A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Підбито підсумки додаткового конкурсу з відбору представників та експертів від України до програмних комітетів «Горизонт 2020»

Опубліковано 23 січня 2018 року о 17:34

У МОН відбулося засідання Комісії з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

На конкурс було надіслано близько 60 заявок від кандидатів у представники та експерти від України до програмних комітетів «Горизонт 2020». Усі надіслані пакети документів пройшли адміністративну перевірку на відповідність вимогам, зазначеним у Порядку проведення конкурсу, затвердженого наказом МОН від  23.06.2017 р. № 919 (зареєстрований в Мін’юсті 19.07.2017 р. за № 876/30744).

Члени Комісії на засіданні розглянули кандидатури, чиї пакети документів оформлені та укомплектовані відповідно до вимог. Прийнято рішення про відбір представників та експертів до низки комітетів.

Програмний комітет «Науково-дослідницькі інфраструктури»:

Салига Юрій Тарасович, завідувач лабораторії обміну речовин Інституту біології тварин Національної академії аграрних наук України – представник;

Гороховатська Марина Ярославна, учений секретар Національної академії наук України – експерт.

Програмний комітет «Інформаційні та комунікаційні технології»:

Кульчицький Іван Іванович, президент ГО «Агенція Європейських Інновацій» – представник;

Субботін Сергій Олександрович, завідувач кафедри програмних засобів Запорізького національного технічного університету – експерт.

Програмний комітет «Космос»:

Коваленко Євген Юрійович, викладач Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – експерт;

Програмний комітет «Продовольча безпека; сталий розвиток сільського та лісового господарства; морські, приморські ресурси та внутрішні води; біоекономіка»:

Блюм Ярослав Борисович, завідувач філії біології клітини та біоінженерії Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» – представник;

Іваніна Вадим Віталійович, завідувач відділу агрохімії Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України – представник;

Герілович Антон Павлович, заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» – експерт;

Шевченко Ігор Аркадійович, директор Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України – експерт.

Програмний комітет «Клімат, навколишнє середовище, ефективне використання ресурсів і сировини»:

Скоропад Олег Михайлович, Надзвичайний і Повноважний Посол, старший радник, проектний менеджер Українського гідрометеорологічного центру – представник.

Програмний комітет «Європа у мінливому світі – інклюзивні, інноваційні та свідомі суспільства»:

Локшина Олена Ігорівна, завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України – представник.

Програмний комітет «Нанотехнології, нові матеріали, біотехнології, передові промислові виробництва»:

Мельничук Максим Дмитрович, голова спеціалізованих вчених рад за спеціальностями «біологічні та сільськогосподарські науки» і «біотехнологія (сільськогосподарські науки)» Національного університету біоресурсів та природокористування України – експерт.

Програмний комітет «Європейський дослідницький простір»:

Шахбазян Карина Суренівна, учений секретар Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій Національної академії наук України – експерт.


26 січня 2018 р. на офіційному веб-сайті МОН буде розміщено оголошення про додатковий конкурс у зв’язку з необранням достатньої кількості представників та експертів до частини програмних комітетів.

Нагадуємо, що раніше було підбито підсумки першого конкурсу з відбору представників та експертів від України до програмних комітетів «Горизонт 2020».