A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

МОН захищатиме права дітей з особливими освітніми потребами, не припускаючи безпідставного скорочення мережі спецшкіл, – Сергій Шкарлет

Опубліковано 28 травня 2021 року о 14:00


МОН захищатиме права дітей з особливими освітніми потребами та працює над створенням нових можливостей для них, не припускаючи безпідставного скорочення  мережі спеціальних шкіл з порушенням прав дитини. Про це заявив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет під час Всеукраїнської наради керівників департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій 27 травня 2021 року.

«Закони "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту" гарантують особам з особливими освітніми потребами право на освіту, зокрема на інклюзивну та спеціальну. Водночас Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 рр. передбачає скорочення мережі спеціальних закладів. Але "скорочення" жодним чином не означає "закриття" таких закладів», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За словами Міністра, позиція МОН полягає у наступному: 

  • діти зі сліпотою, глухотою, інтелектуальними порушеннями та складними (комбінованими) порушеннями розвитку мають отримувати високоспеціалізовані освітні послуги в закладах, де сконцентровані відповідні фахівці, освітнє середовище і матеріально-технічна база, тобто в профільних спеціальних школах та навчально-реабілітаційних центрах;
  • діти, які мають затримку психічного розвитку, не мають інтелектуальних порушень, мають інші порушення, але здатні опановувати Базовий компонент дошкільної освіти та Державний стандарт базової середньої освіти або батьки яких обирають навчання не в спеціальних закладах, мають здобувати освіту в закладах освіти, наближених до їх місця проживання, тобто в інклюзивних, спеціальних класах та групах закладів освіти або (за станом здоров’я) за формою педагогічного патронажу.

Згідно з Національною стратегією реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 рр., у 2022 році припинять діяльність спеціальні школи (школи-інтернати) для дітей із затримкою психічного розвитку. Навчання дітей вказаної категорії здійснюватиметься в інклюзивних та спеціальних класах за місцем проживання.

До 31 грудня 2021 року школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перетворюються у дитячі будинки та переходять у підпорядкування центрального органу виконавчої влади у сфері соціального захисту або в заклади дошкільної, середньої освіти, інші заклади освіти чи соціального захисту.

Також до 1 липня 2022 року відповідно до Закону «Про повну загальну середню освіту» припиняють свою діяльність санаторні школи (санаторні школи-інтернати). До цієї дати засновники таких закладів зобов’язані змінити їх тип на один з типів закладів загальної середньої освіти або припинити діяльність таких закладів шляхом їх реорганізації чи ліквідації.

Майно реорганізованих чи ліквідованих санаторних шкіл використовується виключно для забезпечення здобуття дітьми та/або молоддю освіти, надання їм послуг у сфері соціального захисту, культури, спорту та/або охорони здоров’я, зокрема на засадах державно-приватного партнерства.

«Міністерство працює над створенням нових можливостей для дітей, які потребують індивідуального підходу в навчанні, не припускаючи скорочення і оптимізації мережі спеціальних шкіл з порушенням прав дитини. Реформи щодо спеціальної освіти мають на меті перетворити її на спосіб розвитку інклюзивної системи освіти та забезпечення прав учнів на якісну освіту», – наголосив Міністр Сергій Шкарлет.

Для цього Міністерство змінює нормативно-правову базу, зокрема розроблено проєкти нових положень про спеціальну школу та навчально-реабілітаційний центр.

Ці документи покликані створити можливості: 

  • надати спеціальним закладам загальної середньої освіти нові можливості для якісної освіти дітей, що потребують високоспеціалізованих освітніх послуг та спеціально облаштованого освітнього середовища;
  • вперше надати право відкривати 11-13 класи на рівні профільної середньої освіти для дітей зі складними порушеннями розвитку;
  • відкривати окремі класи для дітей, що мають розлади аутичного спектру, використовувати для таких дітей засоби альтернативної комунікації;
  • надавати дітям, які не є учнями школи, корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги (допомогу) за договорами;
  • створення та функціонування структурних підрозділів, зокрема дошкільного структурного підрозділу і пансіону.

Крім того, проєкт постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін до Положення про навчально-реабілітаційний центр» передбачає, що навчально-реабілітаційні центри в обов’язковому порядку повинні мати облаштоване відповідно до контингенту учнів реабілітаційне відділення.

Можливості щодо введення асистентів учителів та вихователів для деяких категорій учнів, зокрема для дітей зі сліпотою, глухотою, порушеннями аутичного спектру, передбачені також проєктом постанови «Про внесення змін до Положення про спеціальну школу та до Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», який наразі знаходиться на погодженні в Мінюсті.

Нагадаємо, з-поміж ключових завдань МОН – допомога регіонам у використанні можливостей державного фінансування освіти, а також законодавче врегулювання трансформації мережі закладів загальної середньої освіти. Про це йшлося під час Всеукраїнської наради керівників департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій 27 травня 2021 року.