A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт стандарту вищої освіти освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 262 Правоохоронна діяльність

Опубліковано 26 лютого 2024 року о 13:50


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт стандарту вищої освіти освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 262 Правоохоронна діяльність.

Оновлення проєкту стандарту обумовлене затвердженням Міністерством внутрішніх справ та Адміністрацією Державної прикордонної служби України спеціалізацій спеціальності 262 Правоохоронна діяльність, збільшенням обсягу освітньої програми підготовки бакалавра для зазначених спеціалізацій зі 180 до 240 кредитів ЄКТС та доповненням переліку спеціальних (фахових) компетентностей та результатів навчання.

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія: здобувачі вищої освіти та заклади вищої освіти Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України.

Можливі наслідки реалізації проєкту акта для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін: збільшення обсягу освітньої програми підготовки бакалавра зі спеціальності 262 Правоохоронна діяльність для спеціалізацій 262.01 Правоохоронна діяльність у прикордонній сфері та 262.02 Правоохоронна діяльність військових частин та підрозділів Національної гвардії України, встановлення додаткових вимог до компетентностей та результатів навчання здобувачів освіти за цими програми.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту стандарту приймаються у довільній формі до 12 березня 2024 року на електронну адресу: [email protected]. Контактна особа для надання консультацій: Світлана Дідусенко, тел. (044) 481-32-37.

Результати обговорення будуть розміщені на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.

Звіт за результатами громадського обговорення.