A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Оголошено конкурсний відбір членів Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України

Опубліковано 19 квітня 2021 року о 11:53


З 19 квітня до 14 травня 2021 року проводиться конкурсний відбір членів Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, відповідно до наказу МОН, у кількості 15 осіб. 

Склад Науково-методичної ради МОН формується з представників держави, роботодавців та їх об’єднань, закладів вищої освіти всіх форм власності, наукових установ, Національної академії наук України та галузевих національних академій наук, професійних асоціацій, міжнародних експертів на строк не більш ніж три роки з осіб, які мають науковий ступінь у відповідній галузі знань або досвід фахової роботи в галузі щонайменше 10 років.

До складу Науково-методичної ради МОН не можуть входити керівники та заступники керівників закладів вищої освіти (наукових установ), члени галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та більше одного представника від закладу освіти (наукової установи).

Для участі в конкурсному відборі претенденти подають такі документи:

  • заява;
  • біографічна довідка (резюме);
  • мотиваційний лист;
  • завірені у встановленому порядку копії документів, що засвідчують наявність наукового ступеня або завірені копії документів, що засвідчують досвід фахової роботи в галузі не менш ніж 10 років.

Документи приймаються за адресою: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 11, каб. 217, Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», адреса електронної пошти – nmc.vfpo@ukr.net, телефон (044)241-11-34.

За додатковою інформацією про проведення конкурсного відбору звертатися до Світлани Дідусенко, начальника відділу змісту освіти та модернізації освітнього процесу головного управління вищої освіти і освіти дорослих директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки України (телефон – (+38044) 481-32-37, адреса електронної пошти - s_didusenko@mon.gov.ua ).

Конкурс оголошено відповідно до частини шостої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», Положення про Науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України, Порядку конкурсного відбору членів Науково-методичної ради та науково-методичних комісій Міністерства освіти і науки України та наказу МОН «Про оголошення конкурсного відбору членів Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України».

Нагадаємо, затверджено план заходів щодо популяризації природничих наук та математики до 2025 року.