A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Офіційна заява Міністерства освіти і науки України щодо принципів та підходів до оцінювання системи вищої освіти та діяльності закладів вищої освіти

Опубліковано 06 серпня 2020 року о 19:00

Оцінювання функціонування системи вищої освіти, а також діяльності окремих закладів вищої освіти можуть здійснюватися уповноваженими органами, окремими експертами та фахівцями на основі застосування науково обґрунтованих критеріїв (показників), визначених нормативно-правовими актами або за результатами наукових досліджень (наведеними у наукових працях).

Міністерство освіти і науки України не поділяє заклади вищої освіти на «столичні» та «регіональні» і не робить на основі сегментування закладів вищої освіти в залежності від місця їхнього розташування жодних висновків щодо якості або результативності їхньої діяльності.

У своїй діяльності усі заклади вищої освіти мають керуватися вимогами Конституції України, законів України, ратифікованими Верховною Радою України міжнародними договорами та підзаконними нормативно-правовими актами, які є чинними на всій території України.

Міністерство освіти і науки України заявляє, що за результатами моніторингу діяльності закладів вищої освіти, якість освіти (освітніх послуг), яка забезпечується закладом вищої освіти, не залежить від місця його розташування, у тому числі за ознакою «розташування у столиці» або «розташування у регіоні».

За даними «Консолідованого рейтингу вишів України 2019 року», який складений та оприлюднений Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua», у виборці кращих двадцяти закладів вищої освіти (топ-20) за результатами оцінювання їхньої діяльності у 2019 році представлено 15 закладів вищої освіти, які розташовані поза межами м. Києва.

На думку Міністерства освіти і науки України, експертні оцінки, які ґрунтуються на поділі закладів вищої освіти на «столичні» та «регіональні», є непрофесійними та упередженими й спрямовані на формування у свідомості громадськості викривленого уявлення про ключові засади реалізації державної політики у сфері вищої освіти.

Міністерство освіти і науки України закликає експертів та фахівців, у тому числі представників Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, утриматися від необґрунтованих оцінок функціонування системи вищої освіти, а також діяльності окремих закладів вищої освіти, а при наданні публічних коментарів дотримуватися принципів професіоналізму, виваженості та обґрунтованості.

Окрім того, Міністерство освіти і науки України засвідчує, що Міністерством постійно здійснюються організаційно-правові заходи, спрямовані на модернізацію системи підтримки якості вищої освіти в Україні. Зокрема, Міністерство закликає представників інститутів громадянського суспільства, експертів, фахівців, представників НАЗЯВО до обговорення проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» (далі – законопроєкт), який було оприлюднено на сайті Міністерства 03 серпня 2020 р., яким визначається статус Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та Національного агентства кваліфікацій. Вказаний законопроєкт розроблений на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 17 липня 2020 року № 22503/11/1-20 та припису Національного агентства з питань запобігання корупції від  28 травня 2020 року № 32-07/1/92 (далі – припис). У приписі вказано на невідповідність постанови Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 244 «Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» та постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 р. № 1029 «Деякі питання Національного агентства кваліфікацій» вимогам Законів України «Про центральні органи виконавчої влади», «Про державну службу» та невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також встановлено імперативну (безальтернативну) вимогу щодо вжиття заходів з усунення порушень. Офіційну позицію Міністерства освіти і науки України щодо законопроєкту викладено у офіційній заяві Міністерства від 03 серпня 2020 р., з якою можна ознайомитися за посиланням.