A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Оголошення Національної академії педагогічних наук України про конкурс на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у 2019 році

Опубліковано 22 липня 2019 року о 15:10

Відповідно до “Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів”, затвердженого постановою КМУ від 20 травня 2013 року № 363, Національна академія педагогічних наук України оголошує конкурс на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів на 2019 рік в обсязі, затвердженому постановою КМУ “Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2019 році” від 26 червня 2019 року № 615, згідно з додатком.

Для участі у конкурсі на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів установи та заклади, які перебувають у сфері управління НАПН України, подають документи згідно з переліком:

- заявка для участі у відборі виконавців державного замовлення на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів;

- довідка про діяльність учасника конкурсного відбору;

- копії документів щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів: копії ліцензій на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та наказу МОН України про відкриття наукової спеціальності в аспірантурі, докторантурі підвідомчої установи; витяг вченої ради установи про відкриття докторантури;

- копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

- проєктні показники обсягу прийому та випуску за державним замовленням з вмотивованим обґрунтуванням учасника конкурсного відбору щодо необхідності підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації із відповідних спеціальностей;

- картка учасника конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів.

Конкурсні пропозиції, що надійшли після встановленого в оголошенні строку їх прийому, або конкурсні пропозиції, що містять документи, які не відповідають вимогам до їх номенклатури та обсягу, визначених в оголошенні про проведення конкурсного відбору, повертаються без розгляду незалежно від причини їх запізнення та некомплектності.

Основним критерієм відбору виконавців державного замовлення є наявність: ліцензії на право надання освітніх послуг за відповідним рівнем вищої освіти; документа, що підтверджує підготовку аспірантів, докторантів за відповідною науковою спеціальністю; рішення вченої ради установи про відкриття докторантури.

Документи приймаються до 31 липня 2019 року у науково-організаційному відділі апарату Президії НАПН України (к. 204).

Розгляд конкурсних пропозицій відбудеться 6 серпня 2019 року об 15 год. у залі Президії НАПН України за адресою: Національна академія педагогічних наук України, вул. Січових Стрільців, 52-А, м. Київ, 04053.

Роз’яснення щодо проведення конкурсу та конкурсної документації можна отримати у науково-організаційному відділі апарату Президії НАПН України (Шагаєва Ольга Анатоліївна – старший науковий співробітник науково-організаційного відділу, кабінет 204, тел. (044) 481-37-42), за адресою: Національна академія педагогічних наук України, вул. Січових Стрільців, 52-А, м. Київ, 04053.

Додаток до оголошення.