A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

МОН пропонує до громадського обговорення проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів щодо відновлення та розвитку морських наукових досліджень і науково-дослідного флоту»

Опубліковано 11 лютого 2022 року о 13:35


Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів щодо відновлення та розвитку морських наукових досліджень і науково-дослідного флоту».

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів щодо відновлення та розвитку морських наукових досліджень і науководослідного флоту» (далі - проєкт акта).

Проєкт акта розроблено на виконання підпункту 1 пункту 1 Указу Президента України від 3 грудня 2021 р. № 617 «Про деякі заходи щодо відновлення та розвитку морських наукових досліджень і науково-дослідного флоту» з метою метою утвердження та сталого розвитку України як сучасної морської держави, забезпечення її національних інтересів у сфері морської діяльності, відновлення конкурентоздатності вітчизняного морегосподарського комплексу, розвитку морських наукових досліджень і науково-дослідного флоту.

Проєктом акта пропонується затвердити План заходів щодо відновлення та розвитку морських наукових досліджень і науково-дослідного флоту, який передбачає заходи щодо:

- визначення пріоритетних напрямків розвитку морських наукових досліджень та екологічного моніторингу морів, участі України у проведенні полярних досліджень;

- розроблення та затвердження державних цільових науково-технічних програм, розрахованих на довгостроковий період;

- здійснення аналізу актуальних положень Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011 — 2023 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 1002, із урахуванням можливостей проведення відповідних досліджень на науково-дослідному судні «Ноосфера»;

- проведення аналізу діяльності державних науково-дослідних установ у сфері морських наукових досліджень з метою уникнення дублювання їх функцій, підвищення ефективності використання кадрового потенціалу таких установ, матеріальних ресурсів та бюджетних коштів;

- відновлення протягом 2022 та 2023 років споруд науково-дослідних установ у сфері морських наукових досліджень, будівництва нових споруд для розміщення сучасних лабораторій;

- здійснення інвентаризації наявних науково-дослідних суден, які перебувають на балансі державних науково-дослідних установ та не експлуатуються, визначення суден, придатних до відновлення, забезпечення їх ремонту та введення в експлуатацію;

- розвитку інфраструктури для постійного базування науково-дослідного флоту, у тому числі причальних споруд;

- будівництва у 2022 — 2030 роках науково-дослідних суден підприємствами суднобудівної промисловості України;

- підвищення соціальних стандартів для моряків науково-дослідного флоту, зокрема рівня оплати їх праці;

- усунення диспропорцій в умовах оплати праці та соціального захисту вчених, які проводять полярні дослідження;

- розвитку кадрового потенціалу для проведення морських наукових досліджень, зокрема відновлення проходження студентами, які навчаються за напрямами і спеціальностями, пов’язаними з морською діяльністю, практики у морі на навчальних та науково-дослідних суднах;

- здійснення комплексного екологічного моніторингу стану територіального моря України та її виключної (морської) економічної зони із використанням науково-дослідного судна «Борис Александров» та введення в експлуатацію науково-дослідного судна «Володимир Паршин».

Зауваження та пропозиції до проєкту акта приймаються Міністерством освіти і науки України до 25 лютого 2022 року на електронну пошту k_zuieva@mon.gov.ua (відповідальна особа Зуєва Катерина, державний експерт експертної групи з питань розвитку науки директорату науки та інновацій).

Звіт за результатами громадського обговорення.