A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

МОН пропонує до громадського обговорення проєкт розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реалізації державної політики щодо створення мережі екзаменаційних центрів на період до 2030 року та плану заходів з її запровадження»

Опубліковано 29 вересня 2020 року о 12:10

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики щодо створення мережі екзаменаційних центрів на період до 2030 року та плану заходів з її запровадження».

Метою проєкту акта є розбудова механізмів оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти та проведення досліджень якості освіти з використанням цифрових технологій шляхом створення відповідної інституційної, організаційної та технічної інфраструктури.

Існуюча в Україні система зовнішніх освітніх оцінювань базується на паперовому тестуванні - форматі, що  потребує складних логістичних процесів, а успіх його реалізації залежить від багатьох чинників. Водночас з огляду на поточні виклики в освітньому секторі та стрімкий розвиток цифрових технологій, як в національних так і в міжнародних системах освітніх оцінювань відбувається поступовий перехід від паперового формату оцінювання до комп'ютерного. Відтак планування й реалізацію нових видів освітніх вимірювань в Україні важливо забезпечити в комп'ютерному форматі, що дозволить значно пришвидшити виконання окремих операційних складових тестування, оптимізувати їх, стимулюватиме ефективний розвиток національної системи освітніх оцінювань.

Інструментом реалізації цієї політики є створення мережі екзаменаційних центрів як відокремлених структурних підрозділів регіональних центрів оцінювання якості освіти для проведення окремих видів освітніх оцінювань з використанням комп'ютерної техніки.

Пропозиції та зауваження до проєкту акта просимо надсилати до 15 жовтня 2020 року на e-mail: husak@mon.gov.ua (відповідальна особа Гусак Олександра, керівник експертної групи з питань аналітики директорату стратегічного планування та європейської інтеграції).

Звіт за результатами громадського обговорення.