A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про встановлення розміру оплати послуг з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм ФПО та оформлення, переоформлення, видачі дубліката сертифіката про акредитацію»

Опубліковано 07 жовтня 2022 року о 10:00


Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про встановлення розміру оплати послуг з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти та оформлення, переоформлення, видачі дубліката сертифіката про акредитацію».

Метою прийняття акта є забезпечення державного регулювання розміру оплати платних послуг щодо акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти та процедур оформлення переоформлення, видачі дублікатів сертифікатів про акредитацію освітньо-професійних, освітніх програм, напрямів і спеціальностей, виданих Державною службою якості освіти України та Міністерством освіти і науки України.

Проєктом акта пропонується встановити розмір оплати послуги у відсотковому еквіваленті до мінімальної заробітної плати:

- з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти – у розмірі трьох мінімальних заробітних плат;

- з переоформлення, видачі дубліката сертифіката про акредитацію освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти; з оформлення, переоформлення, видачі дубліката сертифіката про акредитацію напряму підготовки, спеціальності, освітньої програми, виданого МОН, – у розмірі 10 відсотків мінімальної заробітної плати.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту акта приймаються в електронній формі до 07 листопада 2022 року на e-mail: nattall@ukr.net або за адресою: 01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18.

Контактна особа для надання консультацій: Наталія Вітранюк, заступниця директора департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих – начальниця відділу контролю за наданням фахової передвищої освіти Державної служби якості освіти України.

Звіт про результати громадського обговорення буде оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішення за результатами обговорення.

Звіт за результатами громадського обговорення.