A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт розпорядження КМУ «Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування оптимальної мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

Опубліковано 09 вересня 2022 року о 15:05


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування оптимальної мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти».

Запропонований для обговорення проєкт акта розроблено з метою забезпечення довгострокового планування розвитку регіону, єдиного підходу до формування мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що дозволить надавати якісну освіту (включаючи можливість безперервного навчання), гнучко задовольняти потреби регіонального ринку праці та бути доступною для всіх цільових груп.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до пункту 6 Плану заходів на 2020 – 2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року № 508-р).

Формування оптимальної мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – заклади П(ПТ)О) має сприяти вирішенню конкретних завдань, а саме:

- створення потужних закладів П(ПТ)О на засадах об’єднання малокомплектних закладів П(ПТ)О за територіальним або галузевим принципами; 

- підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази закладів П(ПТ)О;

- задоволення освітніх запитів молоді та дорослого населення у здобутті професійної (професійно-технічної) освіти з урахуванням потреб регіональної освітньої політики та демографічної ситуації;

- створення регіональних освітньо-виробничих кластерів, які сприятимуть впровадженню дуальної форми здобуття освіти;

- залучення інвестицій соціальних партнерів для створення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням, оновлення інфраструктури та змісту професійної (професійно-технічної) освіти, упровадження інноваційних виробничих технологій.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту акта приймаються у формі порівняльної таблиці до 23 вересня 2022 року на електронну адресу: karbysheva@mon.gov.ua (Карбишева Вікторія Оттівна, керівник експертної групи з питань змісту та забезпечення якості освіти директорату професійної освіти МОН, тел. (044) 287-82-10).

Результати обговорення будуть розміщені на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.

Звіт за результатами громадського обговорення.