A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Оголошено конкурси Національної академії наук України у 2022 році

Опубліковано 05 липня 2022 року о 11:20


Національна академія наук України оголошує конкурси, які будуть проводитись у 2022 році, а саме:

За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія НАН України щороку присуджує чотирнадцять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів закладів вищої освіти. Премії присуджують окремим авторам або колективу авторів за найкращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи.

У конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, закладів вищої освіти віком до 35 років включно, студенти, а також аспіранти та студенти зарубіжних країн, які навчаються в наукових установах та закладах вищої освіти України.

Граничний термін подання роботи на конкурс – 15 грудня 2022 року.

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, та вимоги щодо їхнього подання містяться в оголошенні про конкурс.

Для відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки і економіки України, Національна академія наук України присуджує премії імені видатних учених України.

Граничний термін подання роботи на конкурс – 1 листопада 2022 року.

У конкурсі на здобуття премій імені видатних учених можуть брати участь:

  1. дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від місця їхньої постійної роботи;
  2. окремі особи, які працюють у наукових установах, закладах вищої освіти, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України;
  3. колективи авторів, які виконали запропоновану на здобуття премії роботу, якщо більшість авторів працює в наукових установах, закладах вищої освіти, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України.

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, та вимоги щодо їхнього подання містяться в оголошенні про конкурс.

Для відзначення вчених за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та соціогуманітарних наук, на честь першого президента Української академії наук – видатного вченого, академіка Володимира Івановича Вернадського, а також з нагоди 85-річчя створення Академії Національною академією наук України було засновано Золоту медаль імені В. І. Вернадського.

Щорічно до дня народження академіка В. І. Вернадського присуджують дві золоті медалі – одна вітчизняному і одна зарубіжному вченому.

Граничний термін подання документів на конкурс – 12 листопада 2022 року. У конкурсі на здобуття Золотої медалі імені В. І. Вернадського можуть брати участь:

  1. дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від місця їхньої постійної роботи;
  2. зарубіжні вчені;
  3. окремі особи, які працюють у наукових установах, закладах вищої освіти, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України.

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, та вимоги щодо їхнього подання містяться в оголошенні про конкурс.

Усі матеріали подаються на адресу: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54, Президія Національної академії наук України.

Телефони для довідок: (044) 239-64-24; (044) 239-64-63).

Нагадуємо, у липні-серпні відбудуться вебінари для вчених.