємодіють за допомогою сучасних цифрових технологій;
 • змішану, що поєднує дистанційне та очне навчання, тобто передбачає застосування технологій дистанційного навчання на очній формі. 

Станом на 16 вересня на курс зареєструвались 41 тис.  вчителів і управлінців шкіл, а також 7 тис.  педагогів та керівників закладів профтехосвіти. Курс безкоштовний і відкритий для реєстрації та проходження постійно.  

Курс розроблений МОН спільно зі студією онлайн-освіти EdEra за підтримки Швейцарії в рамках Швейцарсько-українського проєкту DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти», який впроваджується Консорціумом ГО «DOCCU - Розвиток громадянських компетентностей в Україні» та Цюріхського педагогічного університету (PH Zurich, Швейцарія).

 

ЗАПУСК ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАМПАНІЇ  «ШКОЛО, МИ ГОТОВІ» СПІЛЬНО З ЮНІСЕФ ТА ПОСОЛЬСТВОМ ШВЕЙЦАРІЇ

Спільно з ЮНІСЕФ за підтримки USAID та ГС «Освіторія» запустили інформаційну кампанію «Школо, ми готові». Мета кампанії – проінформувати  вчителів і адміністраторів шкіл, учнів та батьків про правила та умови безпечного навчання в умовах пандемії COVID-19 у навчальному році 2020/2021. А також залучити вчителів, батьків та учнів до використання та поширення найкращих практик безпечного навчання в новій реальності. 

У межах інформаційної кампанії розроблено матеріали, які допоможуть директорам, вчителям, батькам та учням підготуватись до роботи і навчання у нових умовах:

 • постери щодо правил респіраторної гігієни, безпечних умов навчання та особливості різних форматів навчання;  
 • ролик для онлайну та ТБ;
 • запущено зовнішню рекламу (білборди та сітілайти).

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЄКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ «ПРО СХВАЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ ТА ПЛАНУ ЗАХОДІВ З ЇЇ ЗАПРОВАДЖЕННЯ»

20 вересня 2020 року МОН опублікувало на громадське обговорення проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики щодо створення мережі екзаменаційних центрів на період до 2030 року та плану заходів з її запровадження».

Метою проєкту є розбудова механізмів оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти та проведення досліджень якості освіти з використанням цифрових технологій шляхом створення відповідної інституційної, організаційної та технічної інфраструктури.

Система зовнішніх освітніх оцінювань, що існує в Україні, базується на паперовому тестуванні – у форматі, що  потребує складних логістичних процесів, а успіх його реалізації залежить від багатьох чинників. 

Водночас, зважаючи на поточні виклики в освітньому секторі та стрімкий розвиток цифрових технологій, у національних та  міжнародних системах освітніх оцінювань відбувається поступовий перехід від паперового формату оцінювання до комп'ютерного. Відтак планування й реалізацію нових видів освітніх вимірювань в Україні важливо забезпечити в комп'ютерному форматі, що дозволить значно пришвидшити виконання окремих операційних складових тестування, оптимізувати їх, стимулюватиме ефективний розвиток національної системи освітніх оцінювань. 

Інструментом реалізації цієї політики є створення мережі екзаменаційних центрів як відокремлених структурних підрозділів регіональних центрів оцінювання якості освіти для проведення окремих видів освітніх оцінювань з використанням комп'ютерної техніки.


РОЗРОБЛЕНО ТА ЗАТВЕРДЖЕНО НОВІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

27 серпня 2020 року Міністерство освіти і науки затвердило методичні рекомендації щодо оцінювання учнів 2-го класу Нової української школи. Для учнів 3-х та 4-х класів застосовується формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове та річне) оцінювання.

Важливу роль у формувальному та підсумковому оцінюванні відіграють критерії, за якими воно здійснюється. Критерії оцінювання визначаються вчителем (із поступовим залученням до цього процесу учнів) відповідно до кожного різновиду роботи та різновиду діяльності учнів з орієнтуванням на вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів початкової школи, визначених Державним стандартом початкової освіти до другого циклу навчання (3-4 класи), й очікуваних результатів, зазначених в освітній програмі закладу загальної середньої освіти (модельних навчальних програмах).

Формувальне оцінювання здійснюється через:

 • педагогічне спостереження вчителя за навчальною та іншими різновидами діяльності учнів;
 • аналіз портфоліо учнівських робіт, попередніх навчальних досягнень учнів, результатів їхніх діагностичних робіт;
 • самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів;
 • оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми батьками;
 • застосування прийомів отримання зворотного зв’язку щодо сприйняття та розуміння учнями навчального матеріалу.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРУЧНИКАМИ УЧНІВ 3 ТА 7 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Проєкт змін до Постанови КМУ від 23 січня 2020 року № 41 було підготовлено ще в лютому 2020 року. Однак тоді він не був погоджений з органами виконавчої влади і не був переданий на затвердження Урядом. У серпні МОН в оперативному режимі розпочало погодження нормативного документа для того, щоб забезпечити дітей підручниками. 

Після внесення змін до постанови КМУ в поточному році будуть надруковані за кошти державного бюджету підручники для 6 класу ЗЗСО, а також з’являться правові підстави для перерозподілу підручників для 8 і 9 класів між областями, де є їх надлишок, і де їх бракує. 


СТВОРЕННЯ РЕЄСТРУ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЄДИНІЙ ДЕРЖАВНІЙ ЕЛЕКТРОННІЙ БАЗІ З ПИТАНЬ ОСВІТИ

Створено Реєстр суб'єктів освітньої діяльності в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Його основна мета – допомогти у використанні єдино правильних даних/реквізитів закладів освіти різним установам чи суб’єктам. Цей реєстр є єдиною та уніфікованою базою, яка зможе автоматично взаємодіяти з різними інститутами/установами. Він містить відомості про заклади вищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти, органи управління освітою, а також інші відкриті дані.


ЗАТВЕРДЖЕНО ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

30 вересня 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив Державний стандарт базової середньої освіти. Документ створює умови для продовження реформи «Нова українська школа» у 5-9 класах із 2022 року. Державний стандарт визначає мету та принципи освітнього процесу в закладах базової середньої освіти, дає загальну характеристику змісту навчання, пояснює вимоги до обов’язкових результатів навчання та орієнтири для їхнього оцінювання.


Нагадаємо, на сайті МОН оприлюднено перший блок щодо дошкільної, інклюзивної та позашкільної освіти.