A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

МОН пропонує до громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти»

Опубліковано 13 грудня 2022 року о 10:20


Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти», розроблений Міністерством освіти і науки України з метою врегулювання питання щодо дуальної форми здобуття освіти.

Дуальна форма здобуття фахової передвищої та вищої освіти ‒ це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання в закладах освіти та в інших суб’єктів освітньої діяльності з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації. У вищій освіті дуальна форма є одним зі способів здобуття освіти здобувачами денної форми навчання.

Дуальна форма здобуття освіти реалізує студентоцентрований підхід шляхом орієнтації на задоволення очікувань здобувачів освіти щодо успішної роботи за фахом і спрямована на формування в них сучасних знань практичного характеру, умінь і навичок професійної діяльності та командної роботи на реальних робочих місцях і у виробничому середовищі, підвищення готовності, полегшення та пришвидшення переходу випускників зі сфери освіти до трудової сфери, а також підвищення в цілому їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Пропозиції та зауваження приймаються до 13 січня 2023 року у письмовій формі за адресою:

- пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135 або на електронну адресу: [email protected], (відповідальна особа – Олександра Лактіонова, державний експерт експертної групи з питань вищої освіти та освіти дорослих).

Результати обговорення будуть розміщені на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України в період з 12 по 26 січня 2022 року.

Звіт за результатами громадського обговорення.