A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Закону України «Про освіту дорослих»

Опубліковано 07 вересня 2020 року о 19:55

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Закону України «Про освіту дорослих».

Основні цілі законопроєкту:

створити умови для розвитку освіти дорослих на засадах комплексного розуміння її суспільної цінності та значущості;

визначити пріоритетні напрями освіти дорослих, які б, зокрема, забезпечили формування у дорослих осіб ключових компетентностей, рекомендованих Європейським Союзом для освіти впродовж  життя;

упорядкувати систему освіти дорослих;

визначити засади співробітництва між державою, органами місцевого самоврядування та провайдерами освіти дорослих;

закласти правові основи діяльності нових інституцій у сфері освіти дорослих.

Основні положення законопроєкту:

визначені основні напрями, принципи освіти дорослих, засади державної політики у сфері освіти дорослих;

визначені основні складники системи освіти дорослих;

вводиться в законодавчий обіг термін «провайдер освіти дорослих»;

виділяються окремі категорії провайдерів освіти дорослих – центри освіти дорослих (провайдери, що працюють за різними програмами неформальної освіти дорослих і виконують соціальну функцію) та заклади освіти дорослих (надають освіту дорослих у певній галузі).

впроваджуються вимоги до забезпечення якості діяльності провайдерів освіти дорослих;

передбачається створення Національної ради з питань освіти дорослих – консультативного органу, який матиме значущий вплив на формування державної політики у сфері освіти дорослих;  

визначені правові засади фінансового забезпечення освіти дорослих, у тому числі діяльності Фонду підтримки освіти дорослих, основна мета якого – надавати фінансову підтримку провайдерам та здобувачам освіти дорослих на конкурсних засадах;

визначені основні засади державно-приватного партнерства та міжнародної діяльності у сфері освіти дорослих.

Законопроєкт також визначає правові механізми взаємодії між формальною та неформальної освітою дорослих, спрямовані на те, щоб розширити доступ дорослих осіб до формальної освіти та закласти зручні і гнучкі правила здобуття дорослими особами формальної, неформальної та інформальної освіти.

До уваги громадськості також пропонуються проєкти Законів України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підтримки освіти дорослих» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки освіти дорослих». Законопроєкти розроблені з метою створення необхідних законодавчих умов для вдосконалення системи фінансування освіти дорослих.

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підтримки освіти дорослих».

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки освіти дорослих».

Пропозиції та зауваження до проєктів законодавчих актів просимо надсилати до 08 жовтня 2020 р. на електронну адресу: panych@mon.gov.ua, Олена Панич.

Звіт за результатами громадського обговорення.