A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

МОН пропонує до громадського обговорення проект Стратегії інноваційного розвитку України

Опубліковано 22 жовтня 2018 року о 17:00

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проект Стратегії інноваційного розвитку України.

Проект має на меті:

- подолання поточних негативних трендів у розвитку інновацій;

- створення сприятливих умов для впровадження новітніх технологій та розвитку інновацій;

- створення умов для збереження та примноження професійного людського капіталу, творчого потенціалу країни;

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на науку та інноваційний розвиток.

Схвалення проекту акта дозволить визначити напрямки, механізми і можливі варіанти вирішення проблем, які існують у національній інноваційній системі України, та стане основою для розробки плану заходів з реалізації Стратегії. Це призведе до створення сприятливих умов для здійснення інноваційної діяльності та комерціалізації технологій; розбудови національної інноваційної системи; надання державної підтримки інноваційній інфраструктурі, зменшення ризикованості інноваційної діяльності.

Результатом реалізації Стратегії стане, зокрема:

  • збільшення надходжень від продажу та використання об’єктів інтелектуальної власності, наукоємної продукції (результатів досліджень та розробок, програмного забезпечення, ноу-хау, інших інтелектуальних послуг);
  • збільшення обсягів позабюджетного фінансування НДДКР за рахунок коштів вітчизняних та іноземних інвесторів;
  • зростання частки інвестицій у нематеріальні активи від усього обсягу капітальних інвестицій;
  • збільшення наукоємності ВВП;
  • зростання кількості щорічно зареєстрованих патентів (насамперед –закордонних) на винаходи та корисні моделі.

Проект розроблений робочою групою у складі 110 осіб, які представляють інтереси держави, громадськості, науки та бізнесу. Документ підготовлено на виконання пункту 83 Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік.

Зауваження та пропозиції до проекту Стратегії приймаються до 5 листопада 2018 року у письмовому вигляді на електрону пошту zenova@mon.gov.ua або за телефоном 287-82-16 (Зенова Марина Володимирівна, Вольвач Микола Миколайович).

Пояснювальна записка до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії інноваційного розвитку України на період до 2030 року».

Прогноз впливу реалізації проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії інноваційного розвитку України на період до 2030 року» на ключові інтереси заінтересованих сторін


Звіт за результатами громадського обговорення