A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Новопризначеному т.в.о. Міністра освіти і науки передали Перехідну книгу МОН із основними пріоритетами та планами роботи Міністерства

Опубліковано 26 червня 2020 року о 19:36

Сьогодні, 26 червня 2020 року, державний секретар Міністерства освіти і науки Павло Полянський передав новопризначеному т.в.о. Міністра Сергію Шкарлету Перехідну книгу, у якій йдеться про основну роботу Міністерства, а також про подальші стратегічні пріоритети.

Документ містить основні відомості про Міністерство освіти і науки як центральний орган виконавчої влади у сферах освіти і науки, інформацію про результати діяльності у сферах повноважень МОН за вересень 2019 – червень 2020 рр., основні середньострокові та короткострокові завдання державної політики у сферах.

У Перехідній книзі докладно прописані стратегічні пріоритети діяльності МОН із проблематикою, стратегічними цілями, показниками досягнення результатів та основні результати і досягнення команди станом на червень 2020 року.

У книзі також можна знайти інформацію про основні досягнення МОН за 100 днів роботи нинішнього уряду. З-поміж них:

У сфері освіти

 • В умовах карантину було організовано освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання для здобувачів загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, створено умови для дистанційного навчання учнів з ООП спеціальних закладів освіти та визначено особливості організації роботи закладів дошкільної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів, надання (проведення) психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (занять).
 • Розроблено рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), а також роботи закладів дошкільної освіти (МОЗ спільно з МОН).
 • ЗНО-2020 стартувало та проходить у безпечних умовах і згідно з рекомендаціями Головного державного санітарного лікаря. Учасників та інструкторів забезпечують масками і допускають до пунктів тестування після термометрії та оцінки ознак респіраторних захворювань. З допомогою партнерів пункти тестування забезпечено безконтактними термометрами, антисептиками для рук і поверхонь, а також засобами захисту для медиків.
 • Були затверджені типові програми підвищення кваліфікації вчителів: «Нова українська школа: відповідаємо на виклики», «Інформатика в Новій українській школі: перезавантаження» та «Навчання іноземної мови у новому контексті».
 • Затверджено Типовий перелік засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій.
 • Студенти профтехів та коледжів отримали можливість взяти участь у грі “Сокіл” (Джура), розширено можливості місцевих державних адміністрацій щодо проведення гри в умовах карантинних обмежень.
 • Міністерство провело аудит регіональних мереж закладів професійної освіти.
 • Були відібрані заклади для створення НПЦ за кошти державного бюджету.
 • Затверджено перелік професій для розроблення освітніх стандартів професійної (професійно-технічної) освіти у 2020 році.
 • Затверджено план заходів на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року.
 • Затверджено зміни до методичних рекомендацій щодо формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів (розпорядження КМУ від 10.06.2020 № 656-р).
 • Міністерство розширило доступ вступників, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, до українських закладів вищої освіти. Абітурієнти з ТОТ отримали можливість вступати за спрощеною процедурою до більш ніж 100 українських закладів вищої та фахової передвищої освіти.

У сфері науки та інновацій:

 • Розпочав роботу Національний фонд досліджень (НФД) щодо фінансової підтримки українських вчених.
 • Оголошено додатковий конкурс з відбору представників і експертів від України до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».
 • У тестовому режимі запущено роботу вебплатформи «Science to Business Marketing Model» (S2BMM). 
 • В умовах обмеження міжнародного авіасполучення завдяки спільній роботі МОН та НАНЦ було забезпечено ротацію українських антарктичних експедицій на станції Академік Вернадський. Станцію та учасників експедиції забезпечено ресурсами на новий сезон зимівлі.
 • Забезпечено проведення державної атестації наукових установ.

Серед пріоритетних напрямів державної політики у сферах освіти і науки, описаних у Перехідній книзі, зокрема:

 • у дошкільній освіті: подолання черги до закладів дошкільної освіти; забезпечення безбар’єрного та інклюзивного доступу до закладів дошкільної освіти; підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти за новими програмами; оновлення змісту дошкільної освіти; створення системи забезпечення якості дошкільної освіти; створення сучасного, безпечного та комфортного освітнього середовища;
 • у шкільній освіті необхідно продовжити впровадження реформи НУШ на всіх рівнях загальної середньої освіти шляхом розроблення змісту базової середньої освіти, що відповідає сучасним вимогам; моніторинг результатів впровадження компетентнісного підходу в навчанні та підтримки в освітньому процесі; розроблення змісту профільної середньої освіти та методик навчання відповідно до сучасних вимог; підвищення кваліфікації та професійного зростання педагогічних працівників; підвищення мотивації педагогічних працівників до педагогічної діяльності; формування ефективної мережі, що забезпечує якісну та доступну початкову і базову середню освіту та низки інших завдань, детально описаних у Перехідній книзі;
 • у професійній освіті державна політика має бути спрямована на оптимізацію мережі закладів професійної освіти відповідно до потреб регіональних ринків праці; реалізація у системі професійної освіти нової децентралізованої моделі управління та фінансування, орієнтованої на результати; створення сучасної навчально-виробничої інфраструктури для здобувачів професійної освіти; розроблення дієвих внутрішньої та зовнішньої систем забезпечення якості професійної освіти; максимальне залучення бізнесу до процесу підготовки фахівців у закладах професійної освіти;
 • у вищій освіті та освіті дорослих у середньостроковій перспективі заклади реалізують усі види автономії, передусім фінансову; ЗВО фінансуються за результатами їхньої освітньої, наукової та міжнародної діяльності; керівники ЗВО реалізують та забезпечують ефективне управління закладами; науково-педагогічні працівники мають конкурентний рівень оплати праці та постійний професійний розвиток; ЗВО реалізують власні стратегії розвитку, а мешканці тимчасово окупованих територій мають можливість здобути вищу освіту в Україні; система конкурсного вступу до ЗВО забезпечує відбір вмотивованих осіб, які спроможні здобувати вищу освіту; система забезпечення якості вищої освіти відповідає принципам стандартів та рекомендацій Європейського простору вищої освіти (ESG); вища освіта є конкурентоспроможною на міжнародному ринку освітніх послуг; створена гнучка та ефективна система освіти дорослих (система навчання впродовж життя), яка відповідає потребам і запитам громадян, економіки та суспільства;
 • у науці важливими напрямами діяльності є долучення України до міжнародних наукових програм та організацій, а також до міжнародних дослідницьких інфраструктур; запровадження державної підтримки права на академічну мобільність; впровадження нових підходів до формування оплати праці наукового працівника; запровадження пріоритетного розвитку матеріально-технічної бази дослідницької інфраструктури, що працює за принципом відкритого доступу; фінансування діяльності наукових установ та закладів вищої освіти за результатами державної атестації; запровадження грантового фінансування науки та низка інших напрямів;
 • у сфері інновацій та трансферу технологій у середньостроковій перспективі держава надає підтримку провадженню інноваційної діяльності та сприяє залученню приватних інвестицій у науку та інновації; інноватори користуються підтримкою у доступі до міжнародних грантових фондів; створено мережу структур, які забезпечують впровадження (комерціалізацію) розробок інноваторами; винахідники та інноватори отримують послуги з трансферу технологій, оцінки інновацій, оцінки прав інтелектуальної власності, прототипування та створення дослідних зразків на високому рівні.

Повний перелік напрямів державної політики у сферах освіти описано у Перехідній книзі, з якою можна ознайомитись тут.

Нагадаємо, уряд призначив Сергія Шкарлета тимчасово виконуючим обов’язки Міністра освіти і науки України. Відповідне рішення було прийнято під час засідання КМУ сьогодні, 25 червня 2020 року.