A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

МОН розпочинає прийом документів від закордонних українців для навчання у вишах – податися можна до 31 січня

Опубліковано 27 грудня 2019 року о 15:18

Міністерство освіти і науки України оголошує старт прийому документів від закордонних українців, які хочуть навчатися в українських закладах вищої освіти. Навчання проходитиме за кошти держбюджету України у 2020 році.

Термін прийому документів  –  до 31 січня 2020 року.

Бюджетні місця на навчання надаватимуться:

-  закордонним українцям, які проживають за межами України і статус яких підтверджено відповідним посвідченням;

- для навчання у державних закладах вищої освіти, що належать до сфери управління МОН;

- за ступенями бакалавр, магістр, якщо певний ступінь вищої освіти в Україні закордонний українець здобуває вперше;

- за денною формою навчання.

Бюджетні місця на навчання не можуть бути надані:

- для здобуття ступеня магістр на основі ступеня бакалавр, здобутого за іншою спеціальністю;

- у разі, якщо закордонний українець, який навчався у закладі вищої освіти України за кошти державного бюджету, був відрахований за власним бажанням, за академічну неуспішність та/або в інших випадках, передбачених законодавством.

Вимоги до кандидатів:

 • наявність посвідчення закордонного українця;
 • наявність відповідного освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня, що дає право на продовження навчання за освітньою програмою відповідного ступеня вищої освіти;
 • володіння українською мовою.

Документи, які кандидат подає до МОН (у паперовому та електронному варіантах):

 1. заповнена анкета (оригінал);
 2. заповнена аплікаційна форма за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1HVmqrMtDe0YM1eFLhCbYqWmKuLTG1qerjDobGjgNSXM/edit ;
 3. згода на обробку персональних даних; 
 4. копії сторінок паспорта;
 5. копія документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 6. копія додатка до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 7. копія посвідчення закордонного українця (у разі відсутності на момент подання до МОН посвідчення подається витяг з протоколу засідання Національної комісії з питань закордонних українців про надання кандидату статусу закордонного українця).

У разі відсутності на момент подання до МОН документів про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень кандидати можуть подавати такі документи:

 • Учні закладів загальної середньої освіти – довідку про навчання у випускному класі з оцінками за півріччя, підписану керівником закладу освіти та завірену печаткою;
 • Студенти закладів вищої освіти – виписку із залікових відомостей із зазначенням навчальних дисциплін та складених заліків та іспитів  з оцінками, підписану керівником/заступником керівника ЗВО та завірену печаткою.

Документи іноземних держав,  що зазначені у підпунктах 3-5, 8, 9, подаються з перекладом  українською мовою.

Усі документи мають бути скріплені у верхньому лівому куті. Пакет документів формується згідно зі списком необхідних документів у вищезазначеному порядку. Документи поверненню не підлягають.

Поштова адреса: проспект Перемоги, 10, 01135, Київ, Україна,

Міністерство освіти і науки України,

Головне управління міжнародного співробітництва.

Примітка: Квота для закордонних українців 2020.

У електронному форматі скановані PDF документи необхідно надіслати на електронну адресу МОН: kvota.mon@gmail.com, зазначивши у темі листа “Квота для  закордонних українців 2020”.

Квоти прийому закордонних українців до вишів розміщуються на сайті МОН у тижневий строк після прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України.

Вступ до закладу вищої освіти:

Вступ на місця державного замовлення здійснюється у межах встановлених квот за результатами співбесіди з предметів, передбачених Правилами прийому до закладу. Строки подачі документів, проведення співбесіди  та зарахування визначаються приймальними комісіями вишів.

Для вступу закордонний українець особисто подає до структурного підрозділу/приймальної комісії заяву у паперовій формі та такі документи:

а) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

б) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

в) копію паспорта;

г) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги;

д) посвідчення закордонного українця;

е) 4 кольорових фото розміром 3х4 см.

Документи, визначені у пунктах а), б), в) повинні бути перекладені  українською мовою та нотаріально засвідчені.

Документи, визначені у пунктах а), б) повинні бути офіційно завірені відповідно до законодавства країни їх видачі.

Документи про освіту закордонних українців, видані закладами освіти інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до чинного законодавства.

Закордонні українці, які вступають до вишів на місця державного замовлення у межах встановлених квот, забезпечуються місцем у гуртожитку з оплатою за проживання у розмірі, як для громадян України, стипендією та медичним обслуговуванням відповідно до чинного законодавства України.

Транспортні витрати до місця навчання та у зворотному  напрямку  здійснюються за власні кошти.